Вы здесь

Ендогенний інтерферон, показник апоптозу та інтеграція в геном вірусу папіломи людини 16 типу як фактори ризику розвитку раку шийки матки.

Автор: 
Білодід Ольга Олександрівна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2007
Артикул:
0407U003545
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2
МАТЕРІАЛ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ

Матеріал дисертації представляє результати дослідження 472 жінок, які знаходились на обстеженні і лікуванні в поліклінічному і гінекологічному відділеннях ХОКОД з 1999 по 2006 рр. Контрольну групу склали 40 практично здорових жінок, обстежених в поліклінічному відділенні ХОКОД в період з 2001 по 2005 рр.
Вік хворих коливався від 18 до 45 років, а середній вік склав 31,9?2,2 років. Контролем послужили дані обстеження 40 практично здорових жінок віком від 18 до 43 років (середній вік 28,3?2,9 років). В усіх досліджуваних випадках діагноз був верифікований морфологічно.
Строки настання менархе склали 13,1?1,2 років у хворих і 13,4?2,1 років у жінок контрольної групи. Розподіл 472 хворих з урахуванням репродуктивної функції був таким: жінки, які народжували - 60 (12,7±1,5%); 1 пологи були у 227 (48,1±2,3%) хворих; 2 пологів - у 163 (34,5±2,2%); 3 пологів - у 22 (4,7±1,0%) хворих.
Комплексне обстеження хворих і жінок контрольної групи включало гінекологічний огляд, кольпоскопію, цитологічне обстеження мазків із шийки матки, гістологічне обстеження біоптатів шийки матки та операційного матеріалу, ідентифікація бактеріальної і вірусної мікрофлори у статевих шляхах із використанням ПЛР, посіву на живильні середовища з подальшим фаготипуванням мікроорганізмів, дослідження рівня ІНФ-? в крові, УЗ-дослідження органів малого таза. В усіх жінок збирали анамнез хвороби, з'ясовували особливості менструальної, репродуктивної, статевої функції. Методи обстеження і кількість обстежених жінок представлені в табл. 2.1.
Розподіл хворих, у залежності від віку, представлений вище. З наведених даних видно, що усі хворі знаходились у репродуктивному віковому періоді. Такий розподіл хворих за віком був здійснений навмисно, щоб обстежувані жінки належали до одного вікового періоду - репродуктивного. Це було зумовлено необхідністю виключити вплив вікових і гормональних факторів на досліджувані показники, оскільки відомо, що імунна система людини у значній мірі зумовлена віковими особливостями. А обстеження хворих, котрі належать до різних вікових категорій, могло негативно відбитись при аналізі даних з цитокінів і ВПЛ ?80, 128, 205?. Крім того, інший досліджуваний нами процес апоптозу пов'язаний із віковими особливостями людини ?85, 190?, що також послужило підставою для обстеження хворих одного віку.

Таблиця 2.1
Методи обстеження і кількість обстежених жінок
Методи обстеженняКількість обстежених
жінокз патологією шийки маткиконтрольЗагальноклінічні методи і гінекологічний огляд 472 40Кольпоскопія47240Бактеріологічні дослідження47240Цитологічні методи дослідження мазків із шийки матки47240ПЛР методика визначення ВПЛ 47240Радіоімунологічний метод дослідження кількості ІНФ-? в сироватці крові 47240Гістологічний метод дослідження біоптату та операційного матеріалу для верифікації діагнозу і визначення мітотичного індексу472-Флуоресцентна мікроскопія для визначення апоптозного індексу47240Лікування хворих472-Статистичні методи47240
Для визначення патологічних змін шийки матки використовували клініко-морфологічну класифікацію Бохмана Я.В. (1976 р.) [18], стадії злоякісного процесу класифікували за TNM (1997 р.) [108] і FIGO (1997 р.) [104]. Розподіл хворих у залежності від патологічних змінень шийки матки представлений у табл.2.2.
Такий розподіл був проведений з метою простежити змін показників при мінімальних морфологічних змінах у шийці матки.
Таблиця 2.2
Розподіл хворих у залежності від патології шийки матки
Патологія шийки матки
з урахуванням стадії РШМ за FIGO і ТNМКількість хворихабс.%±m%Фонові захворювання5010,6±1,4Дисплазія I ст.326,8±1,2Рецидив
дисплазії I ст.285,9±1,1Дисплазія II ст.7616,1±1,7Рецидив
дисплазії II ст.408,5±1,3Дисплазія III ст.5611,9±1,5Рецидив
дисплазії III ст.449,3±1,3Ca in situ (ТisNоМо)6413,6±1,6Рецидив Ca in situ (ТisNоМо)122,5±0,7Iа ст. (Т1аNоМо)30
6,4±1,1
Iв ст. (Т1вNоМо)183,8±0,9IIa-в ст. (Т2а-вNо-хМо)224,6±1,0Усього472100
Далі в роботі ми об'єднаємо групи, з урахуванням патоморфологічних даних, з метою створення репрезентативних груп і виявлення вірогідних змін.
Як видно з наведених в таблиці даних, розподіл хворих із урахуванням патології шийки матки був досить рівномірним. Слід уточнити, що у частини хворих із дисплазією I-III ст. і Ca in situ цей діагноз був установлений повторно, тобто був діагностований рецидив захворювання. Незважаючи на те, що рецидив захворювання дозволяє відносити його до тієї ж нозологічної одиниці, ці групи хворих були виділені в окремі групи для вирішення поставлених у роботі задач. Зокрема, з рецидивом були діагностовані: 28 з 60 хворих із дисплазією I ст.; 40 з 116 із дисплазією II ст; 44 із 100 хворих із дисплазією III ст. і 3 з 19 з Ca in situ.
Дослідження кількості ІНФ-? в сироватці крові проводили імуноферментним методом із використанням набору реагентів ProCon IF2 plus виробництва ООО "Протеїновий контур" (С.-Петербург).
Принципи аналізу полягали у тому, що в наборі ProCon IF2 plus для виміру рівня ІНФ-? використовували твердофазний імуноферментний метод із застосуванням пероксидази хрону як індикаторного ферменту ?95?. Один тип моноклональних антитіл іммобілізований на внутрішніх поверхнях комірок планшетів для мікротитрування. Інший тип моноклональних антитіл до незалежного епітопу молекули ІНФ-? знаходиться в наборі у вигляді кон'югату з біотином. Індикаторним компонентом є кон'югат пероксидази хрону з стрептавідином, що має дуже високе споріднення до біотину. Після інкубації і промивання в комірки вносили кон'югат пероксидази зі стрептавідином, знову інкубували, промивали, вносили субстрат і вимірювали активність зв'язаної пероксидази з використанням автоматичного фотометра для мікропланшетів. Аналіз проводився з використанням нерозбавлених зразків сироватки крові. Це дослідження проводили в лабораторії "Вірола" ХМАПО. (зав