Вы здесь

Концептуальні засади державної мінерально-сировинної політики щодо використання стратегічно важливих для економіки країни корисних копалин.

Автор: 
Гурський Дмитро Сергійович
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2008
Артикул:
0408U001014
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ II
ЗАГАЛЬНИЙ СТАН ТА ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ МІНЕРАЛЬНО-СИРОВИННОЇ БАЗИ ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ
2.1. Газ, нафта, конденсат

Цей вид сировини належить до категорії А. На території України виділяються 4 нафтогазоносні провінції, 11 областей і 35 перспективних районів. Розробка родовищ та видобуток газу, нафти і конденсату проводяться у трьох регіонах: Східному (ДДЗ і Донбас), Західному (Волино-Подільська плита, Передкарпаття, Карпати і Закарпаття) і Південному (Причорномор'я, Крим та виключна морська економічна зона Чорного та Азовського морів).
На 01.01.2005 р. балансові запаси категорії А+В+С1 і С2 становлять 152,3 млн т нафти (в розробці - 117,1 млн т), 87,4 млн т газового конденсату (в розробці - 62,9 млн т), 1,36 трлн м3 вільного природного газу (в розробці - 931 млрд м3), 34,3 млрд м3 природного газу, розчиненого у нафті (в розробці - 30,0 млрд м3); позабалансові - 68,6 млн т нафти, 2,4 млн т газового конденсату, 783,2 млрд м3 вільного природного газу, 10,2 млрд м3 природного газу, розчиненого у нафті. Додатковий ресурсний потенціал вуглеводневої сировини оцінений відповідно у 705,1 млн т нафти, 323,9 млн т газового конденсату, 4,1 трлн. м3 вільного природного газу, 316,4 млрд м3 газу, розчиненого у нафті (табл. 2.1).
Значна частина (27%) ресурсів вуглеводнів України зосереджена на великих (5-7 км) глибинах. На початок 2005 р. видобуто 24% і розвідано 13,2% початкових ресурсів вуглеводнів, рівень реалізації ресурсів вуглеводнів - 37%.
Залишкові нерозвідані ресурси вуглеводневої сировини (ВВ), які є базою розвитку геологорозвідувальних робіт і нафтогазовидобутку у наступні роки, становлять 5868,5 млн т умовного палива, в т. ч. нафта з конденсатом - 1082,9 млн т і 4785,6 млрд м3 газу (табл. 2.2). У цілому нерозвідані ресурси газу оцінюються в 4785,6 млрд м3, у тому числі на суші - 2924,3 млрд м3 (61,1%) і 1861,3 млрд м3 (39,9%) - на акваторії Чорного і Азовського морів (табл. 2.3).
Таблиця 2.1
Мінерально-сировинна база найважливіших горючих корисних копалин України
Корисна копалинаРодовищЗапаси (на 01.01.2005)
Ресур-сивсьо-горозроб-
ляютьсябалансові, всього позаба -
лансовіА+В+С1С2Гaз природний вільний, млрд м3203+81*93+63*1023,8338,939,94122,8Гaз природний розчинений у нафті, млрд м3121*99*26,87,510,2316,4Нaфтa, млн т152100116,036,368,6705,1Гaзовий конденсaт, млн т180*120*69,817,62,4323,9Метан вугільних родовищ, млрд м315880165,3163,4-144,6Вугілля всього, млн т740*172*45275113361738843375Вугілля коксівне, млн т30271*13372406550893968Антрацит, млн т161416330138231532948Примітка. *- комплексні родовища
Таблиця 2.2
Нерозвідані запаси та ресурси ВВ в Україні
Категорія Газ,
млрд м3Нафта,
млн тКонденсат,
млн тПрогнозні ресурси (Д1 і Д2) 3506,7544,7323,9Перспективні ресурси (Сз) 932,5160,4Перспективні запаси (С2)346,436,317,6
Таблиця 2.3
Розподіл запасів і видобуток газу в акваторії Чорного та Азовського морів
Поточні ресурси (кат. С3+Д1+Д2) 1817 млрд м3Попередньо-розвідані запаси (кат. С2)44,3 млрд м3Поточні розвідані (видобувні) запаси 53,2 млрд м3Видобуток з початку розробки17,5 млрд м3Видобуток за 2004 р.1,1 млрд м3
Початкові розвідані запаси (А+В+С1) родовищ України складають 2778,7 млрд м3 газу, 420 млн т нафти і 138 млн т газового конденсату. Поточні розвідані запаси газу станом на 01.01.04 р. склали 1030 млрд м3 газу, 117 млн т нафти, 71 млн т газового конденсату. На 01.01.05 залишкові розвідані запаси нафти складали 116 млн т, газового конденсату 69,8 млн т. Відношення залишкових видобувних запасів до початкових по газу складає 36%, по нафті - 28%, по конденсату - 50%, по нафті та конденсату разом - 33%. Однак за фактичними результатами розробки родовищ не підтверджуються запаси газу обсягом понад 170 млрд м3 та нафти в обсязі близько 15 млн т. Крім того, якщо враховувати коефіцієнт вилучення газу (в середньому 0,9), від поточних розвіданих запасів, необхідно відняти 10% початкових запасів, чи 270 млрд м3.
Отже, реальні запаси вуглеводнів, які можуть розглядатись як ресурсна база видобутку, складуть близько 600 млрд м3 газу та приблизно близько 100 млн т нафти. Ці запаси не можуть забезпечувати стабільне нарощування власного видобутку вуглеводнів в Україні. Тому приріст розвіданих запасів вуглеводнів є найсуттєвіщою стратегічною задачею нафтогазової промисловості України.
Більше 80% газових родовищ мають початкові видобувні запаси менше 10 млрд м3, лише 4 родовища (Яблунівське, Єфремівське, Західно-Хрестищенське, Шебелинське) - більше 100 млрд м3. Сьогодні ці 4 родовища забезпечують більше 24% поточного видобутку.
Більше 50% родовищ нафти мають початкові видобувні запаси менше 1 млн т, лише 6 родовищ (Бугруватівське, Глинсько-Розбишівське, Бориславське, Гнідинцівське, Долинське, Леляківське) - більше 20 млн т. Ці 6 родовищ забезпечують близько 24% від загального видобутку нафти і сьогодні.

2.2. Метан вугільних родовищ
Цей вид сировини віднесено до категорії А, він є важливим додатковим ресурсним потенціалом вуглеводневої сировини, який пов'язаний з метаном вугільних родовищ Донецького та Львівсько-Волинського вугільних басейнів. На 01.01.2005 р. балансові запаси метану вугільних родовищ категорій С1 та С2 оцінені в 328,7 млрд м3 (на балансі діючих шахт - 122,1 млрд м3). Позабалансові запаси неоцінені. Додатковий ресурсний потенціал - 144,6 млрд м3. У 2004 р. погашено запасів 8,267 млрд м3 метану вугільних родовищ. При збереженні зазначених обсягів річного погашення запасів забезпеченість балансовими запасами становить 40 р. Відповідно, забезпеченість додатковим ресурсним потенціалом складає 17,5 р.
2.3. Вугілля
Вугілля теж віднесено до к