Ви є тут

Ефективність дії попередників, основного обробітку грунту та тривалого застосування добрив на урожайність кукурудзи у сівозмінах підзони північного Степу України

Автор: 
Олексенко Володимир Іванович
Тип роботи: 
Дис. канд. наук
Рік: 
2007
Артикул:
0407U003829
99 грн
(320 руб)
Додати в кошик

Вміст

РОЗДІЛ 2
ҐРУНТОВО-КЛІМАТИЧНІ УМОВИ ТА МЕТОДИКА
ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ
2.1. Ґрунтово-кліматична характеристика зони і особливості метеорологічних умов
у роки проведення досліджень
«Ґрунт і клімат – це основні і найважливіші чинники землеробства – перші та
неминучі умови урожаїв» – вважав
В.В. Докучаєв [142].
Ґрунтово-кліматичні умови здійснюють значний вплив на строки посіву
сільськогосподарських культур, їх ріст та розвиток, на послідовність і
ефективність проведення польових робіт, продуктивність праці
сільськогосподарських машин та знарядь, і як наслідок, врожайність польових
культур.
Зона діяльності Красноградської дослідної станції Інституту зернового
господарства УААН охоплює північну частину степової Лівобережної України,
включаючи південні райони Харківської, південно-східні Полтавської та
північно-східні райони Дніпропетровської області. Рельєф місцевості
хвилясто-рівнинний, місцями пересічений балками.
Ґрунти у досліді – чорноземи глибокі, що сформувались в умовах стику двох
природно-кліматичних зон (Степу і Лісостепу) [143]. Ґрунтоутворюючою породою є
буровато-палевий лес. Ґрунтові води залягають глибоко (12-15м) і впливу на
процеси ґрунтоутворення не мають і обумовлюють непромивний характер ґрунту .
На підставі останніх досліджень вміст гумусу в орному шарі
(0-30 см) становив 4,7-4,9% ( рНHCI 6,9-7,0 ), азоту – 0,28-0,30%, фосфору –
0,15-0,16%, калію – 2,1-2,2%. Коефіцієнт оструктуреності підорного шару
становить – 2,7, вологоємкість орного і підорного шарів ґрунту – 47,0 і 60,0%,
відповідно.
У 2002 році для морфологічної характеристики особливостей чорнозему був
проведений польовий опис розрізу загальною глибиною 155 см.
Рис. 2.1. Профіль ґрунту
Н 0-44см. Темно - сірий, розсипчастий; 0 - 30 см – орний,
грудкувато-зернисто-палевий; 30-44 см – підорний,
комкувато-зернистий, слабо ущільнений,
зустрічаються кротовини. Перехід поступовий.
НР144-65см. Темно - сірий з буруватим відтінком, зернисто-
грудкуватий, слабо ущільнений.
Перехід поступовий.
НР265-86см. Темнувато - сірий з буруватим відтінком, дещо
неоднорідний за кольором, кротовини, рідка
карбонатна плісень, слабо ущільнений.
Перехід поступовий.
НР386-110см. Темнувато-бурий, дуже неоднорідний за кольором
і по складу, структура слабо виражена, оріхувато-
грудкувата. Перехід поступовий.
РНк110-125см.Неоднорідний за кольором, світліший попереднього,
переритий, карбонати в формі прожилок і рідкої
білоглазки. Перехід поступовий.
Рк125-150см. Буровато-палевий, неоднорідний за кольором, переритий,
карбонати в формі плісняви і прожилок.
Перехід поступовий.
Рк з 150см. Палевий карбонатний лес. Зустрічаються кротовини.
Скипання від 10%-ної соляної кислоти з 30 см.
Клімат помірно-контенинтальний, середньобагаторічна кількість атмосферних
опадів – 579 мм, більша їх частина (64%) випадає на протязі квітня-жовтня
місяців. Максимум опадів приходиться на червень і липень(74,1 і 66,5 мм).
Відносна вологість повітря за теплий період (квітень-жовтень) – 81-88%. В
посушливі роки вологість повітря знижувалась до 35-38%.
Середньорічна температура повітря за цей період складає + 7,6 0С.
Найхолоднішими місяцями є січень і лютий ( -7,00С та - 6,00С),
найтеплішими липень (+20,80С) і серпень (+19,90С).
Сума позитивних середньодобових температур повітря вище 100С складає 28740С,
тривалість цього періоду у середньому становить 170 днів. Осінні заморозки
розпочинаються в першій декаді жовтня, весняні закінчуються в третій декаді
квітня. Абсолютний мінімум температури повітря взимку досягав -34,00С і
припадав на лютий, абсолютний максимум температури повітря влітку складав
+39,00С і відмічався у липні. Погодні умови за роки досліджень (2003-2006 рр.)
у цілому були сприятливими для росту і розвитку рослин кукурудзи (табл.
2.1-2.2).
Таблиця 2.1
Середньодобова температура повітря, 0С
Місяці
Декади
Роки
2003
2004
2005
2006
середні багаторічні
Січень
- 8,5
- 4,5
0,9
- 4,2
- 4,1
- 6,5
- 1,8
1,1
- 8,7
- 3,9
- 2,1
- 0,8
- 3,7
- 14,5
- 4,2
Середнє за місяць
- 5,7
- 2,3
- 0,7
- 9,5
- 4,1
Лютий
- 7,5
- 0,3
- 10,4
- 12,6
- 5,2
- 9,9
- 6,3
- 2,4
- 9,4
- 3,1
- 7,3
- 3,0
- 2,7
- 0,8
- 2,1
Середнє за місяць
- 8,2
- 3,2
- 5,2
- 7,6
- 3,5
Березень
- 4,7
- 0,4
- 5,6
- 4,4
0,1
- 1,0
3,0
- 1,5
0,9
0,5
- 2,5
8,4
- 0,8
3,5
3,0
Середнє за місяць
- 2,7
3,7
- 2,6
0,0
1,2
Квітень
1,6
5,1
8,1
7,5
6,7
8,3
2,4
12,8
10,7
9,3
9,5
11,6
10,9
9,9
11,5
Середнє за місяць
6,5
6,4
10,6
9,4
9,2
Травень
16,6
15,0
13,3
12,2
13,9
20,1
11,7
17,1
15,7
15,5
19,8
15,2
23,9
17,5
16,6
Середнє за місяць
18,8
14,0
18,1
16,2
15,3
Червень
18,6
15,3
18,2
19,6
18,2
18,3
17,1
17,7
17,6
19,7
17,0
19,2
17,6
24,1
19,1
Середнє за місяць
18,0
17,2
17,8
20,4
19,0
Продовження таблиці 2.1
Місяці
Декади
Роки
2003
2004
2005
2006
середні багаторічні
Липень
19,0
18,0
18,6
19,6
21,0
19,7
18,7
21,2
21,8
21,2
21,6
25,5
22,6
20,2
21,2
Середнє за місяць
20,1
20,7
20,8
20,5
21,1
Серпень
20,1
21,2
23,2
23,2
21,5
18,9
1