Вы здесь

Розвиток особистісної зрілості старшокласників щодо подружнього життя

Автор: 
Дьоміна Ганна Анатоліївна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2008
Артикул:
0408U000834
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2
СТАТЕВО-ВІКОВІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ОСОБИСТІСНОЇ ЗРІЛОСТІ СТАРШОКЛАСНИКІВ ЩОДО ПОДРУЖНЬОГО ЖИТТЯ

У даному розділі наведені результати констатувального експерименту щодо особливостей вияву структурних компонентів особистісної зрілості щодо подружнього життя; представлені дані експериментального дослідження рівнів розвитку особистісної зрілості старшокласників щодо подружнього життя в аспекті статевої диференціації та зовнішніх умов соціалізації.

2.1. Стан сформованості когнітивного компонента особистісної зрілості щодо подружнього життя в юнацькому віці
Проаналізувавши дослідження останніх років стосовно знань та уявлень старшокласників про майбутню сім'ю (Т.В.Буленко [30], Т.А.Демидова [67], В.П.Кравець [118], В.О.Сисєнко [208], І.М.Шалімова [232] та ін.), не можна не погодитися з висновками, що в багатьох питаннях молодь виявляє низький рівень поінформованості (це підтверджується і нашими результатами, наведеними нижче). Аналіз навчальних планів, програм свідчить про те, що формування знань з питань шлюбу, сім'ї та міжособистісних стосунків у школі відбувається за допомогою навчальних дисциплін (анатомія, фізіологія, гігієна, література, історія тощо). Зазначені результати досліджень дозволяють нам стверджувати, що така нецілеспрямована система розвитку ОЗ щодо подружнього життя недостатньо ефективна та не відповідає сучасним вимогам життя.
У результаті вивчення та аналізу наукової літератури зі шлюбно-сімейної проблеми ([7], [12], [25], [30], [37], [44], [45], [54], [56], [67], [72], [75], [101], [104], [118], [200], [232]) була визначена загальна система знань, уявлень, якими повинні оволодіти старшокласники: знання із психології та педагогіки, знання з питань моралі, етики та естетики, фізіології статі, сексології шлюбу, юридично-правові, господарсько-економічні знання, уявлення про необхідні риси сім'янина тощо. Виділена система знань та уявлень дуже широка (у межах одного дослідження неможливо дослідити таке коло питань).
Дана система знань та уявлень взята нами за основу при організації розвивального експерименту, але, виконуючи завдання дослідження, ми повинні, у першу чергу, сконцентрувати свою увагу на виявленні актуального рівня психолого-педагогічних знань, уявлень старшокласників про сім'ю та про найсуттєвіші, необхідні якості, які мають бути особистісними рисами майбутнього сім'янина.
Особливості когнітивного компонента вивчаються нами за допомогою самооцінюючих анкет. Анкетування було спрямоване на виявлення знань та уявлень старшокласників щодо особистісних рис, які є необхідними для щасли-вого подружнього життя, та загальних уявлень про сім'ю та ставлення до неї.
З метою вивчення ставлення старшокласників до майбутнього шлюбу та сім'ї ми запропонували їм такі питання: "Ваше ставлення до свого майбутнього шлюбу та сім'ї?" та " Яка точка зору Вам ближча?" (табл. 2.1 та 2.2).
Таблиця 2.1
Розподіл учнівських відповідей на запитання: "Ваше ставлення до свого майбутнього шлюбу та сім'ї?"
"Ваше ставлення до свого майбутнього шлюбу та сім'ї?" МістоСелоВсього дівчатахлопцідівчатахлопціАбс. к-сть% к-сть%к-сть%к-сть%к-сть%Позитивне5766,32958,03966,12148,814661,3Байдуже33,548,023,449,3135,5Негативне44,612,011,712,373,0Не задумувався з цього приводу2225,61632,01728,81739,57230,2
Таблиця 2.2
Розподіл учнівських відповідей на запитання: "Яка точка зору Вам ближча?"
"Яка точка зору Вам ближча?" Місто СелоВсього дівчатахлопцідівчатахлопціАбс.
к-сть% к-сть%к-сть%к-сть%к-сть%№ 13034,917342745,82455,89841,2№ 22225,61122813,6614,04719,7№ 367,01326711,824,62811,8№ 42630,27141728,81023,36025,2№ 522,324--12,352,1
Результати свідчать про те, що більше половини всіх досліджуваних дівчат (66,2%) та хлопців (53,8%) мають позитивне ставлення до майбутнього шлюбу та сім'ї. Третина всіх досліджуваних старшокласників "не задумувалася з цього приводу". Для незначної частини учнів характерне негативне та байдуже ставлення до свого майбутнього шлюбу та сім'ї.
Як видно з таблиці 2.2, 41,2% всіх учнів переконані, що "шлюб - одноразове рішення та вступити в нього треба лише раз" (№ 1); 25,2% старшокласників впевнені, що "ретельний вибір шлюбного партнера забезпечить міцність сім'ї" (№ 4); 19,7% переконані, що "до розлучення може прийти кожна сім'я" (№ 2); 11,8% вважають, що "брати розлучення при наявності дітей небажано" (№ 3); 2,1% дотримуються думки, що "можна прожити життя і без сім'ї" (№ 5).
Наші результати показали певну закономірність серед міських дівчат, сільських дівчат та сільських хлопців: найбільше учнів у кожній групі на перше місце ставить твердження №1 ("шлюб - одноразове рішення та вступити в нього треба лише раз"), дещо менше учнів на друге місце ставить твердження № 4 ("ретельний вибір шлюбного партнера забезпечить міцність сім'ї) і ще менше, по спадаючій - №2, №3, №5 (ніхто із сільських дівчат не обрав останнє твердження). Серед міських хлопців спостерігається інша ієрархія. На перше місце ставлять твердження №1 (як і всі інші), на друге місце - №3 ("брати розлучення при наявності дітей небажано"), на третє - № 2 ("до розлучення може прийти кожна сім'я), потім №4 і № 5 (як і інші учні).
Дані результати дають підставу для висновків: 1) у старшокласників необхідно розвивати позитивну установку на сім'ю та сімейне життя; 2) учнів необхідно знайомити з перевагами шлюбно-сімейного життя.
Наступне питання, яке цікавило нас на початку експериментальної роботи, було сформульоване так: "Які умови необхідні для щасливого сімейного життя?". Старшокласники виділили 9 умов сімейного щастя: взаємне кохання, почуття обов'язку, взаєморозуміння між подружжям, матеріальний добробут, наявність окремого житла, діти, цікава робота, хороші друзі та інтимність (табл. 2.3).
Після ранжування розуміння цінностей