Вы здесь

Модельні характеристики фізичної і технічної підготовленості спортсменок спортивної аеробіки на етапі попередньої підготовки

Автор: 
Боляк Андрій Анатолійович
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2007
Артикул:
0407U003788
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2
МЕТОДИ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ДОСЛІДЖЕНЬ
Аналіз науково-методичних літературних джерел та вивчення досвіду практичної роботи фахівців і спортсменів спонукало на проведення комплексних педагогічних та медико-біологічних досліджень та створення моделей різних сторін підготовленості юних спортсменок різного віку, а також моделювання впливу різноманітних тренувальних завдань із фізичної підготовки на їх організм та рівень їх спортивної майстерності для виявлення умов оптимізації та підвищення рівня ефективності тренувального процесу в спортивній аеробіці.
Методологічну основу досліджень складала інтеграція знань: теоретичні основи побудови тренувального процесу (Матвєєв Л.П., 1999; Волков Л.В., 2002; Платонов В.М., 2004), контроль і управління рухами (Бернштейн М.А., 1966; Анохін П.К., 1975; Ровний А.С., 2001), адаптація організму до фізичних навантажень (Платонов В.М., 1988; Міщенко В.С., 1990; Волков Н.І., 2000; Wilmore, Costill, 2004), моделювання різних сторін підготовки спортсменів (Друзь В.А., 1975; Платонов В.М., 1997; Романенко В.А., 2002).
Загальний напрямок досліджень, пов'язаний з проведенням порівняльного аналізу традиційної та експериментальної методик фізичної підготовки з точки зору їх ефективності, тренувального впливу на організм, виявлення специфіки вдосконалення фізичних якостей та інших сторін підготовленості юних спортсменок.
Методи досліджень.
Для вирішення поставлених завдань застосовувалися загальноприйняті методи дослідження та власно розроблені дослідницькі методики:
1. Метод теоретичного аналізу й узагальнення науково-методичної літератури;
2. Аналіз відео матеріалів;
3. Педагогічні методи досліджень: педагогічне спостереження, педагогічний аналіз, експертне оцінювання, педагогічний експеримент, тестування та ін.;
4. Медико-біологічні методи досліджень: антропометрія, соматометрія, пульсометрія, спірометрія, сенсометрія, психофізіологічні методи;
5. Циклографічна методика визначення біомеханічної структури руху;
6. Методика оцінки анаеробної ємності та здатності підтримувати потужність рухів;
7. Методи математичної статистики.
2.1. Методи теоретичного аналізу та узагальнення науково-методичної літератури
Аналізувалися і узагальнювалися літературні джерела як вітчизняних, так і закордонних авторів з питань організації та структури багаторічного тренувального процесу, особливостей і ефективності методик вдосконалення різних сторін підготовленості спортсменів, управління тренувальними навантаженнями в спорті.
Аналізувалися наукові праці, присвячені віковим особливостям онтогенезу, розвитку, адаптації та вдосконаленню функціональних систем організму, фізичних якостей, інших сторін підготовленості, а також визначався вплив на ці аспекти багаторічного спортивного тренування.
На основі аналізу даних літератури та особистого досвіду визначено особливості моделювання та програмування різних процесів та станів у підготовці юних спортсменок.
Усього було вивчено 243 літературних джерела, із яких 39 іноземних.
На основі аналізу та узагальнення науково-методичної літератури визначено основні напрямки з проблем дослідження, які потребують моделювання з метою підвищення ефективності тренувального процесу юних спортсменок спортивної аеробіки.
Аналіз відеоматеріалів та протоколів змагань.
Використання сучасних засобів наочного методичного забезпечення тренувального процесу в спортивній аеробіці сприяло появі інформаційних відеоматеріалів. Відеоматеріали містять програми занять з аеробіки, методики навчання рухам спортивної аеробіки та вдосконалення техніки виконання елементів. Значний інтерес викликає аналіз відеозвітів про змагання різного рівня підготовленості спортсменок у поєднанні з аналізом протоколів суддівських оцінок виступів спортсменок.
Відеоматеріали дали змогу визначити основні тренувальні засоби та методи, виявити цільову спрямованість тренувального процесу. Аналіз відеозаписів та протоколів змагань дозволив оцінити рівень ефективності тренувального процесу та визначити напрямки спортивного вдосконалення.
В нашому дослідженні було використано та опрацьовано 14 відеопрограм та 10 відеозвітів про змагання обласного, українського та міжнародного рівня кращих спортсменок спортивної аеробіки.

2.2. Педагогічні методи досліджень
Педагогічне спостереження.
Педагогічні спостереження проводилися на тренувальних заняттях зі спортивної аеробіки в навчально-тренувальних групах на етапі попередньої базової підготовки у дитячо-юнацьких школах та спортивних клубах міст Харкова, Запоріжжя, Донецька, Києва. На протязі експерименту було спостережено близько 168 занять. Під час педагогічного спостереження фіксувалися наступні показники:
* контингент спортсменок (вік, рівень фізичної та технічної підготовленості, зовнішній вигляд);
* структура заняття (частини заняття, розподіл часу заняття по частинах);
* тренувальні засоби та методи їх застосування, рухові режими та дозування;
* об'єм та інтенсивність тренувальних навантаження;
* форми організації тренувальних занять спортсменок;
* ефективність застосовування додаткового обладнання та інвентарю;
* позитивні та негативні сторони методики фізичної підготовки.
Крім тренувальних занять педагогічне спостереження проводилося під час змагань, показових виступів, конкурсів з фізичної підготовки (усього було простежено близько 700 виступів спортсменок та командних виступів), де виявлялися додаткові показники:
* рівень готовності до змагальної діяльності;
* здатність реалізовувати свій руховий потенціал в умовах змагального стресу;
* ефективність методик, що застосовувалися в тренувальному процесі;
* прояв фізичних якостей в умовах додаткової мотивації (змагання, показовий виступ, конкурс із фізичної підготовки).
Педагогічний аналіз.
Педагогічний аналіз застосовувався для порівняння рівня ефективності застосування тренувальних завдань, їх характеру та рухової структури, а також визначення особливост