Вы здесь

Епізоотичний процес демодекозу собак в м. Одесі, клінічний перебіг та заходи боротьби

Автор: 
Іринчук Віктор Володимирович
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2007
Артикул:
0407U003155
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2
ВИБІР НАПРЯМКІВ, МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ
ДОСЛІДЖЕНЬ
Аналіз даних доступної нам літератури свідчить про широке поширення демодекозу собак в багатьох країнах світу, в тому числі в Росії, Білорусі і Україні. Захворювання спричинює значні економічні збитки і має соціальне значення. Особливо гострою проблемою є демодекоз для великих міст, в яких чисельність собак зростає із року в рік.
В боротьбі з демодекозом собак досягнуті певні успіхи: вивчено морфологію і біологію збудника; окремі механізми імунітету; сприйнятливість до захворювання собак в залежності від віку, породи, статі; клінічні ознаки та форми перебігу хвороби, вплив демодекозної інвазії на окремі біохімічні показники сироватки крові і функціональний стан печінки і нирок.
Однак, не зважаючи на увагу, що приділяється вивченню демодекозу собак і досягнуті успіхи, багато питань цієї проблеми залишаються не вирішеними, а окремі вимагають уточнень.
В сучасній літературі відсутні повідомлення про демодекоз собак в умовах півдня України, в тому числі в м. Одесі. Не вивченим залишається характер епізоотичного процесу в даному регіоні і механізм передачі збудника демодекозної інвазії. Вимагають уточнення клінічні ознаки і форми перебігу хвороби, вплив демодекозної інвазії на біохімічні показники сироватки крові і функціональний стан печінки і нирок. Для даного регіону відсутні науково обґрунтовані рекомендації щодо профілактики демодекозу собак і лікування хворих тварин.
Таким чином, на підставі аналізу стану вивченості проблеми, нами було обрано напрямок досліджень, яким передбачалось: визначити питому вагу демодекозу у загальній заразній патології собак в м. Одесі; виявити особливості епізоотичного процесу демодекозної інвазії собак в умовах м. Одеси; уточнити механізм передачі збудника демодекозу собак; визначити форми клінічного перебігу демодекозу собак; вивчити морфологічні і біохімічні показники крові собак при генералізованій формі демодекозу; визначити ефективність лікування собак, хворих на демодекоз, в залежності від форми клінічного перебігу хвороби; розробити і впровадити у виробництво науково обґрунтовані заходи з профілактики демодекозу собак.
Дана робота є частиною комплексних досліджень, що проводяться на кафедрі епізоотології та паразитології Одеського державного аграрного університету. Дослідження проведенні упродовж 1997-2006 років на базі ТОВ Ветеринарний центр "Аист", його філіях, у науково-дослідній лабораторії кафедри, в Одеській обласній державній лабораторії ветеринарної медицини та в лабораторному відділенні діагностичного центру 411 Центрального військового клінічного шпиталю.
Матеріалом досліджень були собаки, що поступали в клініки Ветеринарного центру "Аист", а також кров, сироватка крові та зскрібки шкіри від них. Всього в експериментальних дослідженнях використано 1088 собак, хворих на демодекоз.
При вивченні особливостей епізоотичного процесу демодекозу собак використали статистичні дані первинного ветеринарного обліку ветеринарного центру "Аист", в клініки якого поступали тварини з різних районів м. Одеси. Епізоотологічні дослідження проводили згідно методичних рекомендацій "Методы эпизоотологического исследования и теория епизоотического процесса" [237]. Згідно методики комплексного епізоотологічного дослідження вивчали: показники неблагополуччя, превалентність, інцидентність, сезонність, коефіцієнт сезонності та індекс сезонності.
Показники неблагополуччя визначали за формулою:
Чнп
Н = ---------х 100, де (2.1)
Зкп
Н - показник неблагополуччя, %;
Чнп - кількість неблагополучних населених пунктів незалежно від кількості повторюваних у них спалахів хвороби;
Зкп - загальна кількість населених пунктів у районі.
Превалентність визначали за формулою:
Кх
П = --------- х 100, де: (2.2)
Кс

П - показник превалентності, %;
Кх - кількість хворих собак на даний момент або за певний період;
Кс - кількість сприйнятливих тварин на даний момент або за певний період.
Інцидентність визначали за формулою:
Кнвз
І = --------- х 100, де: (2.3)
Кс

І - показник інцидентності, %;
Кнвз - кількість нових випадків захворювання за певний період;
Кс - кількість сприйнятливих тварин на даний момент або за певний період.
Сезонність визначали за формулою:
М
С = --------- х 100, де: (2.4)
?r

С - сезонність, %;
М - кількість захворілих тварин за окремий місяць;
?r - загальна кількість захворілих тварин за досліджуваний період.
Коефіцієнт сезонності (Кс) визначали за формулою:
(2.5)
кількість захворілих тварин за місяці сезонного підйому
Кс = ------------------------------------------------- х 100, де:
загальна кількість захворілих тварин за взяті роки
Кс - коефіцієнт сезонності, %;
Індекс сезонності (Іс) визначали за формулою:

показник захворюваності за місяці сезонного підйому
Іс = ----------------------------------------------- (2.6)
показник захворюваності за решту місяців року

Клінічні обстеження собак проводили за загальноприйнятими в ветеринарній медицині методами [240].
Методи дослідження морфологічного складу крові [238-240]. В зв'язку з тим що кров є посередником у всіх процесах обміну речовин і знаходиться в постійному контакті з всіма органами і тканинами і відображає всі процеси, що в н