Вы здесь

Фармакогностичне дослідження видів роду Crataegus L. флори України

Автор: 
Сидора Наталя Вячеславівна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2008
Артикул:
3408U000310
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2
МОРФОЛОГО-ТАКСОНОМІЧНЕ ТА ХЕМОТАКСОНОМІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ РОДУ СRATAEGUS L.
2.1. Морфолого-таксономічне дослідження роду Crataegus L.
Рід Глід за морфолого-анатомічними ознаками поділяють на 25 секцій, які
віднесено до різних географічних груп: східно-азійської (Henryanae Sarg,
Pinnatifidae Zbl., Cuneatae Rehd., Azaroli Loud.); східно-азійської та
східноєвропейської (Sanguineae Zbl., Pentagynae C.K.Schneid.),
західноєвропейської (Oxyacantha Loud.); північноамериканської (Douglasii
Lindl., Molles Sarg., Tenufoliae Sarg., Rotundifoliae Eggl., Virides Sarg.,
Cruss-Galli Loud., Punctatae Loud., Parvifoliae Loud., Flavae Loud.,
Macracanthae Loud., Dilatatae Sarg., Coccineae Loud., Pruinosae Sarg.,
Intricatae Sarg., Brevispinae Beadle., Microcarpae Loud., Cordatae Beadle);
південноамериканської (Mexicanae Loud.); південноєвропейської (Azaroli Loud.)
[45, 172, 176, 186, 195, 207]. Проводячи порівняльне вивчення морфологічної
будови досліджуваних об’єктів, нами були виявлені певні відмінності ознак.
Особливості морфологічної будови ботанічних секцій представлено у табл. 2.1.
Таблиця 2.1
Особливості морфологічної будови ботанічних секцій
п/п
Секція
Особливості морфологічної будови
Генеративні органи
Вегетативні органи
Суцвіття
Плоди
Листя
Колючки
1.
Pinnatifidae Zbl.
Багатоквіткове з голими осями та квітконіжками
З 3-5 кісточками, гладенькими з боків, з щільною м’якоттю, червоні з
бородавками
Оберненояйцеподібне, видовженояйцеподібне, глибоко пірчасто-надрізане, лопатеве
або роздільне
Відсутні або рідкі
Продовж. табл. 2.1
6
2.
Sanguineae Zbl.
Багатоквіткове, щиткоподібне, рясні, голі або зі злегка повстистими
квітконіжками та гіпантієм
Червоні, мучнисті, з 3-5 сильно стиснутими та виїмчастими з боків кісточками
Яйцеподібне, широкояйцеподібне, яйцеподібно-ромбічне, більш менш глибоко
лопатеве, голе або знизу густо опушене
Рідкі, короткі або відсутні
3.
Pentagynae C.K.Schneid
Багатоквіткове, голе або опушене
Чорні, з малорозвиненою червонуватою м’якоттю з 3-5 тригранними кісточками,
гладенькими з боків. Кісточки на спинному боці мають невиразні повздовжні
борозенки
Яйцеподібне, яйцеподібно-ромбічне або клиновидне, більш менш глибоко лопатеве
або розсічене, голе або знизу опушене
Рідкі, короткі
4.
Azaroli Loud.
Багатоквіткове, повстисто-опушене, компактне, з короткими осями та
квітконіжками
Жовті, червоно-оранжеві або червоні, з 2-5 гладенькими з черевного боку
кісточками плодоніжки білі
Видовжено-яйцеподібне, яйцеподібне або яйцеподібно-ромбічне, рідше клиновидне,
глибоко лопатеве або роздільне
Численні або відсутні
5.
Oxyacantha Loud.
Багатоквіткове, пухке, з розвиненими осями та квітконіжками
Від світло-червоних до пурпурно-чорних з 1-3 кісточками, з боків з косою
борозенкою, вищерблені, зі спинного боку - 1-4 повздовжні неглибокі борозенки,
м’якоть жовтувата
Яйцеподібне, широкояйцеподібне, оберненояйцеподібне, ромбічне або майже
кулясте, іноді вузькояйцеподібне або клиновидне, глибоколопатеве, роздільне або
розсічене, іноді неглибоко лопатеве або надрізане
Короткі, рідкі або відсутні
6.
Henryanae Sarg.
Малоквіткове, голе
Червоні, кулясті або грушевидні, крупні; кісточок 5, які занурені у м’якоть
Яйцеподібне або еліптичне, цілокрає або неглибоко-лопатеве
Відсутні або рідкі
Продовж. табл. 2.1
7.
Douglasii Lindl.
Багатоквіткове, голе або злегка опушене
Чорні, лисняться; кісточок (3)-5, ребристі зі спинного боку та неглибоко
виїмчасті зісподу
Широко-оберненояйцеподібне або видовжено-ланцетне, неглибоко лопатеве або
цілокрає, голе
Рідкі або відсутні
8.
Molles Sarg.
Багатоквіткове, повстистоопушене
Крупні, оранжеві або червоні, нерідко крапчасті; кісточок 3-5, гладенькі або
борозенчасті зі спинного боку
Широкояйцеподібне, неглибоколопатеве, більш менш опушене
Рідкі, прямі
9.
Tenufoliae Sarg.
Багатоквіткове, голе або слабко опушене
Червоні, соковиті; кісточок 3-5, з борозенками зі спинного боку
Широкояйцеподібне, неглибоколопатеве, тонке, зверху шорсткувате, знизу голе
Численні, прямі або зігнуті
10.
Rotundifoliae Eggl.
Багатоквіткове, опушене
Червоні, крапчасті; кісточок 3, борозенчасті зі спинного боку
Від широкояйцеподібного до округлого, неглибоколопатеве, голе, шкірясте
Численні, прямі або зігнуті
11.
Virides Sarg.
Багатоквіткове, голе
Дрібні, зеленкуваті, оранжеві або червоні, нерідко крапчасті; кісточок 3-5,
борозенчасті зі спинного боку
Яйцеподібне, видовжено-яйцеподібне або еліптичне, цілокрає або зі слабо
виразними лопатями, голе
Нечисленні
12.
Cruss-Galli Loud.
Багатоквіткове, голе
Зеленкуваті, оранжеві або червоні, нерідко крапчасті або з сизим нальотом;
кісточок 1-3, ребристі зі спинного боку
Видовжене, еліптичне або вузько-оберненояйцеподіб –не, цілокрає,
короткочерешкове, шкірясте, голе, блискуче
Численні, довгі, злегка зігнуті
13.
Punctatae Loud.
Багатоквіткове, волохате або повстистоопушене
Крупні, жовті або червоні, сильно крапчасті; кісточок (2) 5, ребристі зі
спинного боку, без ямочок з черевного боку
Яйцеподібне, оберненояйцеподібне до ромбічного, цілокрає або злегка лопатеве,
короткочерешкове, тонке, зверху голе
Численні, прямі
14.
Parvifoliae Loud.
Квітки одиничні
Крупні, жовті або жовто-зелені, кісточок 3-5, реберчасті зі спинного боку, з
черевного без ямочок
Дрібне, оберненояйцеподібне, цілокрає, короткочерешкове, шкірясте, зверху голе,
блискуче
Численні, прямі, іноді відсутні
Продовж. табл. 2.1
15.
Flavae Loud.
Малоквіткове, слабо опушене
Жовто-зелені, оранжеві або червоні; кісточок 3-5, ребристі зі спинного боку, з
че