Вы здесь

Варіанти гемодинамічної підтримки для модуляції метаболічної відповіді у хворих з тяжким сепсисом і септичним шоком

Автор: 
Мосенцев Микола Миколайович
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2008
Артикул:
0408U000593
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2
Клінічна характеристика хворих та методи дослідження
2.1 Тип дослідження. Критерії включення і виключення.
Контрольоване проспективне рандомізоване когортне дослідження для порівняння
ефективності і безпечності варіантів гемодинамічної підтримки з модуляцією
метаболічної відповіді у хворих на сепсис та септичний шок відповідає ІІ фазі
клінічних випробувань лікарських засобів згідно рекомендацій Хельсінкської
Декларації Всесвітньої Медичної Асоціації для проведення біомедичних досліджень
з участю людини, як об’єкту дослідження [206]. Протокол дослідження схвалений
реґіонарним комітетом з етики (протокол засідання з питань біомедичної етики
Дніпропетровської державної медичної академії № 3 від 8 вересня 2005 р).
Робота виконана у спеціалізованому відділенні інтенсивної терапії сепсису
клініки анестезіології та інтенсивної терапії Дніпропетровської державної
медичної академії (директор клініки – член-кор. НАН і АМН України, д.мед.н.,
проф. Новицька-Усенко Л.В.) на базі комунального закладу „Дніпропетровська
обласна клінічна лікарня ім. І.І. Мечникова” (головний лікар – д.мед.н., проф.
Павлов В.О.).
Відбір хворих для дослідження здійснювався за наступними критеріями:
Чоловіки і жінки віком від 18 до 70 років, що належать до когорти хворих на
сепсис.
Наявність проявів синдрому системної запальної відповіді, зумовленою інфекцією,
за визначенням узгоджувальної комісії по сепсису та міжнародної конференції з
визначень сепсису 2001 SCCM/ESISM/ACCP/ATS/SIS International Sepsis Definition
Conference [1, 5, 7].
Діагноз сепсису встановлений після виявлення гнійно-септичних вогнищ за
допомогою клінічних та інструментальних досліджень та спеціальних методів
діагностики – рентгенографії, сонографії, комп’ютерної томографії тощо.
До рандомізації хворих проведений забір матеріалів для бактеріологічного
дослідження.
Отримана інформована згода хворого або його законного представника.
Для вилучення хворих з дослідження розроблені наступні критерії:
Зміна діагнозу після надходження хворих до ВІТ (виявлення злоякісних пухлин,
туберкульозу, ВІЛ-інфекції або інших захворювань, що викликають ССЗВ).
Нерадикальна хірургічна санація септичних вогнищ.
Неадекватна стартова емпірична антибіотикотерапія.
Наявність хронічних захворювань в стадії декомпенсації з ознаками хронічної
ниркової, печінкової, серцевої та легеневої недостатності.
Більш ніж 40 балів за шкалою APACHЕ II.
Попереднє застосування імунодепресантів, включаючи тривале призначення
преднізолону або інших гормональних засобів.
Декомпенсація цукрового діабету з розвитком гіперглікемічної, гіперосмолярної
коми.
Відома або підозрювана підвищена чутливість до препаратів або їх інгредієнтів,
що мають бути застосовані.
Нейтропенія (абсолютна кількість нейтрофілів Вагітні жінки або матері-годувальниці.
Порушення протоколу дослідження.
2.2. Організація дослідження. Визначення первинних та кінцевих показників для
оцінки результатів.
Згідно з критеріями включення до дослідження відібрані 125 хворих з тяжким
сепсисом та септичним шоком, з яких рандомізовані для застосування відповідних
методів інтенсивної терапії 110 хворих. Загальна схема відбору хворих, їх
рандомізації і включення для дослідження і аналізу представлена на рис. 2.1.
Рис. 2.1. Загальна схема відбору хворих, їх рандомізації, включення до
дослідження і аналізу.
До групи 1 включені хворі для застосування ранньої цілеспрямованої
гемодинамічної терапії в межах протоколу багатокомпонентної невідкладної
терапії сепсису (Multiple Urgent Sepsis Therapies – MUST) [34]. Хворі групи 2
додатково отримували комплексний препарат для інфузії, що містить фруктозу –
глікостерил Ф10. Препарат, до складу якого належить сорбітол – сорбілакт
застосовували у хворих групи 3, а хворі в групі 4 одержували розчин, що містить
сукцинат – реамберин.
Означені препарати застосовували з дотриманням рекомендацій виробників, проте
умовами дослідження передбачалися можливі модифікації технологій застосування
цих ліків, якщо необхідність таких змін буде визнана обґрунтованою після
вивчення їх фармакокінетики і фармакодинаміки.
Проведення фармакокінетичного аналізу основних інгредієнтів, що застосовані для
модуляції метаболічної відповіді, необхідне для побудування графічних моделей,
на основі яких можлива розробка обґрунтованих режимів для їх цілеспрямованого
призначення. Дані, що отримані з аналізу фармакодинаміки, дозволяють уточнити
механізми дії даних препаратів та їх вплив на перебіг захворювання.
Для оцінки ефективності застосованих методів використані показники, що
відображають динаміку метаболічних порушень (концентрації глюкози, лактату,
пірувату, катаболічний індекс, споживання кисню та загальні витрати енергії,
доза застосованого інсуліну), активності системної запальної відповіді
(клінічні ознаки ССЗВ, С-реактивний білок), стану гемодинаміки (ЦВТ, САТ,
серцевий індекс, доставка кисню, динаміка амплітуди плетизмограми, ОЦК),
загального стану хворих (APACHE II, SOFA, тривалість МВЛ, тривалість септичного
шоку).
Крім перелічених показників, які є первинними пунктами або точками для оцінки
ефективності, кінцевими пунктами (точками) вважали тривалість лікування у ВІТ
та стаціонарі, летальність, одужання до 28-го дня хвороби [206].
Оцінка безпечності застосування використаних засобів проводилася у всіх хворих,
яким була уведена будь-яка кількість препарату, що досліджували.
Клінічні ознаки та симптоми оцінювалися щоденно в період уведення препаратів,
лабораторні аналізи виконувалися згідно з графіком (табл. 2.1).
Реєстрація побічних реакцій здійснювалась згідно наказу МОЗ України від
27.12.2006р №898 „Про затвердження порядку здійсн