Вы здесь

Гемостаз при абдомінальній хірургічній патології у тварин та його корекція при гнійному перитоніті у собак

Автор: 
Данільченко Сергій Іванович
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2007
Артикул:
0407U003721
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2
ВИБІР НАПРЯМІВ ДОСЛІДЖЕНЬ, МАТЕРІЛ ТА МЕТОДИ ВИКОНАННЯ РОБОТИ
Робота виконана в період 2003-2006 років на кафедрі хірургії Білоцерківського держагроуніверситету. Бактеріологічні дослідження проведено в лабораторії кафедри мікробіології та вірусології цього ж університету.
Матеріалом для дослідження були здорові та хворі 32 свині, 82 собаки та 5 голів молодняку великої рогатої худоби, які утримувалися в стаціонарі факультету ветеринарної медицини чи надходили для лікування в хірургічну клініку (табл. 2.1).
Етапи проведених досліджень відображено на рис. 2.1.
Відомо [147, 148], що система гемостазу відіграє ключову патогенетичну роль у процесах запалення, має видову специфічність. Раніше вивчалася динаміка гемостазологічних змін у тварин у нормі та при хірургічній патології [14, 17, 18, 149, 150]. При цьому було встановлено, що при запальних процесах активності зміни гемостазу проходять як у плазмі крові, так і безпосередньо в травмованих тканинах та рідинах організму. Водночас, доведено [19] різноманітність властивостей тканинного гемостазу у різних видів тварин та динамічних змін його в грануляційній тканині гнійних ран, залежно від мікробного фактора, характеру травми та методу лікування.
Разом з тим, однією із складових проблем, як у патогенетичному, так і лікувальному плані залишається абдомінальна хірургічна патологія.
Зважаючи на це, нами було проведено визначення стану та змін основних ланок системи гемостазу, фібринолізу та протеолізу при абдомінальній хірургічній патології як на макроциркуляторному, так і тканинному рівні у тварин з різними типами запальної реакції.

Таблиця 2.1
Об'єм виконаних досліджень
п/п ДослідженняКількість голів1Ультразвукове та рентгенологічне дослідження абдомінальної хірургічної патології:
* у свиней
* у собак
17
182Дослідження макроциркуляторного гемостазу у клінічно здорових:
* свиней
* собак
* молодняку великої рогатої худоби
15
53Дослідження тканинного гемостазу серозних оболонок у нормі та при патології:
* свиней
* собак
* молодняку великої рогатої худоби
27
44
54Клінічна, гематологічна, гемостазологічна характеристика абдомінальної патології у собак (копростаз, піометра, спленомегалія)
455Гемостазологічне обґрунтування застосування комплексної терапії препаратом "Гелофузин" та маззю "Левосин" при гнійному перитоніті у собак
196Загальна кількість досліджених тварин:
* свиней
* собак
* молодняку великої рогатої худоби
32
82
Клініко-діагностичний етап дослідження Вивчення патогенетичних механізмів Клінічні форми абдомінальної
абдомінальної патології у тварин абдомінальної патології у тварин патології у тварин та
оперативні втручання

Лікувальний етап
Рис. 2.1. Схема етапів досліджень
Клініко-діагностичний етап складався з комплексу клінічних, бактеріологічних, ультрасонографічних, рентгенологічних досліджень у собак та свиней з різноманітною абдомінальною хірургічною патологією.
Використання в сучасній ветеринарній медицині інструментальних, і зокрема, ультрасонографічного методу діагностики набуло істотного поширення. Однак ультрасонографічній діагностиці абдомінальної патології у тварин присвячені лише поодинокі роботи [102, 103].
Водночас, традиційні методи діагностики абдомінальної патології (клінічні, біохімічні) мають низький рівень верифікації, а рентгенографія у свиней та великої рогатої худоби технічно важка для виконання. Звідси, здебільшого в практиці прибігають до діагностичної лапаротомії, що незавжди є раціональним у кінцевому результаті.
У зв'язку з цим на першому етапі наших досліджень була проведена ультразвукова діагностика найбільш поширеної абдомінальної патології у свиней та собак. Її проводили співробітники кафедри акушерства і штучного осіменіння за консультативної допомоги доцента Білоцерківського держагро-університету Подвалюка Д.В., приладом "Scanner 100 Falco" з конвіксним датчиком. Обстеження різних ділянок черевної порожнини здійснювали у В-режимі при частоті ультразвукових хвиль 5 та 7,5 МГц та глибині сканування 8-12 см. Тварину фіксували у спинному положенні. На досліджуваній ділянці видаляли шерстний покрив, шкіру знежирювали і змащували гелем. Контактну поверхню датчика прикладали до поверхні шкіри та проводили сканування. Отримане зображення фіксували на моніторі та переносили на електронний носій. Програма приладу "Scanner 100 Falco" передбачає можливість визначення лінійних промірів досліджуваних органів чи їх ділянок (довжина, ширина, товщина), площини зрізу, об'єму порожнини. Матеріалом для досліджень було 17 свиней (по 6 гол. віком 2-4 міс. з пупковими та з пахвинно-мошонковими грижами, 5 кнурів-крипторхідів у віці 6-12 міс.), які поступали в клініку ветеринарної хірургії Білоцерківського ДАУ із СТОВ "Гребінківське" Васильківського району Київської області. При цьому до проведення операції (герніотомія чи кастрація) аналізували структуру тканин і патологічних утворень грижового мішка та його вміст, місце локалізації та розміри сім'яників за їх акустичною характеристикою.
При дослідженні абдомінальної хірургічної патології у собак (10 гол. - з гнійним перитонітом, 5 гол. - з копростазом, 3 гол. - з післяопераційною спайковою кишковою непрохідністю) окрім УЗД виконували і рентгено-діагностику за допомогою апарата РУМ-20 після поверхневого наркозу тварин ветранквіл-кетаміновою сумішшю 1:1. Параметри рентгенографії ділянки черева підбирали залежно від маси тіла тварини. Рівень верифікації результатів зазначених методів досліджень встановлювали під час діагностичної чи лікувальної лапаротомії.
При будь-якій абдомінальній хірургічній патології та оперативному втручанні на внутрішніх органах у тварин в післяопераційний період розвивається запальна реакція, з активацією біологічно активних речовин, а відповідно і сист