Вы здесь

"Удосконалення способу передінкубаційної обробки яєць для підвищення відтворювальних якостей родинного стада курей кросу "Прогрес"

Автор: 
Архангельська Марина Вікторівна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2007
Артикул:
0407U003787
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2
МАТЕРІАЛ ТА МЕТОДИКИ ДОСЛІДЖЕНЬ
Згідно з поставленими задачами експериментальні дослідження з теми дисертаційної роботи були проведені в умовах сільськогосподарського племінного підприємства ЗАТ "Чорнобаївське" Білозерського району Херсонської області та на кафедрі морфології і фізіології тварин Херсонського державного агарного університету за період 1999-2006 р.р.
ЗАТ "Чорнобаївське" - племінний репродуктор II порядку. Він спеціалізується на розведенні курей м'ясо - яєчного напрямку продуктивності (крос "Прогрес"), м'ясного напрямку (бройлери кросу "Конкурент-2", качки кросу "Благоварський").
Матеріалом для проведення досліджень були використані інкубаційні яйця курей кросу "Прогрес" та ремонтний молодняк фінального гібриду.
Етапи, характеристика і обсяг науково - господарських досліджень відображені у таблиці 2.1, а схема досліджень - на рис. 2.1. Всі досліди проводилися у двох повторностях.
Таблиця 2.1
Етапи, обсяги та характеристика експериментальних досліджень
ГрупаБіологічно активні речовиниСпосіб і умови введення БАР* в яйцеКількість яєць1234Етап 1. Встановлення зв'язку морфо - фізичних показників яєць з їх виводимістю, виводом та живою масою курчат.М---120М0--120М+--120Етап 2. Порівняльна оцінка різних способів введення біологічно активних речовин в яйцяконтрольна--144I досліднааскорбінова кислота, 0,1%термічний, t=0-40? C144II досліднаянтарна кислота, 0,1%термічний, t=0-40? C?144 Продовження таблиці 2.1
1234ІІІ досліднааскорбінова кислота, 0,1%баричний, -0,5+0,5 атм144ІV досліднаянтарна кислота, 0,1%баричний, -0,5+0,5 атм144V досліднааскорбінова кислота, 0,1%ін'єкційний144VI досліднаянтарна кислота, 0,1%ін'єкційний144VII досліднааскорбінова кислота, 0,1%хімічний, ДМСО,* 0,2%144VIII досліднаянтарна кислота, 0,1%хімічний, ДМСО, 0,2%144Етап 3. Розробка способу підвищення інкубаційних якостей яєць курей кросу "Прогрес"
3.1. Визначення оптимальної концентрації хімічного провідникаконтрольна--144I дослідна аскорбінова кислота, 0,1%хімічний, ДМСО, 0,05%144II дослідна аскорбінова кислота, 0,1%хімічний, ДМСО, 0,01%144IІІ досліднааскорбінова кислота, 0,1%хімічний, ДМСО, 0,2%144IV досліднааскорбінова кислота, 0,1%хімічний, ДМСО, 0,1%1443.2. Вплив різних комплексів БАР на виводимість яєць контрольна--3536I дослідна аскорбінова кислота 0,1%, Катозал, 0,1% хімічний, ДМСО, 0,1%2986II дослідна аскорбінова кислота 0,1%, янтарна кислота 0,1% хімічний, ДМСО, 0,05%3536IІІ досліднаянтарна кислота 0,1% хімічний, ДМСО, 0,05%35363.3. Вплив БАР на ембріональний та постембріональний розвиток курчат кросу "Прогрес"контрольна--360І досліднааскорбінова кислота, 0,1%хімічний, ДМСО 0,05%360ІІ досліднааскорбінова кислота, 0,1%
янтарна кислота, 0,1%хімічний, ДМСО 0,05%360ІІІ досліднаянтарна кислота, 0,1%хімічний, ДМСО 0,05%360Етап 4 Виробнича перевірка способу передінкубаційної обробки яєцьконтрольна--7072 досліднааскорбінова кислота, 0,1%
янтарна кислота, 0,1%хімічний, ДМСО,0,05%7072*БАР - біологічно активні речовини, *ДМСО - диметилсульфоксид (димексид)

Рис. 2.1. Загальна схема досліджень

Птиця кросу "Прогрес" поєднує високі показники несучості, маси яєць, оплати корму, добрі смакові якості та більш високий приріст живої маси порівняно з птахами інших кросів, що використовують для виробництва яєць.
Чотирьохлінійний крос "Прогрес" (П 1234) створений у Російській федерації на основі синтетичних ліній кроса Хайсекс Браун фірми Еврібрід. Лінії П1 і П2 отримані шляхом селекції ліній Т8 і Т5, лінії ПЗ і П4 - відповідно від ліній П8 і В2. Кури ліній П1 і П2 мають в основному темно- коричневий колір оперення і характеризуються наявністю гену золотистості s, а кури ПЗ і П4 - білий колір оперення, мають ген сріблястості S, що дозволяє у схрещуваннях родинних форм одержувати аутосексних за кольором пуху курчат. У добовому віці півники в основному світлі, а курочки палеві.
У порівнянні з яєчними кросами, що використовуються в нашій країні, відмінними особливостями даного кроса поруч із аутосексністю є спокійна поведінка, високий генетичний потенціал несучості (у гібридних курей П1234- вона складає 290 - 300 яєць за 72 тижні життя), висока маса яєць (50-52 г за 26 тижнів і 62,0-63,5 г за 52 тижнів життя), коричневий колір забарвлення шкарлупи яєць вихідних ліній, родинних форм і гібридів, більш високий середньодобовий приріст живої маси курчат (12,5-13,0 г). Жива маса курей складає 2,2-2,3 кг.
Кури ліній ПІ і П2 мають вищу масу яєць і темнішу шкарлупу порівняно з лініями ПЗ і П4. Кури ліній ПЗ і П4 відрізняються високою життєздатністю (збереженість курчат складає 96-97% з урахуванням вибракування).
Курки - несучки, від яких відбирали яйця на інкубацію, утримувались у клітках типу КБР - 2, а ремонтний молодняк фінального гібриду - у клітках типу БКМ - 3. Птиця отримувала повнораціонні комбікорми, виготовлені в господарстві. Яйця для досліджень відбирали з урахуванням їх якості, маси і терміну знесення.
При проведенні досліджень дотримувалися відповідних умов, які дозволяють об'єктивно оцінювати впроваджені технічні прийоми.
Дослідження проведені на 30586 яйцях, 160 ембріонах і 458 курчатах кросу "Прогрес", підібраних за принципом аналогів.
На першому етапі досліджень вивчали особливості втрати маси яєць на 1, 3, 7, 11, 15 та 19 день інкубації, а також морфо - фізичні показники в залежності від класу розподілу яєць за масою та особливості втрати маси яєць в критичні періоди інкубації. Було сформовано три дослідні групи в залежності від маси яєць (М-, М0, М+).
На другому етапі було сформовано 8 дослідних і контрольна групи, проводили порівняльну оцінку хімічного, баричного, термічного та ін'єкційного способів передінкубаційної глибинної обробки яєць розчинами органічних кислот (аскорбінової та янтарної) із