Вы здесь

Остеопороз і остеопенічний синдром у хворих на поєднану патологію гастродуоденопанкреатичної зони і печінки та їх корекція

Автор: 
Лихацька Тетяна Василівна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2008
Артикул:
0408U000336
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2
МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ
2.1. Клінічна характеристика хворих
Під спостереженням перебувало 136 хворих на поєднану патологію
гастродуоденопанкреатичної зони і печінки, які знаходились на стаціонарному
лікуванні в гастроентерологічному відділенні Тернопільської обласної клінічної
лікарні, терапевтичних відділеннях Тернопільських міських клінічних лікарнях №
2 і № 3 та амбулаторному спостереженні в консультативно-лікувальному центрі при
Тернопільському державному медичному університеті. З досліджень виключали
хворих із важкою супутньою патологією інших органів і систем, які могли
спричинити вірогідні зміни КТ.
Серед обстежених було 30 хворих (22,1 %) на ХГД (1-а група), 44 (32,4 %) – на
ХГД у поєднанні з ХП (2-а група) і 62 (45,6 %) – на ХГД у поєднанні з ХП на тлі
ХГ (3-я група).
Серед обстежених хворих було 70 (51,5 %) чоловіків і 66 (48,5 %) жінок . Вік
пацієнтів коливався від 20 до 73 років (середній вік – (43,54 ±1,25) року):
середній вік хворих на ХГД становив (37,13±2,16); середній вік хворих на ХГД у
поєднанні з ХП – (47,43±2,28); середній вік хворих на ХГД і ХП на тлі ХГ –
(43,81± 1,81) року.
Згідно з рекомендаціями ВООЗ всіх пацієнтів розподілили на 4 вікових групи:
молодий вік – до 29 років, середній – від 30 до 44 років, зрілий – від 45 до 59
років і похилий – 60 років і старше. Розподіл хворих за віком і статтю
представлено в таблицях 2.1 і 2.2.
Таблиця 2.1
Розподіл хворих на поєднану патологію органів травлення залежно від віку та
статі
Вік, роки
Стать
Всього
жінки, (n=69)
чоловіки, (n=67)
aбс.
%
aбс.
%
aбс.
%
До 29
12
18,2
19
27,1
31
22,8
30 – 44
17
25,8
24
34,3
41
30,2
45 – 60
22
33,3
21
30,0
43
31,6
Більше 60
15
22,7
8,6
21
15,4
Всього
66
100
70
100
136
100
Серед хворих на ХГД переважали чоловіки – 17 (56,7 %) пацієнтів, причому всі
були у віці до 60 років (1-ої, 2-ої та 3-ої груп).
У групі хворих на ХГД у поєднанні з ХП переважали чоловіки – 24 обстежених
(54,6 %) і хворі зрілого віку – 15 осіб (34,1 %).
Серед обстежених на ХГД і ХП на тлі ХГ переважали жінки – 33 пацієнтки (53,2
%), з них 18 жінок (54,5 %) знаходились у доменопаузальному та 15 (45,5 %) – у
постменопаузальному періодах.

Рис. 2.1. Розподіл хворих жінок за станом оваріально-менструальної функції.
Таблиця 2.2
Клінічна характеристика обстежених пацієнтів на поєднану патологію органів
травлення
Критерії розподілу
ХГД,
(n=30)
ХГД в поєднанні з з ХП, (n=44)
ХГД і ХП на тлі ХГ, (n=62)
aбс.
aбс.
aбс.
Чоловіки
17
56,7
24
54,6
29
46,8
Жінки
фертильні
13
43,3
10
22,7
18
29,0
постменопаузаль-
ного періоду
10
22,7
15
24,2
Вік,
роки
До 29
10
33,3
18,2
13
21,0
30 – 44
10
33,3
10
22,7
21
33,9
45 – 60
10
33,3
15
34,1
18
29,0
більше 60
11
25,0
10
16,1
Як видно з таблиці 2.2, переважну більшість хворих склали особи працездатного
віку (1-ої, 2-ої та 3-ої вікових груп). Тривалість захворювання варіювала від 1
до 28 років.
Розподіл хворих на ППОТ залежно від тривалості захворювання наведено в таблиці
2.3.
Таблиця 2.3
Розподіл хворих за тривалістю захворювання
Нозологічна
форма
Тривалість захворювання в роках
Всього
до 5
5-10
більше 10
ХГД
абс.
14
16
30
46,7
53,3
100
ХГД у поєднанні з ХП
абс.
11
11
22
44
25,0
25,0
50,0
100
ХГД і ХП на тлі ХГ
абс.
11
16
35
62
17,7
25,8
56,5
100
Всього
абс.
36
43
57
136
26,5
31,6
41,9
100
Як випливає з даних таблиці 2.3, у обстежуваних пацієнтів переважала тривалість
захворювання від 5 до 10 років (31,6 %).
Таблиця 2.4
Частота симптомів і синдромів у хворих на поєднану патологію органів травлення,
(%)
Ознаки
Хворі на ХГД, (n=30)
Хворі на ХГД у поєднанні з ХП, (n=44)
Хворі на ХГД і ХП на тлі ХГ, (n=62)
Суб’єктивні прояви
Больовий синдром:
в пілородуоденальній ділянці
в підложечковій ділянці
в лівому підребер’ї
відчуття важкості, розпирання в правому підребер’ї
Диспепсичний синдром:
відрижка
печія
гіркота в роті
сухість в роті
нудота
блювота
здуття живота
закрепи
проноси
Астено-вегетативний синдром:
загальна слабість
дратівливість
втрата ваги
100,0
50,0
86,7
90,0
36,7
30,0
53,3
13,3
40,0
96,7
90,0
70,0
6,7
100,0
40,9
63,3
93,2
97,7
93,2
40,9
25,0
45,4
31,8
95,4
4,5
95,4
100,0
97,7
86,4
72,7
100,0
38,7
48,4
82,2
98,4
96,8
93,5
62,9
98,4
93,5
87,1
46,8
88,7
38,7
61,2
100,0
96,8
72,6
93,5
Об’єктивні прояви
пальпаторно-перкуторне збільшення печінки
болючість печінки при пальпації
болючість в точці проекції підшлункової залози
болючість в пілородуоденальній зоні при пальпації
субіктеричність склер
зміни язика (відбитки зубів, осуга)

93,3
73,3
81,8
77,2
88,6
82,2
58,1
79,0
90,3
93,5
82,2
Вищевказані результати клінічного обстеження (табл. 2.4) свідчать про наявність
виражених больового, диспепсичного та астено-вегетативного синдромів.
Частота ураження опорно-рухового апарату у хворих на ППОТ подана в таблиці
2.5.
Таблиця 2.5
Частота ураження опорно-рухового апарату (в абсолютних цифрах і відсотках) у
хворих на поєднану патологію органів травлення
Клінічний симптом
Число хворих, (n=136)
Артралгії
42 (30,9 %) / 87 (64,0 %)
Болі в хребті
31 (22,8 %) / 72 (52,9 %)
Міалгії
16 (11,8 %) / 42 (30,9 %)
Зниження зросту
6 (4,4 %) / 27 (19,9 %)
Грудний кіфоз
5 (3,7 %) / 24 (17,6 %)
Примітка. У чисельнику вказана кількість пацієнтів, у яких виявлено відповідний
симптом при клінічному обстеженні, у знаменнику – симптом, встановлений
анамнестично.
Як видно з табл. 2.5, найчастіш