Вы здесь

Оптимізація використання в годівлі молодняку свиней висівок пшеничних, ферментних препаратів (Гриндазим ГП 5000; Порзим-9300) та пробіотичних добавок (Біо-Плюс 2Б; целюлозолітичний пробіотик).

Автор: 
Коробка Анатолій Вікторович
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2007
Артикул:
0407U003127
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2
МАТЕРІАЛ І МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕНЬ
Дослідження проведено відповідно Міжнародних принципів Європейської конвенції про захист хребетних тварин, які використовуються для експериментів та інших наукових цілей.
Прилади, що використовувалися для наукових цілей, підлягали метрологічному контролю.
Основні дослідження виконано в умовах лабораторії годівлі і кормовиробництва Інституту свинарства ім. О. В. Квасницького УААН, ДДГ "Тахтаулово", АТ "Градизький Племсервіс", ПАФ "Жовтень" Полтавської області за загальною схемою, наведеною в таблиці 2.1.
Основною метою 1-ї серії дослідів було вивчення можливостей і перспектив застосування кормових ферментних препаратів Порзим-9300 та Гриндазим ГП 5000 у складі раціонів з підвищеним вмістом пшеничних висівок для молодняку свиней.
Для цього вирішувались такі завдання:
* Вивчити перетравність поживних речовин і баланс азоту, кальцію та фосфору в раціонах з різним рівнем пшеничних висівок разом з ензимними препаратами (досліди № 1-3).
* Вивчити зоотехнічну і економічну ефективність досліджень зерносумішей та ферментних препаратів (науково-господарський № 4 та виробничий № 5 досліди)
В цілому проведено 3 фізіологічні балансові, 1 науково-господарський і 1 виробничий досліди (табл. 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6).
Загальна кількість тварин 272 гол. (36+36+200) свиней великої білої породи. Дослідження проведено за період 2001-2004 років в умовах експериментальної бази ІС УААН, а також приватної агрофірми "Жовтень" Полтавської області.
Таблиця 2.1
Загальна схема дослідів
№ дос-лі-
дуДослідиКількість тварин, всьогоКіль-кість дослі-дівДосліджувані показники1 серія Фізіологічні1-3Фізіологічне обґрунтування ефек-тивності ферментних препаратів Гриндазим ГП 5000 і Порзим- 9300, в раціонах з підвищеним рівнем вводу пшеничних висівок36 (по 4 гол. в групі)3Коефіцієнти пе-ретравності по-живних речовин, баланс азоту, ка-льцію, фосфору Науково-господарський4
Зоотехнічна оцінка досліджуваних зерносумішей і препаратів Гриндазим ГП 5000 та Порзим-930036 (по 12 гол. в групі)1Продуктивність, витрати корму, гематологічні, якість продуктів забою, економічні Виробничий5Зоотехнічна оцінка досліджуваних зерносумішей і препаратів200 (по 100 гол. в групі)1Продуктивність, витрати корму, гематологічні, якість продуктів забою, економічні2 серія Науково-господарський6Зоотехнічна оцінка ефективності ферментно-пробіотичних і пробіотичних препаратів у раціонах поросят 1,5-4 міс. віку40 (по 10 гол. в групі)1Продуктивність, витрати корму, економічні (вирощування поросят) Фізіологічний7Фізіологічне обґрунтування ефек-тивності досліджуваних фермен-тно-пробіотичних і пробіотичних препаратів у раціонах відлучених поросят12 (по 4 гол. в групі)
1Коефіцієнти пе-ретравності по-живних речовин, баланс азоту, ка-льцію, фосфору

Таблиця 2.2
Схема фізіологічного досліду № 1
ГрупаКількість тварин, гол.Вік,
міс.Жива маса, кгПеріоди досліду, днівВивчаючий фактор (висівки пшеничні, % за масою)підготовчийперехіднийосновний1-
контрольна4433,31038202-
дослідна4433,11038203-
дослідна4433,0103820

Таблиця 2.3
Схема фізіологічного досліду № 2
ГрупаКількість тварин, гол.Вік,
міс.Жива маса, кгПеріоди досліду, днівВивчаючий фактор (висівки пшеничні, % за масою)підготовчийперехіднийосновний1-
контрольна4434,41038302-
дослідна4434,11038303-
дослідна4434,0103830

Таблиця 2.4
Схема фізіологічного досліду № 3
ГрупаКількість тварин, гол.Вік,
міс.Жива маса, кгПеріоди досліду, днівВивчаючий фактор (висівки пшеничні, % за масою)підготовчийперехіднийосновний1-
контрольна4436,21038402-
дослідна4436,21038403-
дослідна4436,0103840

Таблиця 2.5
Схема науково-господарського досліду № 4
ГрупаКількість тварин, гол.Вік,
міс.Жива маса, кгПеріоди досліду, днівВивчаючий фактор (висівки пшеничні, % за масою)підготовчийосновний1-
контрольна123,529,915130402-
дослідна123,530,015130403-
дослідна123,530,11513040

Таблиця 2.6
Схема виробничого досліду
ГрупаКількість тварин, гол.Вік,
міс.Жива маса, кгОсновний період досліду, днівВивчаючий фактор (висівки пшеничні, % за масою)1-
контрольна1003,530,6140402-
дослідна1003,528,714040

Фізіологічні досліди № 1-3 проведені згідно загальноприйнятої методики М.А.Коваленка [70]. Піддослідні групи комплектувалися із урахуванням породи, віку, статі, походження і вгодованості. Кожний період досліду поділявся на три періоди. Підготовчий, коли тварин привчали до кліток і утримували їх на раціоні, призначеному схемою досліду. Перехідний - тварин годували так, як і в обліковий, тобто заздалегідь зваженими кормами, з обліком їх вологості. Обліковий етап, коли проводили збір і облік калу та сечі. Перед початком підготовчого періоду кожну тварину зважували і ця маса являлась початковою масою тварин в досліді. За цією масою визначали норму годівлі піддослідних тварин.
Крім цього, тварин зважували на початку облікового періоду та в кінці досліду.
Тварини контрольних груп кожного фізіологічного досліду одержували господарську зерносуміш з різною кількістю пшеничних висівок. У досліді № 1 рівень вводу останніх складав 20% за масою (рецепт зерносуміші наведено в додатку А); у досліді № 2 - відповідно 30% (рецепт зерносуміші наведено в додатку Б); у досліді № 3 - 40% (рецепт зерносуміші наведено в додатку В). До раціонів свиней другої дослідної групи в кожному досліді вводили ф