Вы здесь

Клінічно-патогенетичні особливості перебігу подагри у хворих з ураженням гепатобіліарної системи та шляхи їх корекції

Автор: 
Арич Галина Іванівна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2008
Артикул:
0408U001265
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2
МАТЕРІАЛ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ
2.1. Клінічна характеристика обстежених хворих
Нами проведене клінічно-лабораторне обстеження 81 хворого на первинну подагру віком від 35 до 74 років (в середньому 53,25±0,93 років), що перебували на стаціонарному лікуванні в ревматологічному відділенні міської клінічної лікарні №3 м.Чернівці у 2003-2006 рр. Серед цих пацієнтів було 78 (96,3%) чоловіків і 3 (3,7%) жінки. Розподіл хворих на подагру за віком представлено в табл.2.1.
Таблиця 2.1
Розподіл хворих на подагру за віком
Вікові групиВсього хворих (n=81)Основна група (n=61)Група порівняння (n=20)Абсол. %Підгрупа А (n=31)Підгрупа Б (n=30)Абсол. %Абсол. %Абсол. %35-40 років44,913,213,3210,041-50 років2733,31032,3930,0840,051-60 років3037,01135,51343,3630,061-70 років1923,5825,8723,3420,0Старше 71 року11,213,6----Примітка: n-кількість спостережень
Тривалість захворювання в обстежених пацієнтів склала від 1 до 27 років (в середньому 7,82±0,81 років) (табл.2.2).
Таблиця 2.2
Розподіл хворих на подагру залежно від тривалості хвороби

Тривалість хворобиВсього хворих (n=81)Основна група (n=61)Група порівняння (n=20)Абсол. %Підгрупа А (n=31)Підгрупа Б (n=30)Абсол. %Абсол. %Абсол. %До 5 років4251,91548,41550,01260,06-10 років1619,8722,6516,7420,011-15 років911,139,7413,3210,016-20 років1012,4412,9516,715,021-25 років11,213,2----Понад 26 років33,713,213,315,0 Примітка: n-кількість спостережень
Усі хворі поділені на 2 групи: група порівняння (20 пацієнтів), яка отримувала базисний лікувальний комплекс та основна група (61 хворих), якій додатково до комплексного лікування призначали препарати фітоліт (підгрупа А - 31 хворий) або холівер (підгрупа Б - 30 хворих). Групи співставні за віком, статтю, клінічними проявами основного та супутнього захворювань. Рандомізація хворих проводилась методом випадкової вибірки.
Діагноз подагри встановлювали на підставі діагностичних критеріїв Інституту ревматології Російської академії медичних наук (1985) [44]:
1. Наявність в анамнезі чи спостереженні не менше двох атак та набряків і/чи почервоніння та сильного болю в суглобі кінцівок з ремісією через 1-2 тижні - 2 ум.од.
2. Гострий артрит плесно-фалангового суглоба великого пальця стопи в анамнезі чи статусі (характер атаки описано в пункті 1) - 4 ум.од.
3. Тофуси - 4 ум.од.
4. Підвищення рівня СК у сироватці крові (у чоловіків >0,42 ммоль/л (7мг%), у жінок >0,36 ммоль/л (6 мг%) - 3 ум.од.
5. Сечокам'яна хвороба - 1 ум.од.
6. Симптом "пробійника" чи великі кісти на рентгенограмі - 2 ум.од.
Подагра достовірна - ? 8 ум.од., ймовірна - 5-7 ум.од., відсутня - ?4ум.од.
Легкий перебіг подагри констатовано в 28 (34,6%) хворих, перебіг середньої тяжкості - в 38 (46,9) %, тяжкий - в 15 (18,5%). Гострий артрит встановлено в 9 (11,1%) пацієнтів, хронічний (у фазі загострення)- в 72 (88,9%). Периферичні тофуси знайдено в 35 (43,2%) обстежених, подагричну нефропатію та нефролітіаз діагностовано відповідно у 56 (69,1%) та в 25 (30,9%) хворих.
Суглобовий синдром характеризувався наявністю болю у 81 (100%) хворого, припухлістю ураженого суглоба - у 71 (87,7%), почервоніння його - у 61 (75,3%), підвищення локальної температури - у 69 (85,2%), підвищення температури тіла (що не перевищувала 38°С) - у 16 (19,8%) пацієнтів (табл.2.3).

Таблиця 2.3
Частота артрологічних симптомів у хворих на подагру
Артрологічні симптомиВсього хворих (n=81)Основна група (n=61)Група порівняння (n=20)Абсол. %Підгрупа А (n=31)Підгрупа Б (n=30)Абсол. %Абсол. %Абсол. %Біль у спокої81100,031100,030100,020100,0Біль при рухах81100,031100,030100,020100,0Біль при пальпації81100,031100,030100,020100,0Припухлість81100,031100,030100,020100,0Почервоніння 6175,32374,22376,71575,0Підвищення локальної температури6985,22787,12686,71680,0Підвищення температури тіла1619,8722,6620315,0Примітка: n-кількість спостережень

Моноартрит виявили у 70 (86,4%) хворих, олігоартрит - у 9 (11,1%), поліартрит - у 2 (2,5%), нічний характер виникнення нападів артриту - в 65 пацієнтів (80,3%).
Серед уражених суглобів артрит першого плесно-фалангового суглоба виявлено в 25 (30,9%) пацієнтів, гомілково-ступневого - в 21 (25,9%), колінного - в 18 (22,2%), променево-зап'ясткового - в 3 (3,7%), ліктьового -в 6 (7,4%), суглобів кисті - в 8 (9,9%).
Для клінічної оцінки стану суглобів у хворих на подагру, а також для ефективності проведеної терапії з'ясовували суглобовий, запальний і больовий індекси [42]. Суглобовий індекс (у балах) визначали методом пальпації: 0 - відсутність болю; 1 - відчуття незначного болю при пальпації; 2 - відчуття болю середньої інтенсивності (хворий морщиться); 3 - сильний біль, хворий різко морщиться і відсувається від дослідника. Інтенсивність припухлості суглоба визначали запальним індексом у балах: 0 - відсутність припухлості; 1 - сумнівна або слабко виражена припухлість; 2-явна припухлість; 3 - сильно виражена припухлість. Больовий індекс (у балах) підраховували при активних і пасивних рухах: 0 - відсутність болю, 1 - незначний біль, 2 - помірний біль, внаслідок чого рухи обмежені, 3 - сильний біль, рухи різко обмежені, або неможливі. Характеристика суглобового синдрому представлена у табл.2.4.
Таблиця 2.4
Показники функціональних тестів у хворих на подагру залежно від наявності/відсутності уражень гепатобіліарної системи, в балах
ПоказникХворі в цілому, n=81Хворі з патологією ГБС, n=63Хворі без патології ГБС, n=18Суглобовий індекс, бали2,23±0,0742,24±0,0912,18±0,095Запальний індекс, бали2,53±0,0592,65±0,0612,12±0,118
Больовий індекс, бали2,3±0,052,4±0,122,3±0,06
Провокуючим чинником у розвитку загострення 59 (72,8%) обстежених пов'язували з прийомом їжі, що міст