Вы здесь

Хірургічне лікування великих субфасціальних опіків з оголенням кісток гомілки

Автор: 
Подурець Дмитро Петрович
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2008
Артикул:
0408U001289
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2
ХАРАКТЕРИСТИКА ХВОРИХ І МЕТОДІВ ЇХ ОБСТЕЖЕННЯ
У відділі термічних уражень ІНВХ ім. В.К.Гусака АМН України впродовж 1996 - 2006 рр. знаходилося на лікуванні 573 хворих з опіками гомілок III-IV ступеня, що складає 8,3% від загальної кількості хворих, з них у 65 пацієнтів (11,3%) були оголені кістки гомілки. Основою нашої роботи є аналіз даних обстеження й оперативного лікування цих 65 постраждалих, у яких великі субфасціальні опіки гомілок супроводилися оголенням кісток. Відомості анамнезу, об'єктивного дослідження, діагнозу та лікування вносилися до історії хвороби постраждалого, а так само - в комп'ютерну базу даних цієї групи хворих. Окрім анкетних і медичних відомостей, фіксувалися характер й обставини травм, інструментальні методи обстеження. Проводилося порівняння функціональних результатів лікування хворих залежно від методу оперативного лікування.
Обстеження хворих проводили в клінічній та біохімічній лабораторіях, у відділенні променевої діагностики Інституту невідкладної і відновної хірургії ім. В.К.Гусака АМН України. Морфологічне й морфометричне вивчення морфогенезу загоєння опікових ран при проведенні остеонекректомії кісток гомілки й остеотрепанації виконувалося в Лабораторії фундаментальних досліджень ІНВХ ім. В.К. Гусака АМН України.
2.1. Характеристика вивчаючого контингенту обпечених
Усі обпечені постраждали від великих (понад 15% поверхні тіла) опіків у поєднанні з глибокими опіками гомілок III-IV ступенів. Ці постраждалі були розділені на дві групи: основна група - 26 пацієнтів, яким виконувалася остеотрепанація кісток гомілки. Групу порівняння склали 39 хворих, яким виконувалася тангенційна остеонекректомія гомілки.Усі спостережувані хворі були чоловіки, які постраждали від полум'я або електричного струму високої напруги, віком від 17 до 69 років.
Середній вік обпечених у основній групі складав 44,54?2,60 років, у групі порівняння - 43,00?2,51 років. При порівнянні середнього віку в цих групах по критерію Ст'юдента, допустимо вважати групи за однорідні по середньому віковому показнику (р>0,05).
Розподіл усіх постраждалих у основній й групі порівняння залежно від етіологічного чинника представлено в таблиці 2.1.
Таблиця 2.1
Розподіл постраждалих у основній й групі порівняння залежно від етіології опіку
Етіологія опікуОсновна група (n =26)Група порівняння (n =39)абс.%, Р?mабс.%, Р?mпламя1973,08?8,702358,97?7,88эл. струм високої напруги726,92?8,701641,03?7,88Всього26100,039100,0
У результаті опіку полум'ям у основній групі постраждало 73,08?8,70 хворих, а в групі порівняння - 58,97?7,88, від електричного струму високої напруги - (26,92?8,70 та 41,03?7,88 відповідно).
При порівнянні основної групи й групи порівняння за непараметричною ознакою - етіологією опікової травми було встановлено, що групи не відрізнялися одна від одної, оскільки р>0,05. Тому, ці групи по даному критерію можна вважати зіставленими.
Діагноз постраждалим встановлявався відповідно до нової класифікації опіків за глибиною ураження, розробленою та використованою в нашій клініці з 1998 року, прийнятій в Україні в 2002 році. Згідно цієї класифікації, під опіком I ступеня маються на увазі епідермальні опіки, II ступеня - дермальні поверхневі опіки, III ступеня - дермальні глибокі опіки, IV ступеня - субфасціальні ураження [59,156].
Розподіл постраждалих по глибині опіку в основній групі й групі порівняння представлено в таблиці 2.2.
Таблиця 2.2
Порівняльна характеристика обпечених по глибині опіку в основній й групі порівняння
Ступінь опікуОсновна група (n =26)Група порівняння (n =39)абс.%, Р?mабс.%, Р?mII-III-IV1453,85?9,781538,46?7,79III-IV1038,46?9,542358,97?7,88IV27,69?5,2312,57?2,53Всього26100,039100,0 Опіки II-III-IV ступенів були в основній групі постраждалих у 53,85?9,78% хворих, а в групі порівняння - 38,46?7,79%, III-IV ступенів - 38,46?9,54% та 58,97?7,88% відповідно, а опіки IV ступеня в основній групі були у 7,69?5,23% хворих та 2,57?2,53% у групі порівняння. Групи не відрізняються одна від одної по ступеню опіку (р>0,05).
Розподіл хворих обох груп за загальною площею опіку та площі глибокого опіку представлено в таблиці 2.3.
Таблиця 2.3
Порівняльна характеристика обпечених за загальною площею та площею глибокого опіку в основній та групі порівняння (М?m)
Середня величина площі опікуОсновна група (n =26)Група порівняння (n =39)загальна 58,73?7,3569,82?6,26глибока 16,29?2,4111,19?1,58
Таким чином, при визначенні середньої величини площі ураження в пацієнтів досліджуваних груп, з'ясувалося, що середня величина загальної площі опіків у основній групі склала 58,73?7,35% поверхні тіла. А в групі порівняння - 69,82?6,26% поверхні тіла. Середня величина площі глибокого ураження в основній групі склала 16,29?2,41% поверхні тіла, а в групі порівняння - 11,19?1,58% поверхні тіла. При порівнянні цих груп за даною ознакою із застосуванням критерію Ст'юдента з'ясувалося, що р>0,05, тобто групи зіставлені.
Розподіл постраждалих по тяжкості опікової хвороби представлено в таблиці 2.4.
Таблиця 2.4
Порівняльна характеристика обпечених по тяжкості опікової хвороби в основній та групі порівняння
Тяжкість опікової хворобиОсновна група (n =26)Група порівняння (n =39)абс.%, Р?mабс.%, Р?mтяжка1142,31?9,691846,15?7,98середня934,62?9,331230,77?7,39легка27,69?5,23410,26?4,86немає опікової хвороби415,38?7,08512,82?5,35Всього26100,039100,0
Отже, тяжка опікова хвороба в основній групі постраждалих була в 42,31?9,69% хворих, а в групі порівняння - 46,15?7,98% хворих, середньої тяжкості - 34,62?9,33% та 30,77?7,39%, легкого ступеня - 7,69?5,23% та 10,26?4,86% відповідно, опікової хвороби не було в 15,38?7,08% основної групи обпечених і в 12,82?5,35% хворих групи порівняння. Групи не відрізняються одна від одної по тяжкості опікової хвороби (р>0,05).