Вы здесь

Удосконалення технології виробництва гомогенних кормових суспензій та ефективність їх використання при відгодівлі свиней

Автор: 
Соляник Микола Борисович
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2007
Артикул:
0407U003492
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2
МАТЕРІАЛ І МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕНЬ

Теоретичне узагальнення проблеми, розробка технології виробництва гомогенної кормової суспензії та агрегату для її приготування і дослідження ефективності вирощування й відгодівлі свиней кормами, отриманими різними способами підготовки до згодовування, виконані впродовж 1995...2006 років у дослідному господарстві "Тахтаулово" та лабораторії фізіології інституту свинарства УААН ім. О.В.Квасницького, кафедрі технології виробництва продукції тваринництва Херсонського державного аграрного університету.
Загальна схема досліджень показана на рисунку 2.1. Дослідженнями передбачено теоретичне обґрунтування нового способу приготування гомогенних кормових суспензій із зернової сировини порівняно з сухими кормами та оцінка ефективності їх використання в період відгодівлі свиней.
Основні етапи досліджень наведено в таблиці 2.1.
На першому етапі досліджень виконувались завдання технологічного обгрунтування способу одержання суспензійних кормових сумішей та розробки конструкції апарату для приготування корму, де в одному агрегаті поєднано чотири стадії процесу: подрібнення зернових компонентів до оптимального розміру фракцій, найбільш придатних для годівлі свиней; змішування отриманих компонентів; зволожування суміші в різних співвідношеннях "корм - вода"; нагрівання гомогенної кормової суспензії.
Розмірно-масові характеристики компонентів визначали за загально прийнятою методикою. Експлуатаційно-технологічні показники установки розраховували згідно з методичними матеріалами - ОСТ 70.19.2.83. "Випробування сільськогосподарської техніки. Машини і обладнання для приготування кормів. Програма і методи випробувань" та ІМЕСГ [73].

Таблиця 2.1
Схема експериментальних досліджень
Етапи дослідженьХарактеристика дослідженьКількість1Розробка технології виробництва гомогенних кормових суспензій, обладнання для їх отримання і визначення технологічних параметрів204 агрегати2Визначення оптимальних фракцій помелу зернових компонентів при відгодівлі30 голів3Відгодівельні якості свиней при годівлі суспензійними сумішами36 голів4Відгодівельні та м'ясні якості свиней залежно від застосовуваного способу годівлі40 голів5Етологічні особливості молодняка свиней за різних способів годівлі12 голів6Перетравність поживних речовин у свиней за різних способів підготовки кормів (фізіологічні досліди)12 голів7Зоогігієнічна характеристика приміщень при використанні кормів різних способів приготування2300 голів
Випробовування кормових агрегатів проводилися з червня 2002 по березень 2003 р. Південноукраїнською державною зональною машиновипробувальною станцією Міністерства Аграрної політики України в дослідному господарстві "Каховський" згідно ТУ У 29.3-31165756-001-2001 на відповідність програмам іспитів і нормативним документам КД 46.16.01.05-93; ДСТУ 46.007-2000; ГОСТ 12.2.002-91; РД 10.2.33-89 (Додаток А). Продуктивність агрегату серії АКГСМ визначали хронометражними спостереженнями за методикою В.М.Пурецького.

Гомогенна кормова суміш готувалася у водяному середовищі робочої зони гідромлина-змішувача в різних співвідношеннях "корм-вода". Експерименти по відгодівлі свиней отриманою суспензією проводилися за участю Інституту тваринництва степових районів ім. Іванова "Асканія-Нова".
З метою підтвердження відсоткового виходу часток фракції проведено експериментальні випробування агрегату серії АКГСМ-01 (продуктивність 1т/год) щодо виходу розміру часток помелу зернових, які характеризувалися:
* Культура - зернові корми: пшениця, ячмінь, горох, кукурудза;
* Вологість, % - 9 ... 11;
* Засміченість органічними домішками, % - 2,1;
* Повнота зерна, % - ціле - 97,2; щупле - 1,2; бите - 1,6;
* Температура зовнішнього повітря - + 18...200С;
* Відносна вологість - 75...80,
За допомогою ситового класифікатора, що складається з набору сит із різними діаметрами (d) отворів, пробу помелу просіювали протягом 5 хвилин, зважували окремі фракції, зняті з сит, і за методикою [105, 148] визначали модуль помелу (М) .
З метою виявлення найкращої фракції гомогенної кормової суспензії із зернової суміші для відгодівлі свиней був проведений науково- виробничий дослід на спеціально відібраних 3 групах по 10 голів свиней 2-місячного віку, приблизно однієї маси. Дослід тривав протягом 2-х місяців ( 60 діб).
Для порівняння найбільш поширених в Україні кормоприготувальних агрегатів і розробленого агрегату серії АКГСМ-01 проводили розрахунки технічних характеристик: ступінь подрібнення (?), ефективність (Еф), енергоємність (Е) процесу [15, 52, 102, 105 ].
Ефективність подрібнювачів (Еф) визначали за формулою:
(2.1)
де Еф - виражається в тонах готового продукту на 1 кВт/год;
Q - продуктивність, т/год;
N- установча потужність, кВт.
Енергоємність (Е) процесу (витрати енергії на 1 т корму з урахуванням досягнутого ступеню подрібнення, кВт/год) визначали за формулою:
(2.2)
де Nn - корисна потужність, кВт;
?- ступінь подрібнення, ? =5,26;
Q- продуктивність, т/год.
Коефіцієнт корисної дії (ККД) кормоготувальних агрегатів визначали за формулою:
(2.3)
Порівняльними дослідженнями визначали оптимальні розміри фракцій помелу зерна при відгодівлі. Показники поживності кормів (по 10 зразків) в контрольній і дослідній групах оцінювали (у %) за вмістом сухої і органічної речовин, сирого протеїну, сирої клітчатки, сирого жиру та безазотистих екстрагованих речовин (БЕР) [71]. Обмінну енергію (ОЕ) в кормах обчислювали за формулою:
ОЕ = ВЕ - (Ек +Эс) (2.4)
де ВЕ - валова енергія в кормі, Мдж;
Ек - енергія в калі , Мдж
Ес - енергія в сечі, Мдж.

Був проведений експеримент для визначення оптимального розміру фракції, що сприяє кращому засвоєнню поживних речовин та залишку кормів. Сформовано 3 групи тварин по 10 голів у кожній, яких годували гомогенною кормовою суспензією, приготовленою за допомогою к