Вы здесь

Іншомовні слова корейського походження в українській мові.

Автор: 
Синишин Роман Іванович
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2007
Артикул:
0407U003618
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

Розділ 2. Проблема освоєння іншомовних слів корейського походження українською мовою...........................................................................63
2.1. Співвідношення позамовних і мовних чинників появи лексичних кореїзмів в українській мові.........................................................................63
2.2. Проблема українсько-корейських мовних контактів у контексті дослідження корейської мови в українській лінгвістиці...........................69
2.3. Типологічно специфічні особливості корейської мови з точки зору носія української мови............................................................................................73
2.4. Фонетична та графічна адаптація корейських загальних назв в українських текстах.......................................................................................79
2.5. Семантичне освоєння іншомовних слів корейського походження в українській мові.............................................................................................91
2.6. Граматичне освоєння іншомовних слів корейського походження в українській мові.............................................................................................95
2.7. Корейські власні назви в українській мові..................................................99
2.8. Рекомендації щодо українськомовної передачі іншомовних слів корейського походження.............................................................................121
2.9. Тематична класифікація лексичних кореїзмів в українських текстах...........................................................................................................125
2.10. Образ Кореї в українській мовній картині світу....................................133
Висновки до розділу 2.........................................................................................137
Висновки.............................................................................................................141
Перспективи дослідження................................................................................148
Лексикографічні джерела............................................................149
Література...........................................................................................................151
Додаток А. Словник лексичних кореїзмів в українських текстах.................204
Додаток Б. Типові контексти лексичних кореїзмів в українських текстах...........................................................................................................222
ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ
(Текстуальні джерела, довідкові видання)
В - Юн Се Дюн. Випробування: Роман: Пер. з кор. - К.: Держ. вид-во худ. літератури, 1962. - 320 с.
ВТССУМ - Великий тлумачний словник сучасної української мови / Укл. В.Т.Бусел. - К.; Ірпінь: Перун, 2001. - 1440 с.
З - Лі Гі Єн. Земля: Роман: Пер. з корейськ. - К.: Радянський письменник, 1954.
ІС - Рубель В.А. Історія середньовічного Сходу. - К., 2002.
К - Кольоровий вітер: Збірка перекладів прозованих та поетичних творів корейських літераторів / Упор. Кім Сук Вон. За ред. Кім Сук Вона, Ю.Бойка. - К., 2003.
КБ - Корея бореться: Повісті, оповідання, нариси. - К.: Радянський письменник, 1953. - 232 с.
КІ - Болдескул Є. Китайська ієрогліфіка як необхідний аспект вивчення корейської мови у вищих навчальних закладах України // Мовні і концептуальні картини світу: Зб. наук. праць. - К.: Вид.-полігр. центр "Київський університет", 2003. - С. 44-47.
Кім - Кім Ун Йонг. [Передмова] // Рим Сеунг Мін. Підручник теквондо для українців. - К.: Фенікс, 2003. - С. 4.
КЛ - Жовтіс О.Л. Корейська література // Українська літературна енциклопедія. - К.: "Українська радянська енциклопедія" ім. М.П.Бажана, 1990. - Т. 2. - С. 564-566.
КНК - Корейські народні казки / Редактор-упорядник К.Литвинчук. - К.: Молодь, 1955. - 176 с.
КПЛ - Хегай Віталій. Корейські перекази і легенди (питання структури та зображення людини): Бакалаврська робота / Науковий керівник Кім Соквон. - К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2001. - 54 арк. комп'ютерного друку.
МТ - Корейські традиційні музика і танці: Пояснення до програми. - [Сеул]: Національний центр корейського традиційного виконавського мистецтва, [2004]. - 8 с.
О - Хан Се Я. Оповідання: З корейської. - К.: Держ. вид-во худ. літ., 1954. - 76 с.
П - Те Гі Чен. Пектусан: Пер. з кор. - К.: Держ. вид-во худ. літ., 1953. - 60 с.
ПЛ - Кан Гьон Е. Проблема людства: Роман: З корейської. - К.: Держ. вид-во худ. літ., 1956. - 224 с.
ППС - Предметно-понятийный словарь греческого языка: Крито-микенский период / Сост. В. П. Казанскене, Н. Н. Казанский. - Л.: Наука, 1986. - 208 с.
РВ - Бойко Ю.О., Підвойний В.М. Роль вивчення китайської ієрогліфіки в мовно-культурній комунікації Кореї з країнами Далекого Сходу // Мовні і концептуальні картини світу: Зб. наук. праць. - К.: Вид.-полігр. центр "Київський університет", 2003. - С. 33-36.
Рим - Рим Сеунг Мін. Підручник теквондо для українців. - К.: Фенікс, 2003. - 186 с.
РК - Лі Гі Єн. Рідний край: Роман. - К., 1980.
УМЕ 2000 - Українська мова: Енциклопедія / Ред. кол.: В.М.Русанівський (співголова), О.О.Тараненко (співголова) та ін. - К.: Вид-во "Українська енциклопедія" ім. М.П.Бажана, 2000. - 752 с.
УМЕ 2004 - Українська мова: Енциклопедія. - Вид. 2-ге, випр. і доп. / Ред. кол.: В.М.Русанівський (співголова), О.О.Тараненко (співголова) та ін. - К.: Вид-во "Українська енциклопедія" ім. М.П.Бажана, 2004. - 824 с.
УСЕ - Універсальний словник-енциклопедія. - 2-ге вид., доп. - К.: Всеувито; Львів: Атлас, 2001. - 1576 с.
ЦФ - Республіка Корея: Цифри і факти. - Сеул: Корейська служба інформації, 2001. - 216 с.
ШК - Кім Сук Вон. Шевченко і корейська література (Типологічні сходження і контактні зв'язки): Авт. дис. ... канд. філол. наук: 10.01.05 - порівняльне літературознавство / К