Вы здесь

Імунофізіологічний статус телят за впливу антимікробних препаратів та імуномодуляторів

Автор: 
Лісова Наталія Едуардівна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2007
Артикул:
3407U003013
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

Р О З Д І Л 2
МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ
Сучасна ветеринарна медицина активно розробляє напрямки забезпечення умов вирощування здорового поголів'я і підвищення опірності організму тварин до несприятливих факторів навколишнього середовища. При вирощуванні телят і надалі залишається не до кінця вирішеною проблема профілактики захворювань органів дихання, що стоять на другому місці серед хвороб молодняку великої рогатої худоби. У результаті таких захворювань тваринницькі господарства несуть збитки, які пов'язані з втратою поголів'я, ослабленим станом тварин та незадовільними приростами їх ваги, витратами на лікування. У зв'язку з цим важливими методами попередження таких ситуацій є забезпечення належних умов годівлі та утримання поголів'я, зміцнення імунного захисту від хвороб. Актуальними напрямками досліджень проблеми підвищення ефективності функціонування імунної системи молодняку сільськогосподарських тварин, згідно з даними літератури [10? 23, ?43, 58, 83??100???50, 221, 240, 267], є такі:
- вивчення взаємодії імуностимуляторів з екзо- та ендогенними речовинами in vitro та in vivo;
- пошук імуностимулюючих препаратів вибіркової дії;
- вивчення імунологічних механізмів дії засобів корекції;
- розробка схем застосування імуноактивних препаратів;
- вивчення порівняльної ефективності застосування імунотропних препаратів різного походження.
Саме тому нами проведено дослідження щодо з'ясування проблем функціонування імунної системи телят 2-4 місячного віку, які отримували антимікробні препарати різних фармакологічних груп та імуномодулятори. Згідно вищеназваних напрямків, нами проведено дослідження використаних нами імуномодуляторів РБС та левамізолу на бактерицидну, біологічну й антивірусну активність та дослідження дії антимікробних препаратів у тестах in vitro; антимікробних (пеніцилін, стрептоміцин, гентаміцин, енроцин, окситетрациклін, тілбіан) та імуномодулюючих препаратів, застосованих окремо та комбінативно, на організм телят у серії дослідів у господарствах Львівщини та вивчення показників імунофізіологічного статусу телят за впливу пеніциліну, стрептоміцину, гентаміцину, енроцину, окситетрацикліну тілбіану, РБС і левамізолу за лабораторними тестами дослідження імунного статусу телят; проведено аналіз результатів впливу на показники імунофізіологічного статусу телят антимікробних та імуномодулюючих препаратів за їх сумісного та роздільного застосування.

2.1. Матеріали і методика дослідження

Дослідження проведені протягом 1998 - 2005 рр. у лабораторії імунології (тепер - імуноморфології) Державного науково-дослідного контрольного інституту ветеринарних препаратів та кормових добавок, у науково-експериментальному центрі "Великий Любінь" Городоцького району Львівської області, селянській спілці пайовиків села Долиняни Городоцького району Львівської області, ПСП "Світанок" та учгоспі "Дублянський" Жовківського району Львівської області (тепер - навчально - науково-дослідний центр Львівського державного аграрного університету), на телятах української чорно-рябої молочної породи, 2 - 4 місячного віку. Господарства, в яких досліджувались тварини, були благополучними щодо основних інфекційних захворювань. Тварини перебували на стійлово - пасовищному в літній та прив'язно-стійловому утриманні в зимовий період, у задовільних умовах годівлі та догляду. Раціони годівлі забезпечували тваринам потребу в основних елементах живлення згідно з існуючими нормами. Параметри мікроклімату в приміщеннях знаходилися в межах зоогігієнічних норм.
У досліди підбирали тварин з клінічними ознаками бронхопневмонії - кашель, виділення з ніздрів, температура тіла 39,5 - 39,7 оС. Незаразну етіологію хвороби встановлено на підставі анамнезу, клінічного обстеження поголів'я хворих телят, даних епізоотологічних досліджень державної ветеринарної служби району.
Матеріалом для біохімічних та гематологічних досліджень була кров, відібрана з яремної вени телят кожної групи до ранішньої годівлі.
У крові та її сироватці визначали гематологічні, імунологічні та біохімічні показники.

2.2. Схеми дослідів

Дослідження впливу пеніциліну та стрептоміцину на показники імунітету телят при його сумісному застосуванні з імуномодулятором РБС. Дослід з вивчення імуностимулюючих та лікувальних властивостей РБС за його сумісного та роздільного застосування з антимікробними препаратами було проведено на 20 телятах старше 2 місяців. Тварин розділили на 4 групи по 5 телят у кожній. Тварини 1 групи, здорові, були контролем, тваринам 2 групи вводили препарат РБС (регенеративний біостимулятор), внутрішньом'язово, в дозі 1 мл на 20 кг маси тіла, через добу, 5 разів; тваринам 3 групи ? вводили антибіотики згідно з настановою по застосуванню пеніцилін - 8000 Од/кг маси, та стрептоміцин, 8 мг/кг маси тіла внутрішньом'язово; тваринам 4 групи ? вводили РБС внутрішньом'язово в дозі 1 мл на 20 кг маси тіла через добу, 5 разів, та антибіотики згідно з настановою по застосуванню.
За тваринами протягом 21 доби велись клінічні спостереження.
Забір крові для досліджень проводили до введення препаратів та на 7, 14 і 21 доби від першого їх введення.
Дослідження впливу гентаміцину та імуномодулятора РБС на показники імунітету телят. Дослід з вивчення імуностимулюючих та лікувальних властивостей регенеративного біостимулятора РБС за його сумісного та роздільного введення з антибіотиком гентаміцин було проведено на 20 двомісячних телятах - аналогах, масою тіла 42-46 кг.
Телята 1 групи (здорові) були контролем, телятам 2 групи внутрішньом'язово вводили досліджуваний препарат РБС у дозі 1 мл на 20 кг маси тіла, через добу, 5 разів; тваринам 3 групи вводили внутрішньом'язово гентаміцин у дозі 2 мл згідно з настановою по застосуванню двічі на день протягом 5 днів, 4 групі - гентаміцин та РБС сумісно за вищезазначеною схемою. За тваринами протягом 14 діб велись клінічні спостереження.
Забір матеріалу проводили до введення препаратів, та на 7 і 14 доб