Вы здесь

Розробка методів підвищення частоти і розширення спектра індукованих мутацій озимої пшениці.

Автор: 
Артемчук Ірина Петрівна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2007
Артикул:
0407U003015
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

<p>РОЗДІЛ 2.<br />МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ<br /> 2.1. Вихідний матеріал<br /> Вихідним матеріалом в нашій роботі була озима м'яка пшениця (Triticum aestivum L.) сортів Альбатрос одеський, Експромт та інших ліній, сортів та гібридів.<br /> Сорт Альбатрос одеський створено у відділі селекції і насінництва пшениці Селекційно-генетичного інституту (м. Одеса) методом потрійного схрещування ((М - 57/74 х Маяк) х Промінь) з подальшим добором кращої сім'ї. М - 57/74 - мутантна лінія з високою морозостійкістю, сорт Маяк - джерело високої продуктивності, сорт Промінь - короткостебловий з хорошою якістю зерна, стійкий до фітохвороб. Сорт Альбатрос одеський відноситься до різновидності еrythrospermum, колос неопушений, білий, циліндричний або трохи веретеновидний, середньої щільності, крупний. Зерно червоне, середнього розміру, не осипається. Сорт короткостебловий, висота рослин 90 - 105 см, стійкий до вилягання, середньоранній, має високу кущистість та інтенсивність відростання. Морозостійкий, посухостійкий. Характеризується комплексною стійкістю до основних грибкових хвороб - бурої іржі, борошнистої роси, летючої сажки. Має високі хлібопекарські якості, відноситься до сильних пшениць. Потенційна урожайність вище 100 ц/га. Завдяки такому універсальному сполученню біологічних та господарсько цінних ознак і властивостей, сорт Альбатрос одеський набув широкого розповсюдження у виробництві України, Росії, Молдови та інших країн СНД. З 1992 року по теперішній час його посівні площі утримуються в межах 1,2 - 2,8 млн га щорічно. Сорт Альбатрос одеський створено в процесі розробки моделі сорту інтенсивного типу з підвищеними адаптивними властивостями. Він відкрив новий напрямок в селекцій сортів озимої м'якої пшениці універсального використання [82].<br /> Сорт озимої пшениці Експромт середньорослий, інтенсивного типу. Він був створений в Миронівському інституті пшениці імені академіка В.М.Ремесла методом добору з гібридної популяції F2 , отриманої від схрещування ТХдН2875 х Тракія з наступною обробкою F3 мутагеном НЕС 0,05% і подальшим добором кращих колосів. Сорт відноситься до різновидності erythrospermum. Колос білий, остистий, циліндричний. Ості середні (до 7см), виражені по всій довжені колоса. Плече округле, середнє (0,5см). Довжина кіля нижньої колосової луски середньопониклої форми з великим внутрішнім заглибленням. Зерно червоне, яйцеподібне. Хохолок та боріздка середні. Висота рослин до 100 см. Сорт середньоранній, інтенсивно кущиться, кущ розлогий. Сорт високостійкий до твердої сажки та борошнистої роси. Зимостійкість середня, нижча від стандарта. Урожайність в конкурсному сортовипробуванні інститута була 75 - 100 ц/га. Маса 1000 зерен до 46 г, натура зерна 781 г/л, вміст сирої клейковини 25 - 27%, об'єм хліба із 100 г борошна 570 см3. Борошномельно-хлібопекарські якості середні, філер. В державному сортовипробуванні перебував у 1996 - 1998 роках. <br /> <br /> 2.2. Місце і умови проведення дослідів<br /> Досліди проводились у Дослідному сільськогосподарському виробництві ІФРГ НАН України (смт Глеваха Васильківського району Київської області), зона Полісся, протягом 1991-204 рр.<br /> Обробку насіння озимої пшениці хімічними мутагенами проводили за загальноприйнятою методикою [56], а опромінення насіння здійснювали на гамма-установці "Исследователь" Інституту клітинної біології та генетичної інженерії НАН України гамма-променями радіоактивного ізотопу Со60, потужність установки 7,3 рентген/с. <br /> Грунтово-кліматичні умови проведення вегетаційно-польових досліджень наступні: грунти світло-сірі або сірі опідзолені супіщані з реакцією грунту від слабко-кислої до нейтральної, рН 5,5 - 6,5, вміст гумусу 1,6 - 1,7%, рухомого фосфору 3 - 6 мг, калію 8 - 12 мг, легкогідролізного азоту 10 - 12 мг на 100 г грунту.<br /> Кліматичні умови проведення дослідів були сприятливими, крім зими 1997 року, коли спостерігалося сильне вимерзання рослин озимої пшениці та зими 2003 року, коли внаслідок утворення притертої льодяної кірки загибель рослин становила 70 - 100%. За багаторічними даними в зоні проведення дослідів середня сума ефективних температур липня становила 4400С, а активних температур за вегетаційний період - 26540С, сума опадів в середньому за рік - 432,7 мм. <br /> Агротехніка проведення польових дослідів загальноприйнята для посівів озимої пшениці в даній агрокліматичній зоні.<br /> Екологічне випробування виділених мутантних ліній проводилось на полях дослідного господарства ІФРГ НАН України, Черкаській дослідній станції (м. Сміла Черкаської області) та на Кіровоградській державній обласній сортовипробувальній станції (с. Новоселиця Ульяновського району Кіровоградської області, зона Степу). Випробування проводились згідно методики державного випробування сільськогосподарських культур.<br /> <br /> 2.3. Мутагенні чинники та способи впливу ними на насіння<br /> В проведених дослідах використовували в якості мутагенних чинників гамма-промені та широкий спектр хімічних мутагенів: нітрозоалкілсечовини (НЕС, НМС, НДМС), диметилсульфат (ДМС), диетилсульфат (ДЕС), етиленімін (ЕІ), нітрозометилбіурет (НМБ) у високих, середніх та низьких концентраціях (по три концентрації для кожного мутагену). <br /> Хімічні мутагени були синтезовані в Інституті фізичної хімії РАН. Вони являють собою кристалічні речовини жовтуватого або білого кольору з помірною розчинністю в воді та органічних розчинниках. Ці сполуки характеризуються широким спектром мутагенної дії, викликаючи прості і складні заміщення в молекулах ДНК, а також розриви ниток складних білкових молекул.<br /> Вивчали вплив хімічних та фізичних мутагенів на повітряно сухе насіння. Наважки хімічних мутагенів розчиняли в дистильованій воді при кімнатній температурі безпосередньо перед обробкою насіння. Використані такі концентрації розчинів мутагенів: НЕС - 0,0375, 0,025, 0,0125%, НМС - 0,02, 0,01, 0,005%, НДМС - 0,03, 0,02, 0,01%, НМБ - 0,05, 0,025, 0,01%, ДЕС - 0,05, 0,025, 0,0125%, ДМС - 0,3, 0,05, 0,025%, ЕІ - 0,06, 0,02, 0,01%.<br /> Для зручності перед обро</p>