Вы здесь

Методи підвищення відтворної здатності корів українських чорно-рябої та червоно-рябої молочних порід

Автор: 
Пономаренко Ірина Василівна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2007
Артикул:
0407U003124
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2
МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕНЬ

Дослідження проводилися в 2003-2005 роках згідно зі схемою (рис. 1). Об'єктом дослідження були корови українських чорно-рябої та червоно-рябої молочних порід. Експериментальна частина роботи проводилася у господарствах Київської області - племзавод ВАТ "Терезине" Білоцерківського району і племрепродуктор СПП "Гейсиське" Ставищенського району. Дані господарства мають різний рівень продуктивності, забезпеченості тварин кормами та виходу телят на 100 корів (табл. 2.1)
Таблиця 2.1
Характеристика досліджуваних стад
Порода
Дослідже-
но голівНадій на корову, кгВитрати кормів на 1 корову в рік
Вихід телят
на 100 корів %
середній
коливання
ц к. од.перетрав-ного протеїну на 1 к. од., гВАТ "Терезине"УЧРМ480
5512
4524-6580
54,8-58,0
107-111
85-93 УЧеРМ120СПП "Гейсиське" УЧРМ300
3676
3270-4510
43,0-50,3
105-107
87-90 УЧеРМ100
Раціони годівлі корів в господарствах складають на кожний місяць з урахуванням продуктивності, віку тварин, живої маси, фізіологічного стану.
Утримання тварин у ВАТ "Терезине" безприв'язне в боксах без вигулів на майданчики дійних корів і з вигулами на майданчики сухостійних корів. Доїння 2-разове, проводиться у спеціальному залі на установці "Паралель" фірми "DeLaval".

Тварини українських чорно-рябої та червоно-рябої молочних порідВідтворна здатність: вік першого отелення, сервіс-період, сухостійний період, міжотельний період, коефіцієнт відтворної здатності (n=1000)Молочна продуктивність: надій за 305 днів лактації, вміст жиру, молочний жир (n=1000)
Господарське використання: тривалість утримання в господарстві, тривалість продуктивного використання, пожиттєвий надій, коефіцієнт господарського використання, причини вибуття (n=672)Вирощування молодняку: жива маса телиць від народження до 18-місячного віку, вік першого осіменіння
(n=424)Характер проходження отелень
(n=389)
Рівень забезпеченості тварин кормамиВік корівГенетичні фактори: структура генотипу, вплив бугая, лініїЕкономічна ефективність та пропозиції виробництву
Рис. 2.1. Схема проведення експериментальних досліджень

Корми коровам роздають мобільним кормороздавачем фірми "DeLaval", тварини споживають їх з кормового столу у вигляді кормо- сумішей, до складу яких входить сіно, солома, силос, сінаж, концкорми, меляса, сіль. У загальній структурі витрат кормів на 1 корову в рік концентрати становлять 29,2-30,9%, соковиті корми - 57,8-59,8%, грубі - 8,7-9,9%.
У СПП "Гейсиське" утримання корів прив'язне з вигулами на майданчики. Доїння 3-разове, проводиться у корівнику в молокопровід.
Корми коровам роздають вручну, тварини споживають їх з годівниць. В раціон годівлі корів літнього утримання входить зелена маса і концкорми. При зимовому утриманні в раціон годівлі входить сіно, солома, силос, сінаж, жом, гичка цукрових буряків, концкорми. У загальній структурі витрат кормів на 1 корову в рік концентрати становлять 14,4-26,3%, соковиті корми - 67,8-77,6%, грубі - 4,4-5,6%.
Аналіз відтворних показників стад ВАТ "Терезине" та стада української чорно-рябої молочної породи СПП "Гейсиське" був проведений за 1999-2005 роки. Стадо української червоно-рябої молочної породи в СПП "Гейсиське" почало формуватися в 2000 році. Тривалість продуктивного використання була вивчена у корів, що вибули із стад в 2002-2004 роках. Причини вибуття корів із стада встановлені згідно ветеринарних актів вибуття.
За часткою спадковості голштинської породи тварини були розподілені на дві групи: перша 75% і менше (1/8; 1?4; 3/8; 7/16; 1?2; 9/16; 5/8; 11/16; 3/4); друга 76% і більше (25/32; 27/32; 7/8; 15/16).
Коефіцієнт відтворної здатності розрахований як відношення кількості днів у році до тривалості міжотельного періоду [143]:
(2.1)
КВЗ - коефіцієнт відтворної здатності;
365 - кількість днів у році;
МОП - міжотельний період, днів.
Вік при 1-му отеленні визначали шляхом підрахунку числа днів від народження до отелення; тривалість сервіс-періоду (СП) після отелень та середня за n лактацій ? шляхом підрахунку числа днів від отелення до плідного осіменіння; тривалість міжотельного періоду (МОП) між суміжними отеленнями та середня між n отеленнями, днів; індекс плодючості корів (ІП) розраховували за формулою Й. Дохі [67]:
ІП= 100-(К+2 МОП), (2.2)
де: К - вік корови при 1-му отеленні, міс, МОП - середній міжотельний період, або період між 1 і 2 отеленнями, міс; тривалість тільності визначали шляхом підрахунку числа днів від плідного осіменіння до отелення.
Інтенсивність росту телиць вивчали шляхом визначення середньодобових приростів за формулою:
A= (W1-W0): t, (2.3)
де А - середньодобовий приріст живої маси, г; W1 - жива маса в кінці дослідного періоду, кг; W0 - жива маса на початку дослідного періоду, кг; t -тривалість періоду, діб.
Довічне використання корів визначали за показниками утримання в господарстві (різниця в днях між датами вибуття і народження), тривалість господарського використання (дати вибуття і першого отелення), тривалість лактування (сума дійних днів за життя), кількість лактацій за період утримання в господарстві, довічний надій і вихід молочного жиру. Обчислювали також середній надій (кг) на 1 день утримання в господарстві, господарського використання та лактування, а також коефіцієнт господарського використання, котрий розрахували за формулою, запропонованою