Вы здесь

Cтан і перспективи розвитку геріатричної спрямованості у діяльності лікаря загальної практики - сімейної медицини.

Автор: 
Хаджинова Наталія Афанасіївна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2008
Артикул:
0408U001376
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2
ОБ'ЄКТИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ

Дана дисертаційна робота була виконана у 2004-2006 роках в межах двох комплексних науково-дослідних робіт, проведених за завданнями Мiнiстерства охорони здоров'я України та Академiї медичних наук України в межах виконання Міжгалузевих комплексних програм "Здоров'я нації" (2002 р.), "Назустріч людям" (2005 р.) та постанови Кабінету Міністрів України "Про комплексні заходи щодо впровадження сімейної медицини в систему охорони здоров'я" (2000 р.). Стан організації та якості допомоги визначався для людей похилого віку - 60 років і старше (за класифікацією ВООЗ).
Вивчення стану надання та шляхів вдосконалення у геріатричному напрямку роботи амбулаторій ЗПСМ проводилося з застосуванням системного підходу та аналізу з використанням наступних методів: історичного, клінічного, статистичного, експертних оцінок, дисперсійного аналізу та логіко-концептуального моделювання.
Програму дослідження виконано у двох напрямках - одночасне порiвняльне мiжрегiональне експертне дослiдження стану надання медичної допомоги людям похилого віку з метою визначення ролі і місця сімейного лікаря у системі геріатричної допомоги населенню та безпосереднє вивчення роботи амбулаторій ЗПСМ по наданню допомоги людям похилого віку. Робота виконувалась у сім етапів (рис. 2.1).

І етапВибір напрямку та мети дослідження. Вивчення за даними літератури сучасних підходів до надання ПМСД населенню похилого віку на засадах ЗПСМ
(всього 180 джерел, з них 52 іноземних)II етапПроведення комплексного аналізу стану надання медико-санітарної допомоги населенню похилого віку УкраїниОдночасне порівняльне мiжрегiональне експертне дослідження стану надання медичної допомоги людям похилого віку з метою визначення ролі і місця сімейного лікаря у системі геріатричної допомоги населенню.
Розробка стандартизованої анкети
(27 пунктів,
67 питань)
з вивчення стану геріатричної допомоги в регіоні.Створення експертних груп у 27 територіальних органах охорони здоров'я
(24 області України, АР Крим, м. Київ та
м. Севастополь).Експертна оцінка стану надання медичної допомоги людям похилого віку за стандартизованою анкетою
(27 експертних висновків).Міжрегіональний порівняльний аналіз та оцінка стану геріатричної допомоги населенню для визначення передумов оптимізації роботи амбулаторій ЗПСМ.III етапВизначення потреб пацієнтів похилого віку амбулаторій ЗПСМ у різних видах медичної допомоги Опитування пацієнтів з використанням автоматизованої експертної системи кiлькiсної оцінки залежності людини похилого віку від медичної, соцiально-побутової та психологiчної допомоги (АЕСКОЗ). Анкетування за 69 питаннями 1210 осіб (684 міських та 526 сільських мешканців).Кiлькiсна оцінка функціональних можливостей і ступеня залежностi пацієнтів похилого віку вiд допомоги.Розподіл пацієнтів за умовними класами залежності вiд медико-соцiальної допомоги.Комплексна оцінка і визначення обсягу потреб людей похилого віку у різних видах медико-соціальної допомоги.IV етапВизначення особливостей надання медичної допомоги населенню похилого віку в умовах амбулаторії ЗПСМ (місце дослідження:
3 сільські лікарські амбулаторії Київської і Дніпропетровської обл.,
2 міські лікарські амбулаторії та 2 терапевтичні дільниці районних поліклінік м. Києва)
Продовж. рис 2.1
Визначення рівня та структури захворюваностіВивчення характеру звертань до амбулаторій ЗПСМВизначення обсягу медичної допомоги вдомаОцінка якості надання медичної допомогиВизначення тривалості амбулаторного прийому.
Хронометраж робочого часу лікаря та медичної сестри амбулаторії ЗПСМ при обслуговуванні пацієнтів амбулаторно і вдома (35 робочих змін)Проведено аналіз амбулаторних карт хворих ф.025/о (945 карт - 30 % загальної кількості карт пацієнтів похилого віку усіх обстежених амбулаторій та дільниць) та облікової документації щодо диспансерного нагляду, консультацій, обстежень, викликів лікаря до дому, посімейного журналу дільниці та ін. (фф. 030/о, 028-1/о, 031/о, 025-8-1/о, 039/о,
025-8/о).
Клінічне обстеження та інтерв'ювання (870 осіб похилого віку - 40 % загальної кількості пацієнтів похилого віку у досліджених в амбулаторіях ЗПСМ)V етапАналіз стану та визначення перспектив геріатричної підготовки сімейних лікарів, середнього медичного персоналу та волонтерівЕкспертна оцінка кваліфікаційних характеристик лікаря та медичної сестри за фахом "загальна практика - сімейна медицина"
(основні знання та навички з геріатрії).Розробка програм та планів підготовки з геріатрії лікарів та середнього медичного персоналу амбулаторій
(2 програми)Розробка програм та планів підготовки з геріатрії волонтерського активу амбулаторій
(1 програма)Розробка проекту створення Державного навчально-методичного геріатричного центру НМАПО імені П. Л. ШупикаVI етапВизначення змін та доповнень до нормативних документів, що
регламентують діяльність амбулаторій ЗПСМАналіз нормативної бази та внесення додатків до наказів МОЗ України від 23.02.01 № 72 "Про затвердження окремих документів з питань сімейної медицини", 23.07.01 № 303 "Про організацію роботи закладів (підрозділів) загальної практики - сімейної медицини", 08.01.04 № 1 "Про удосконалення моніторингу первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини та уніфікації відповідної облікової медичної документації" та Концепції розвитку охорони здоров'я населення України (2000 р.)VII етапНаукове обґрунтування моделі організації роботи амбулаторій ЗПСМ з надання допомоги населенню похилого вікуОбґрунтування організаційних заходівМодернізація обладнанняНавчально- консультативна та інформаційна підтримка пацієнта та його сім'їДоповнення до статистичної звітностіОбґрунтування кадрових змін
Продовж рис 2.1
Реалізація