Вы здесь

Використання математичних моделей для прогнозування несучості птиці

Автор: 
Карпенко Олександр Володимирович
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2007
Артикул:
0407U003491
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2
Матеріал та методика досліджень
Експериментальні дослідження за темою дисертаційної роботи були проведені в сільськогосподарському птахівничому підприємстві "Ольгівськевапіврв" на птиці кросу "Ломан Браун"та на кафедрі генетики і розведення сільськогосподарських тварин Херсонського державного аграрного університету. Для створення бази даних динаміки росту живої маси і подальшої яйцекладки кросів яєчних та м'ясо - яєчних курей були використані дані отримані під час їх експлуатації в птахівничих господарствах різних регіонів країни. Нижче наведена характеристика кросу "Ломан Браун", що був використаний в екперименті.
Крос "Ломан Браун" є кросом, який поєднує високі показники несучості, маси яєць, оплати корму, добрі спадкові якості та високий приріст живої маси при порівняні з іншими кросами, які використовуються для виробництва яєць. Чотирьохлінійний крос "Ломан Браун" створений вченими та спеціалістами німецької фірми "Ломан Тірцухт". Крос чотирьохлінійний, аутосексний. Батьківські формиАВ породи род - айланд, материнська форма СD - дволінійна і складається з генотипів род - айланду білого і плімутроку білого.н. Птиця ліній А і В має темно- коричневе оперення і характеризується наявністю гена золотистості "s", а птиця ліній С і D - з білим оперенням і має ген сріблястості "S", що дозволяє при схрещуванні батьківських форм отримувати аутосексних за кольором оперення добових курчат: півники світлі, курочки коричневі. Точність сексування становить 99%. Схема отримання фінального гібриду:
Вихідні лінії >А х +А >В х +В >С х +С >D х +D
v v v v
Прародинна форма >А х +В >С х +D
v v
Родинна форма >АВ х +СD
v
Фінальний гібрид +АВСD
У порівнянні з яєчними кросами, які використовуються в нашій країні, відмінними особливостями даного кросу поряд з аутосексністю є: спокійна поведінка, високий генетичний потенціал несучості (у гібридних курей АВСD вона складає 335...345 яєць за 80 тижнів життя), висока маса яєць (65...66 г за 52 тижні життя), коричневий колір забарвлення шкарлупи яєць родинних форм та гібридів, більш високий середньодобовий приріст живої маси курчат (12,5 - 13,0 г), досягнення віку 50% продуктивності 140 - 150 днів, пік яйцекладки - 94...96% у віці 180 - 190 днів, конверсія корму 2,0...2,2 кг на 1 кг яйцемаси або 1,3...1,4 кг корму на 10 штук яєць, жива маса молодняку в 18 тижневому віці 1,4...1,5 кг, дорослих курей 2,1...2,2 кг. Умови годівлі та утримання курей кросу " Ломан Браун Класік " відповідали рекомендаціям фірми " Ломан Тірцухт " та рекомендаціям по роботі з аутосексним кросм "Ломан коричневий". Об'єктом дослідження були показники живої маси несучості, їх моделювання і прогнозування використанням персональних комп'ютерів. Основні етапи досліджені наведені на рисунках 1 і 2.
На першому етапі матеріалом досліджень є дані продуктивності росту ремонтного молодняку і несучості курей яєчних кросів та м'ясо - яєчних порідних груп, а саме: крос "Борки 117" ( селекційного центру інституту птахівництва УААН ), "Хай-Лайн Браун", "Хай-Лайн W-98" і "Бованс Голдлайн" (селекція фірми Єврібрид, Голландія), "Шейвер 579", "Тетра SL", "Прогрес", Бірківська м'ясо - яєчна, Полтавська глиняста, "Бєларусь-9", "Хайсекс білий", "Хайсекс коричневий" та "Ломан Браун". Вивчені показники росту ремонтного молодняку і несучості кросу "Ломан Браун", який використовується на птахофабриці "Ольгівська" Херсонської області.
В процесі досліджень було проведено визначення параметрів кривих росту птиці вивчених кросів за 18 тижнів вирощування (потижнево), а також показників живої маси кросу "Ломан Браун" за 12 тижнів вирощування.

Порівняння математичних моделей для оцінки продуктивних ознак курей яєчного і м'ясо - яєчного напрямку продуктивності птахівничих господарств України v v
Порівняння математичних моделей для оцінки динаміки живої масиПорівняння математичних моделей для оцінки несучості v v
Оцінка параметрів росту і несучості курей яєчного і м'ясо - яєчного напрямку продуктивності v v
Прогнозування динаміки
живої масиПрогнозування несучості v v
Визначення генетичної дискретності курей яєчного і м'ясо - яєчного напрямку продуктивності
Рис. 1 Схема першого етапу проведених досліджень
Порівняння математичних моделей для оцінки продуктивних ознак курей яєчного кросу "Ломан Браун " v v
Порівняння моделей для оцінки динаміки живої маси кросу "Ломан Браун"Порівняння математичних моделей для оцінки несучості кросу "Ломан Браун" v v
Оцінка параметрів росту живої маси молоднякуОцінка параметрів несучості курей - несучок v v
Прогнозування динаміки живої маси молоднякуПрогнозування несучості курей v v
Визначення впливу факторів " генотип х середовище " на продуктивність курей кросу "Ломан Браун"
Рис. 2 Схема другого етапу проведених досліджень.

Опис параметрів росту проводився за допомогою методів математичного моделювання, моделей Т.Бріджеса та Ф.Річардса. В таблиці 2.1 наведені характеристика порівнюваних математичних моделей росту та відповідні їх компоненти.
Таблиця 2.1
Математичні моделі для аналізу кривих росту живої маси птиці
Моделі ростуФормули моделейПараметри моделейТ. БріджесаN(t) - маса в момент часу t;
A - маса в зрілому віці (асимптота);
T0- період ембріонального розвитку;
t- вік птиці;
? - кінетична швидкість росту;
? - експоненційна швидкість росту.Ф. РічардсаA - маса в зрілому віці;
M0- початкова маса;
t - вік птиці;
k,n - параметри росту;
M(t) - маса в момент часу (t).
Наступним етапом дослідження була порівняльна оцінка використання моделей для прогнозування росту живої маси молодняку в наступні 6-18 тижнів (для прогнозу використали фактичні дані за перші 5 тижнів вирощування). Крім того були визначені параметри інтенсивності росту за методиками, запропонованими В.П. Коваленко і С.Ю.Болілою [67]. Для виявлення закономірностей росту молодняку