Вы здесь

Синтез, хімічні перетворення та біологічна активність похідних піримідинтіону, хіназолінтіону та піримідо[5,4-d]піримідину

Автор: 
Колесніков Олексій Володимирович
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2008
Артикул:
3408U000939
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2
СИНТЕЗ ТА ХІМІЧНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ ГЕТЕРОЦИКЛІЧНИХ СПОЛУК НА ОСНОВІ ПІРИМІДИНОВОГО
ФРАГМЕНТУ
2.1. Синтез похідних
4-аміно-5-арил-(2-тієніл)-сульфоніл-1Н-піри­мі­дин­тіонів-2,
4-аміно-5-(2-тієнілсульфоніл)-1Н-пі­ри­мі­дин­тіонів-2 та їх алкілування
Як вже було зазначено, відомо, що серед сполук, які містять піримідиновий
фрагмент, існує багато лікарських препаратів. Сульфонільна група також
міститься в таких відомих препаратах як, наприклад, сульфаніламіди. Тому цікаво
було об’єднати ці дві фармакологічно важливі групи з метою розширення ряду
нових біологічно активних сполук, що містять в своїй структурі піримідиновий
фрагмент та сульфонільну групу.
Нами був проведений синтез 4-аміно-5-арилсульфоніл-1Н-піримідинтіонів-2,
4-аміно-5-(2-тієніл­суль­фо­ніл)-1Н-піримі­дин­тіонів-2 та їх N-арилацетамідів.
Зазначені сполуки є маловивченими, тому проведення досліджень в області синтезу
і вивчення їх фармакологічних властивостей представляє певний інтерес.
2.1.1. Синтез напівпродуктів
Нітрили 2-R-сульфонілоцтової кислоти (2.01a-d) були одержані нами за відомими
та модифікованими методиками взаємодією за схемою 2.1 [179].
Схема 2.1. Синтез нітрилів 2-R-сульфонілоцтової кислоти (2.01a-d)
Таблиця 2.1
Структура та властивості нітрилів (2.01a-d)
Сполука
Молекулярна формула
М.м.
Т.пл.,?C
Вихід, %
2.01a
C6H5NO2S2
187.22
84-86
48
2.01b
C8H7NO2S
181.22
114-116
84
2.01c
C9H9NO2S
195.24
86-88
81
2.01d
C10H11NO2S
209.24
78-80
79
Для подальшого алкілування обєктів нашого дослідження необхідно було отримати
аніліди хлороцтової кислоти (2.02a-e).
Схема 2.2. Синтез анілідів хлороцтової кислоти (2.02a-e)
Таблиця 2.2
Структура та властивості анілідів хлороцтової кислоти (2.02a-e)
Сполука
Молекулярна формула
М.м.
Т.пл.,?C
Вихід, %
2.02a
C9H10ClNO
183.63
112-124
94
2.02b
C8H7ClFNO
187.61
110-112
92
2.02c
C10H12ClNO2
213.61
118-120
93
2.02d
C10H12ClNO
197.65
122-124
88
2.02e
C9H10ClNOS
215.73
105-107
89
2.1.2. Синтез 4-аміно-5-(R-сульфоніл)-1Н-піримідин­ті­о­нів-2
Сполуки (2.03a-d) одержували взаємодією 2-арилсульфоніл- або
2?тієніл­суль­фо­нілацетонітрилу (2.01a-d) з ДМФ-ДМА при кімнатній температурі
у хлористому метилені. Нагрівання одержаних сполук (2.03a-d) з тіосечовиною в
розчині метилату натрію в метанолі приводить до
4-аміно-5-арилсульфоніл-1Н-піри­мідинтіонів-2, або
4-аміно-5-(2-тієнілсульфоніл)-1Н-піримідинтіонів-2 (2.04a-d) відповідно (схема
2.3.).
Схема 2.3. Синтез 4-аміно-5-арилсульфоніл-1Н-піримідинтіонів-2,
4-аміно-5-(2-тієнілсульфоніл)-1Н-піримідинтіонів-2 (2.04a-d).
Для підтвердження структури отриманих речовин використовували методи ІЧ-, УФ-
та ПМР-спектроскопії.
Absorbance, D
Wavenumber, n
Рис. 2.1. ІЧ-спектр 4-аміно-5-фенілсульфоніл-1Н-піримідин-2-тіону в KBr (2.04b)
Extinction, e·10-3, (l/mol?cm)
Wavenumber, n10-3, cm-1
Рис. 2.2.УФ-спектр 4-аміно-5-фенілсульфоніл-1Н-піримідин-2-тіону (2.04b)
Таблиця 2.3
Структура та властивості сполук (2.04a-d)
R1
Молекулярна формула
М.м
Т.пл., °С
Вихід, %
Елементний склад
УФ-спектри
l, нм
е,
л/(моль?
см)* 10-3
ІЧ-спектри,
н, см-1

N, %
S, %

Розр.
Експ.
Розр.
Експ.
C=S
NH
SO2
2.04a
C8H9N3O2S3
273.31
185-187
80
15.26
15.56
34.93
35.03
238 (33,6)
305 (35,2)
1352
3410
1185
2.04b
C10H11N3O2S2
267.34
193-195
84
15.60
15.80
23.81
24.01
238 (20,1)
275 (11,7)
1339
3413
1102
2.04c
C11H13N3O2S2
281.32
190-192
80
14.83
15.03
22.63
22.83
234 (34,6)
307 (34,8)
1340
3423
1114
2.04d
C12H15N3O2S2
295.43
195-196
82
14.13
14.43
21.56
21.66
238 (17.5)
306 (29.6)
1339
3414
1123
Таблиця 2.4
ЯМР 1Н -спектри, дH, м.ч. сполук (ДМСО-d6) (2.04a-d)
NH2
NHCS
(1H-c)
NHCO
(1H-c)
Ar-NH(CO)
Ar(Tienyl)-SO2
6-СH
(1H-c)
Інші протони
2.04a
7,2 (1Н, .уш.,NH2),
8,8 (1Н, с.уш.,NH2)
12,8
7,1-7,3 (1Н, 5-Н(д);
8,2 (2Н, 3-Н(т)+4-(д));
8,0
2.04b
7,2 (1Н, с.уш.,NH2),
8,8 (1Н, с.уш., NH2
13,0
7,6 (3Н, т, 3-Н+4-Н+5-Н);
8,2 (2Н, д, 2-Н+6-Н);
8,0
2.04c
7,2 (1Н, с.уш.,NH2),
8,8 (1Н, с.уш., NH2
12,9
7,3 (2Н, д, 3Н+5Н);
7,8 (2Н, д, 2Н+6Н);
8,2
2,3 (3Н,с, CH3)
2.04d
7,2 (1Н, с.уш.,NH2),
8,8 (1Н, с.уш., NH2
12,8
7,4 (1Н, д, 5Н);
7,8 (2Н, 2Н(с)+6(д));
8,1
2,3 (6Н, с, CH3)
Рис. 2.3. ЯМР 1Н -спектр 4-аміно-5-фенілсульфоніл-1Н-піримідин-2-тіону (2.04b)
2.1.3. Алкілування 4-аміно-5-(R-сульфоніл)-1Н-піри­мі­дин­ті­о­нів-2
При взаємодії сполук (2.04a-d) з анілідами хлороцтової кислоти (2.02a-e) у ДМФА
у присутності еквімолярної кількості триетиламіну були одержані відповідні
алкільовані продукти (2.05a-t) (схема 2.4).
Схема 2.4. Синтез N-арилацетамідів 4-аміно-5-арилсульфоніл-1Н-піримідинтіонів-2
та 4-аміно-5-(2-тієнілсульфоніл)-1Н-піримідинтіонів-2 (схема 3.3) (2.05a-t).
Для підтвердження структури отриманих речовин використовували методи ІЧ-, УФ та
ПМР-спектроскопії.
Absorbance, D
Wavenumber, n
Рис. 2.4. ІЧ-спектр
4-аміно-5-(2-тієнілсульфоніл)-1Н-піримідинтіон-N-о-толілоцетаміда (2.05a)
Extinction, e·10-3, (l/mol?cm)
Wavenumber, n10-3, cm-1
Рис. 2.5. УФ-спектр
4-аміно-5-(2-тієнілсульфоніл)-1Н-піримідинтіон-N-о-толілоцетаміда (2.05a)
В ПМР-спектрах N-арилацетамідів 4-аміно-5-арилсульфоніл-1Н-піри­мідинтіонів-2
та 4-аміно-5-(2-тієнілсульфоніл)-1Н-піримідинтіонів-2 (2.05a-t) спостерігаються
сигнали протонів ароматичних замісників в області 6.8-8.3 м.ч. Протон в
положенні 6 сполук (2.04a-d) та (2.05a-t) проявляється у вигляді синглета в
області 8.0-8.65 м.ч. П