Вы здесь

Геолого-економічна оцінка залізорудної бази Українського щита для прямого відновлення заліза

Автор: 
Гуреєв Микола Миколайович
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2008
Артикул:
0408U001758
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2
ГЕОЛОГО-ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА ЗАЛІЗОРУДНИХ ЗАПАСІВ ВАТ "ІНГУЛЕЦЬКИЙ ГЗК"

2.1 Економічні показники відпрацьовування промислових запасів ВАТ "ІнГЗК"

Відкрите акціонерне товариство "Інгулецький гірничо-збагачувальний комбінат" засновано відповідно до рішення регіонального відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській області від 19 січня 1997 року №12/274-АО шляхом перетворення Інгулецького державного гірничо-збагачувального комбінату у відкрите акціонерне товариство, відповідно до Указу Президента України від 19 березня 1996 року № 194/96 "Про завдання та особливості приватизації державного майна в 1996р", з метою забезпечення народного господарства України та інших держав залізорудним концентратом, а також одержання прибутку від усіх видів виробничої, торгової, комерційної, фінансової та іншої діяльності, дозволеної законодавчими актами України.
Місце знаходження ВАТ "Інгулецький ГЗК": Україна, 50064, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область. І/д код підприємства 5347, код станції 467703, р.р. 26003301155002 в АК "Промінвестбанк", Кривий Ріг, МФО 305664, ОКПО 00190905.
Інгулецький гірничо-збагачувальний комбінат введено в експлуатацію в 1965 році. Видобуток магнетитових кварцитів відкритим способом, їх збагачення, укладення та зберігання відходів збагачення у шламосховищах складають основу виробничого процесу.
При створенні товариства емітовано 544,112 млн. простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн. на загальну суму 136,028 млн. грн.
Інгулецьке родовище розташоване в південній частині Криворізького басейну і представлено шароподібним покладом (потужністю від 100 до 1000 м, довжиною 2,5 км, і шириною 1,2 км). У геологічній будові родовище представлене гранітами, мігматитами, породами Криворізької серії, прикритими осадовими утвореннями кайнозою (глинами, пісками, вапняками, суглинками). У свою чергу, Криворізька серія складена чотирма свитами порід: амфіболіти, аркозофіліти, залізисті і талькові горизонти.
Основною продукцією комбінату є залізорудний концентрат. Окрім концентрату, в номенклатуру товарної продукції комбінату входять: товарний щебінь з гранітних вскришних порід; товари з пластмаси; послуги населенню та інші види продукції. У структурному плані комбінат представляє собою об'єднання гірничо-транспортного і дробильно-збагачувального комплексів, блоку допоміжних цехів і управління. На "ІнГЗК" розроблений і поетапно реалізується "Комплексний проект реконструкції комбінату на період до 2010 року".
До складу комбінату входять основні цехи:
1. Рудник по видобутку магнетитових кварцитів відкритим способом;
2. Дробарна фабрика, що працює по двох технологічних схемах: 4 стадії роздрібнення до кінцевої величини - 12, 5% класу + 20 мм; одна стадія роздрібнення до величини 350,0 мм;
3. Збагачувальна фабрика №1 (РЗФ-1), виробляє концентрат по 3-х стадійній схемі кульового здрібнювання;
4. Збагачувальна фабрика №2 (РЗФ-2), виробляє концентрат по 2-х стадійній схемі повного рудного самороздрібнення;
5. Цех технологічного автотранспорту по перевезенню руди до дробарок значного роздрібнення і вскриші на відвал і перевантажувальні пункти;
6. Залізничний цех, що здійснює відвантаження концентрату зі складу готової продукції і відправлення його на станцію Інгулець-Новий МПС, а також транспортування кварцитів на дамбу шламосховища і вскришних порід на відвали.
Нормальну роботу підприємства забезпечують допоміжні цехи: автотранспортний цех господарських і спеціальних машин; шламового господарства і технічного водопостачання; підготовки виробництва; енергетичний; мереж і підстанцій; технологічної диспетчеризації; ремонтно-будівельний; центральна заводська лабораторія й інші об'єкти допоміжного призначення. На комбінаті функціонує інформаційно-обчислювальний центр на базі персональних ЕОМ Pentium, Celeron і ін., що автоматично опрацьовує технологічну, виробничу, фінансову інформацію. Інгулецький комбінат - базове підприємство по створенню й експлуатації автоматизованої системи диспетчерського керування на гірничо-рудних підприємствах. Загальна площа робочої або промислової площадки складає 44,08 млн.м.2, з них 14,4 млн.м.2 знаходиться під відвалами і шламосховищами; 1,0 млн.м.2 відноситься до виробничих площ; 5,6 млн.м2. займає кар'єр, інше займають інженерні комунікації промислова площадка і ін.
Дочірніх підприємств та філій ВАТ "ІнГЗК" не має. Комбінат першим серед гірничорудних підприємств освоїв в промисловому масштабі циклічну поточну технологію видобутку руди з застосуванням автомобільно-конвеєрного транспорту.
Видобуток залізистих кварцитів на комбінаті проводиться відкритим способом з застосуванням екскаваторів з місткістю ковша 8 і 10 м/куб. Для доставки руди на дробарну фабрику застосовується комбінований автомобільно-конвеєрний транспорт. Технологічний транспорт в кар'єрі обладнано великовантажними автосамоскидами заводу "БелАЗ" вантажопідйомністю 110 - 130 тон.
Вскришні породи вивозяться з кар'єру автомобільно-залізничним транспортом. На залізничному транспорті застосовуються потужні тягові агрегати ОПЕ-1 А. Розробка у теперішній час ведеться на глибині 360 м. Також комбінат забезпечений всіма інженерними комунікаціями, необхідними для забезпечення його виробничо-господарської і соціальної діяльності.
Переробляється руда на дробарній фабриці з чотирма стадіями роздрібнення, а потім - на двох збагачувальних фабриках із застосуванням кульового помолу до повного самороздрібнення. Річна виробнича потужність фабрик більш 14 млн. тон залізорудного концентрату з утриманням заліза 64-69%.
Значне місце в роботі комбінату відведено переробці вскришних порід і відходів збагачення. Викривні породи використовуються у виробництві керамічних виробів, будівельного і керамічного щебеню. З відходів збагачення добувається пісок, що використовується для одержання важких бетонів, цегли і легких пористих бетонітів.
ВАТ "Інгулецький гірничо-збагачуваль