Вы здесь

Лабораторна діагностика кліщового енцефаліту та іксодового кліщового бореліозу серед населення ендемічних територій

Автор: 
Василишин Зоряна Петрівна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2008
Артикул:
3408U000693
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

Розділ 2
Матеріали і методи ДОСЛІДЖЕННЯ
2.1. Місце проведення, матеріали і обсяги досліджень
Лабораторна частина дисертаційної роботи виконана в науковій лабораторії
кафедри епідеміології ЛНМУ імені Данила Галицького, сертифікованої для
проведення серологічних досліджень зі збудниками II-IV груп патогенності, у
тому числі арбовірусних інфекцій.
Предметом дослідження були хворі на гарячкові стани нез’ясованого генезу і
здорове населення Закарпаття, а також тест-системи ІФА для виявлення
специфічних АТ до ВКЕ та борелій. Вибір території досліджень був зумовлений
особливостями регіону: давно сформовані та підтверджені природні осередки КЕ, а
віднедавна – і ХЛ із характерними епідеміологічними, епізоотологічними,
клімато-географічними та фауно-флористичними особливостями у розрізі
вертикальної зональності області й трьох ландшафтних зон – гірської,
передгірської та низинної.
Усього серологічно в паралельному титруванні із використанням трьох тест-систем
досліджено на наявність імуноглобулінів до ВКЕ частково парні сироватки крові
від 655 хворих із гарячкою і від 281 – на наявність АТ до борелій.
Популяційний імунітет вивчався в динаміці шляхом двократного відбору сироваток
крові з інтервалом один рік у тих самих осіб. До ВКЕ рівень проепідемічування
досліджено шляхом обстеження 265, а до ІКБ – 354 осіб (2005 р.) і 343 (2006 р.)
здорового населення.
На етапі відбору парних сироваток крові хворих при здійсненні госпітального
нагляду і здорових осіб – при когортних дослідженнях, збору первиної бази даних
брали участь спеціалісти інфекційних стаціонарів і санітарно-епідеміологічної
служби Закарпатської області, а також фахівці Регіонального Центру ВООЗ (РЦ
ВООЗ, Єгипет) за що висловлюємо їм вдячність.
Таблиця 2.1
Обсяги серологічних досліджень
Обстежено на наявність АТ до ВКЕ:

район
при госпітальному нагляді:

при когортних дослідженнях:
хворих
сироваток, відібраних у гострий період
сироваток, відібраних у період реконвалес-ценції
сироваток, відібраних у гострий період і реконвалес- ценції
здорових осіб
сироваток
крові
Берегівський
121
12
212
227
134
134
134
В.Березнянський
110
40
140
180
131
131
131
Виноградівський
120
66
102
171
Мукачівський
73
56
32
89
Хустський
107
33
146
180
Ужгородський
124
18
16
180
214
Всього
655
26
230
812
1061
265
265
265
Обстежено на наявність АТ до борелій:

район
при госпітальному нагляді:

при когортних дослідженнях:
хворих
сироваток, відібраних у гострий період
сироваток, відібраних у період реконвалес-ценції
сироваток, відібраних у гострий період і реконвалес-ценції
здорових осіб
сироваток
крові

2005 р.
2006 р.
2005 р.
2006 р.
Берегівський
71
124
133
184
178
184
178
362
В.Березнянський
59
112
11
170
165
170
165
335
Виноградівський
19
30
34
-
Мукачівський
23
10
26
36
-
Хустський
28
50
53
-
Ужгородський
81
19
110
136
-
Всього
281
44
11
452
50
354
343
354
343
697
Складовими частинами роботи було:
– Відбір сироваток крові у хворих із гарячкою за принципами синдромального
нагляду, які поступали в інфекційні стаціонари центальних районних лікарень та
обласної інфекційної лікарні Закарпатської області;
– Дослідження сироваток крові хворих із гарячкою методом ІФА для виявлення АТ
класу IgМ та IgG до ВКЕ та B.burgdorferі s.l.;
– Аналіз епідеміологічних і клінічних карт, що використовувалися при
розслідуванні кожного випадку захворювання, з метою встановлення чинників, що
сприяли виникненню хвороби;
– Вивчення популяційного імунітету населення до ВКЕ та B. burgdorferі;
– Розробка методичних підходів до організації лабораторного моніторингу КЕ та
ІКБ на ендемічних територіях.
2.2. Відбір, зберігання, транспортування матеріалу
Серологічно обстежувалися хворі, які відповідали стандарту визначення випадків
ураження ВКЕ і бореліями, а також дали добровільну згоду на обстеження після
ознайомлення із метою забору матеріалу і засвідчили це підписом в “Інформованій
формі згоди участі у дослідженнях”, як того вимагають Гельсинська угода і
стандарти ВООЗ із дотримання прав пацієнтів. Формування групи хворих для
лабораторного обстеження базувалося на принципах синдромального нагляду, де,
передбачаючи можливість поліморфної симптоматики, виділялося шість підгруп
пацієнтів, у яких був будь-який недиференційований гарячковий стан (температура
тіла при поступленні ?38 єС) протягом 1-4 доби, а також два чи більше із таких
симптомів:
сильний біль голови, біль у параорбітальній ділянці, фотофобія, біль у м’язах,
біль у суглобах, лейкопенія, висип, протеїнурія чи жовтяниця;
неврологічні ураженнями з підозрою на енцефаліт та з одним чи кількома
проявами: ригідність потиличних м’язів, напади, сплутаність свідомості, місцева
неврологічна недостатність, порушення чутливості чи координації рухів;
неідентифіковані причини гарячки, зокрема пронос, симптоми інфекції
респіраторного тракту, ревматизм, абсцес чи будь-яка інша відома причина
гарячки;
симптоми менінгіту;
симптоми, що не виключали КЕ та ХЛ;
геморагічні прояви, в тому числі з синці, петехії, кровотечі ясен, кишкова та
інші види кровотеч.
Відбір крові проводив медичний персонал, який пройшов попередньо навчання щодо
станда