Вы здесь

Соціально-психологічні особливості особистості підлітків та молоді, схильних до протиправної поведінки.

Автор: 
Сущенко Наталя Олександрівна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2008
Артикул:
0408U000121
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2
СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ФАКТОРИ, ЩО ДЕТЕРМІНУЮТЬ ПРОТИПРАВНУ ПОВЕДІНКУ ПІДЛІТКІВ
І МОЛОДІ
Матеріали цього розділу містять відомості про організацію й методи використані
у даному дисертаційному дослідженні. У наступних двох підрозділах представлені
дані, пов'язані з різними аспектами взаємин із законом великої вибірки молодих
людей у віці від 14 до 24 років, які входять у групи різні за статтю й
соціальних категорій (школярі, студенти, правопорушники). Є відомості про
фактори, які визначають протиправну поведінку досліджених груп молоді.
У цьому ж розділі читачам пропонуються дослідження особливостей поведінки
підлітків і молоді в різних умовах і залежно від різних ситуативних факторів.
Здійснено аналіз впливу цих факторів на поведінкові реакції молодих людей і на
вибір ними поведінки що відповідає або не відповідає правовим нормам нашої
держави.
2.1. Методи дослідження й характеристика вибірки
У цьому дослідженні взяли участь підлітки й молоді люди обох статей у віці від
14 до 24 років. З них були сформовані дві вікові групи: перша від 14 до 18
років і друга - від 18 до 24 років. У ці групи ввійшли особи, які вчаться в
професійно-технічних училищах, коледжах або технікумах (14-18 літні), а також
відвідують різні курси (візажистів, перукарів, масажистів) і працюючі в різних
установах м. Харкова й м. Сімферополя (18-24 літні). Кількісно ці групи
становили по 100 чоловік: з них по 50 осіб чоловічої й 50 жіночої статі.
Маючи на меті досліджувати різні верстви молоді України, для емпіричної частини
роботи ми запросили 90 школярів старших класів (по 45 чоловік хлопчиків і
дівчинок) і 96 студентів (по 48 чоловік юнаків і дівчин). Крім того, ми
розуміли, що логічно порівнювати поведінку різних груп молоді з громадянами,
які позбавлені волі, тобто засуджених саме за протиправну поведінку, що мають
карні покарання, які відбувають.
У вибірку засуджених були віднесені громадяни обох статей в кількості 64
чоловік, які знаходяться у віковому періоді від 18 до 24 років. З них 34 особи
чоловічої статі й 30 жіночої, всі вони відбувають покарання в місцях
позбавлення волі в Харківській області.
З огляду на дані про інтенсивне зростання злочинності серед неповнолітніх, ми
визнали за необхідне сформувати групу неповнолітніх правопорушників (тобто тих,
які явно характеризувалися протиправною поведінкою). Ставлячи завдання
розібратися у впливі соціально-психологічних факторів на їхню поведінку, а
також у відношенні досліджуваних до закону й зв'язком цих параметрів з видом
зроблених ними злочинів, ми підібрали їх відповідно до статей Кримінального
кодексу за зроблені ними злочини - це наступні статті: 115, 121, 185 і 187.
Виходячи із цього ми виділили 4 групи: В - злодії - засуджені за крадіжку
особистого й державного майна; Х - хулігани, що здійснюють хуліганські вчинки;
В - убивці, група осіб, що зробила вбивства; Г - ґвалтівники - це особи,
засуджені за зґвалтування.
Малолітні правопорушники були у віці від 14 до 18 років: з них чоловічої статі
було 62 чоловіки, жіночої - 48. Вони втримувалися у виховально-трудових
колоніях Харківської (хлопчики) і Запорізької (дівчинки) областях.
Для порівняння отриманих даних була сформована група контролю, що складалась з
98 чоловік (48 жіночої й 50 чоловічої статі) у віці від 14 до 17 років - це в
основному учні технікумів і профтехучилищ м. Харкова.
Перша частина дослідження була проведена на вибірці, що становила 648 осіб з
метою визначення впливу на їхню поведінку соціально-юридичних факторів. Далі
для з'ясування значення й ролі індивідуально-особистісних якостей у поведінці
молодих людей ми із всієї вибірки склали 2 групи приблизно рівні за
соціально-юридичними критеріями й за ступенем суспільного впливу на них, після
чого провели з ними вивчення рівня прояву ними особистісних якостей. Інакше
кажучи, у цій частині дослідження переслідувалася мета встановити сформованість
і ступінь прояву індивідуально-особистісних якостей у досліджуваних суб'єктів,
які за соціальними критеріями мали однакову поведінку. Інакше кажучи, потрібно
було з'ясувати наскільки особистісні якості впливають на їхню поведінку.
Для реалізації цієї мети (з попередньої загальної вибірки) були відібрані особи
у віці від 14 до 18 років: 32 хлопчика й 30 дівчинок і у віці від 18 до 24
років - 27 юнаків і 28 дівчин. Крім того, була досліджена група засуджених, що
перебуває в тих же вікових періодах у кількості по 26 чоловік: з них по 13 як
чоловічої так і жіночої статі.
Для проведення соціально-психологічного тренінгу була сформована
експериментальна група з осіб обох статей: 25 хлопчиків і 25 дівчинок у віці
від 14 до 18 років. Узяті були хлопці саме цього віку, тому що серед них у
більшій мірі відзначався прояв негативних якостей особистості, які вони активно
демонстрували. З огляду на кількісні дані, які були отримані після визначення
рівня прояву особистісних якостей, в експериментальну групу ввійшли
неповнолітні, котрих (на підставі отриманих нами кількісних даних) можна
віднести в групу ризику. Саме з ними й був проведений соціально-психологічний
тренінг.
Для порівняння була сформована й група контролю (п = 47) рівноцінна за статтю й
віком.
Таким чином, у всіх серіях дисертаційного дослідження взяло участь 787
випробуваних.
Дані про молодих людей, що ввійшли в склад вибірки представлені в таблиці 2.1.
Таблиця 2.1.
Дані про осіб, що прийняли участь у дослідженні
Групи досліджуваних осіб
Віковий
період
Стать
Кількість людей
Неповнолітні
14-18 років
Чоловіча
50
Жіноча
50
Школярі
старших класів
14-18 років
Чоловіча
45
Жіноча
45
Повнолітні
18-24 роки
Чоловіча
50