Вы здесь

Екотоксикологічна оцінка поведінки важких металів у ланці зерно-просапної сівозміни на дерново-підзолистому ґрунті Полісся

Автор: 
Кіщак Тетяна Степанівна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2007
Артикул:
0407U005209
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

<p>РОЗДІЛ 2<br />ОБ’ЄКТИ, МЕТОДИКА ТА УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ<br />2.1. Характеристика ґрунтово-кліматичних умов <br />Експериментальні дослідження проводили протягом 2002-2006 рр. на кафедрі<br />екології агросфери та екологічного контролю, Інституту ЕКОГІНТОКС<br />ім. Л.І. Медведя, польові і лізиметричні дослідження були проведені на базі<br />Чернігівського інституту АПВ УААН. <br />Чернігівський інститут АПВ УААН розташований у південно-західній частині<br />Чернігівської області та входить до Східно-Поліської підвищеної агроґрунтової<br />провінції, що геоморфологічно являє собою Дніпровсько-Деснянську терасову<br />рівнину. У рельєфі переважають підвищені моренно-зандрові, зандрові та<br />долинно-зандрові рівнини, давні водно-льодовикові прохідні долини.<br />Характеризується досить великими лесовими “островами”, трапляються дюни, пасма<br />та вали. Ґрунтоутворюючі породи представлені мореною, флювіогляціальними,<br />алювіальними, лесовидними та органогенними відкладами [[cxli]]. <br />Характеристика ґрунту дослідної ділянки – дерново-середньо­під­золистого на<br />шаруватих водно-льодовикових пісках представлено у табл. 2.1. <br />Профіль дослідного ґрунту представлено наступними горизонтами:<br />НЕ ? 0-22 см - гумусово-елювіальний, сірий, орний, свіжий, супіщаний, неміцно<br />грудкуватий, рихлий, зустрічаються дрібні білуваті гнізда відмитого піску,<br />перехід різкий. <br />Е(h) – 23-34 см - елювіальний, брудно-білуватий, місцями плямистий, сильно<br />відмитий від глинистих часток, супіщаний, зустрічаються гумусові затьоки та<br />плями; перехід ясний. <br />Таблиця 2.1<br />Характеристика дерново-середньопідзолистого супіщаного ґрунту на шаруватих<br />водно-льодовикових пісках за фізико-хімічними показниками 2002-2006 рр. <br />Показник<br />Генетичний горизонт<br />НЕ<br />Е(h)<br />IE<br />IE<br />PI<br />Фізико-хімічні показники<br />Глибина відбору зразків, см<br />5-15<br />23-33<br />42-52<br />80-100<br />130-140<br />рН сольовий<br />5,5<br />5,6<br />5,4<br />4,9<br />5,5<br />Поглинуті катіони, мг-екв на 100 г ґрунту: Са<br />2,4<br />1,5<br />5,35<br />5,59<br />7,14<br />Mg<br />0,92<br />0,94<br />1,68<br />1,13<br />1,13<br />Na<br />0,14<br />0,19<br />0,29<br />0,32<br />0,37<br />0,18<br />0,12<br />0,21<br />0,19<br />0,21<br />Сума<br />3,64<br />2,75<br />7,53<br />7,23<br />8,85<br />Нг, мг-екв на 100 г ґрунту<br />2,70<br />1,10<br />1,60<br />1,30<br />0,98<br />Ступінь насиченості основами, %<br />58,00<br />71,00<br />83,00<br />84,00<br />80,00<br />Фізичні та водно-фізичні властивості<br />Об’ємна вага, г/см3<br />1,48<br />1,61<br />1,65<br />1,68<br />1,67<br />Питома вага, г/см3<br />2,63<br />2,64<br />2,76<br />2,68<br />2,68<br />Загальна пористість, %<br />43,80<br />39,00<br />38,00<br />37,00<br />37,00<br />Макс. гігроскопічність, % від ваги ґрунту<br />1,50<br />1,40<br />2,10<br />2,30<br />1,80<br />Вологість в’янення, % від ваги ґрунту <br />2,00<br />1,90<br />2,60<br />3,30<br />1,70<br />Діапазон активної вологи, мм<br />18,30<br />17,30<br />16,70<br />13,10<br />13,10<br />Вміст гумусу та NPK<br />Загальний вміст гумусу, %<br />0,87<br />0,10<br />0,23<br />0,04<br />0,01<br />Валовий азот, %<br />0,05<br />0,04<br />Не визн.<br />Не визн.<br />Не визн.<br />Валовий Р, мг на 100 г ґрунту (за Чиріковим)<br />74,20<br />49,74<br />66,07<br />64,26<br />48,76<br />Оцетокислоторозчинний Р, мг на 100 г ґрунту<br />11,35<br />12,48<br />28,28<br />13,05<br />7,13<br />Солянокислоторозчинний Р, мг на 100 г ґрунту<br />14,31<br />9,15<br />17,97<br />17,09<br />7,13<br />Органічний фосфор, мг на 100 г ґрунту<br />25,60<br />5,87<br />14,54<br />12,93<br />5,15<br />Фосфор, що не екстрагується, мг на 100 г ґрунту<br />22,34<br />22,24<br />5,28<br />21,19<br />25,03<br />Валовий калій, мг на 100 г ґрунту<br />1113,0<br />675,0<br />794,0<br />794,0<br />661,0<br />Водорозчинний калій, мг на 100 г ґрунту<br />1,70<br />1,10<br />1,70<br />1,20<br />1,0<br />Обмінний калій, мг на 100 г ґрунту<br />8,50<br />5,60<br />9,90<br />8,90<br />9,80<br />Необмінний калій, мг на 100 г ґрунту<br />1103,0<br />668,0<br />782,0<br />783,0<br />650,0<br />ІЕ ? 35(41)-100 см – ілювіальні червоно-бурі, щільні плями потужністю 5-15 см,<br />а в нижній частині гнізда чергуються з шарами білого, сильно відмитого від<br />глинистих речовин дрібнозернистого піску, в ілювіальних шарах та гніздах по<br />гранях структурних частинок помітні колоїдна лакування та присипка SiO2;<br />перехід поступовий. <br />РІ – 101-146 см – ортозандровий шар, червоно-бурий, вологий, супіщаний,<br />щільний, призмовидно-грудкуватий, грані структурованих частинок вкриті<br />колоїдною лакіровкою, зустрічаються лінзи піску; перехід різкий. <br />Р ? 147-190 см – і глибше - шаруваті водно-льодовикові відклади, світло-жовті,<br />піщані шари чергуються з бурувато-жовтими супіщаними. <br />Чернігівський інститут АПВ УААН розташований в межах першої агро кліматичної<br />зони – помірно-тепла, добре зволожена. <br />Агрокліматичні умови сприятливі для ведення лісового господарства та<br />вирощування картоплі, озимого жита, льону-довгунця, овочів, фруктів, кормових<br />культур. <br />Клімат досліджуваної території помірно-континентальний, вологий, відносно<br />м’який. Середньомісячна температура найбільш холодного місяця (січня) –<br />становить – 4,5 – 8,0 0С, найбільш теплого місяця (липня) - 17 – 19,0 0С. В<br />окремі роки спостерігається значні відхилення від середніх показників.<br />Вегетаційний період триває з другої декади квітня до третьої декади жовтня. <br />Сума середньодобових температурах від весняного до осіннього періоду через 10<br />0C дорівнює 2620-2960 0C. <br />Кількість днів із температурою вище 0 0C – 240-260, вище 5 0C – 180-200, вище<br />15 0C – 90-150. <br />Середні дані настання останніх весняних заморозків 5-15 травня, іноді вони<br />утримуються до першої декади червня. Осінні заморозки починаються в кінці<br />вересня – на початку жовтня. Середня тривалість безморозного періоду – 160<br />днів. Більша частина опадів (400-450 мм) випадає протягом теплого періоду року<br />(квітень – жовтень). <br />Максимальна кількість опадів припадає на червень-липень. У цей час проходять<br />нерідко затяжні дощі а в окремі роки – зливи. Коефіцієнт зволоження 1.1-1.4. <br />Стійкий сніговий покрив формується з другої декади грудня і утримується<br />протягом 90-100 днів . Висота снігового покриву 15-20 см. Середня глибина<br />промерзання ґрунту 40-50 см . <br />Метрологічні умови, отримані згідно з даними метеопоста с. Прогрес за період<br />дослідження свідчать</p>