Вы здесь

Сучасний cуспільно-географічний аналіз діяльності польської частини єврорегіону "Буг"

Автор: 
Вавринюк Анджей Антоні
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2008
Артикул:
0408U001993
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2. ПЕРЕДУМОВИ ТА ЧИННИКИ РОЗВИТКУ І ДІЯЛЬНОСТІ ПОЛЬСЬКОЇ ЧАСТИНИ ЄВРОРЕГІОНУ "БУГ"

2.1. Історичні передумови

Перший документ про спільні дії прикордонних територій Польщі й України був підписаний 18 грудня 1991 р. в Томашові. Польську сторону представляли такі воєводства: Холмське, Пшемишльське, Крошнєнське, Замостське. З української сторони свої інтереси представляли голови Волинської та Львівської держадміністрацій. В договорі були окреслені головні цілі співпраці: можливість утворення вільних зон, митних складів, реалізація спільних заходів, діяльність господарських палат, товарних бірж, різного роду представництв, а також обслуговування фінансово-банківської системи [141]. Правовою основою цього договору була укладена 4 жовтня 1991 р. українським та польським урядами Угода про торгівлю та співпрацю прикордонних територій [143].
Реалізацію згаданих ініціатив започаткували інші регіональні дії, які призвели до утворення єврорегіону "Буг". 30 квітня 1992 р. з ініціативи воєвод (український відповідник - губернатор) Холмського і Люблінського воєводств, мера міста Любліна, а також Міністра реформ з питань власності Т. Грушецького і міністра-керівника Центрального відомства планування, було підписано регіональну угоду та утворено Регіональний консорціум, що забезпечує спільні дії з фінансової сторони.
Згідно зі змістом угоди головною ціллю мало бути опрацювання та реалізація програми реструктуризації та приватизації в регіоні. Через два місяці після підписання регіональної угоди 30 червня 1992 р. з ініціативи Холмського воєводства, яке вже проводило широку співпрацю з Волинською областю, а також починало розвивати господарські зв'язки з Білорусією, в місті Ковелі було підписано Договір між Волинською областю і Координаційним комітетом регіональної домовленості (включено Тарнобжезьке воєводство) [142]. З польської сторони документ підписав керівник Координуючого комітету доктор Єжи Дригальскій, а з української сторони - голова обласної державної адміністрації Волинської області, представник президента України на Волині Володимир Блаженчук.
Метою договору був розвиток добросусідської співпраці у сфері регіонального розвитку, транспорту та комунікацій, забезпечення енергоносіями та водою, охорони природи та навколишнього середовища, промисловості, торговельного обміну, сільського господарства та сільськогосподарських продуктів, освіти та наукових досліджень, охорони здоров'я, культури, мистецтва, туризму та рекреації, а також взаємної допомоги у боротьбі із забрудненнями, катастрофами та стихійними лихами [371].
Прикордонній співпраці у цей період сприяли контакти та нормалізація міждержавних стосунків з новими державами за східним кордоном Польщі. Про це свідчать угоди про добросусідство, підписані з Україною та Республікою Білорусь (раніше, 8 травня 1992 р. підписано протокол у справі бартерного обміну між Республікою Білорусь та Холмським воєводством) [142], а також ратифікація Польщею Європейської конвенції про транскордонну співпрацю між спільнотами та територіальною владою від 21 травня 1980 р., підписаної в Мадриді [178].
Слід відзначити факт, що вже існували перші приклади транскордонної співпраці, оскільки з грудня 1991 р. існував у польсько-чеській-німецькій прикордонній зоні єврорегіон "Ниса" [179]. Влада окремих воєводств, яку підтримували представники центральних відомств, визнала, що намагання підтримати проекти розвитку і широка зовнішня та транскордонна співпраця на підставі правових угод з регіональної позиції будуть мати більше значення, ніж з позиції одного воєводства.
У той самий час виникла аналогічна пропозиція утворення транскордонного союзу з робочою назвою єврорегіон "Буг". Почалася праця для створення такого типу об'єднання і, в першу чергу, робота над створенням статуту.
У червні 1993 р. Координаційний комітет регіональної домовленості підготував концепцію дослідницького проекту на замовлення (PBZ), який охоплює прикордонні території воєводств - членів угоди у сфері господарського розвитку (PBZ - 059-01): "Проект територіального та економічного освоєння макрорегіону воєводств: Бяльсько-Подляського, Холмського, Люблінського, Тарнобжезького".
Проект, який передбачалося реалізувати в 1994-1996 рр., був прийнятий Комітетом наукових досліджень і фінансової підтримки. Реалізацією PBZ займався міжінститутний дослідницький колектив з Люблінських навчальних закладів під керівництвом професора Мацея Балтовського з Люблінського політехнічного університету. В результаті наукових досліджень була започаткована видавнича серія під назвою єврорегіон "Буг", яка складається з 16 томів, в яких порушено такі теми: проблеми співпраці прикордонних територій Польщі, Білорусії і України (том 1), інформаційно-інфраструктурне обґрунтування транскордонної співпраці (том 2), питання охорони середовища і туристичного використання прикордонної території (том 3), регіони, регіоналізація, єврорегіон (том 4), проблеми господарської співпраці в межах єврорегіону "Буг" (том 5). Теми інших томів стосувалася системи фінансування торговельного обміну (том 6), переходу кордонів і прикордонного руху в межах Єврорегіону Буг (том 7), демографічно-переселенських змін на польсько-білорусько-українському кордонах (том 8), багаторазової делімітації Єврорегіону на польсько-білорусько-українському кордоні (том 9), просторового впорядкування єврорегіону "Буг" (том 10), людського капіталу як чинника розвитку єврорегіону "Буг" (том 11), туризму як чинника активізації польсько-українського прикордоння (том 12), господарських питань (том 13), суспільно-культурних чинників розвитку регіону - Схід Польщі і єврорегіону "Буг" (том 14), змін середовища і екологічної політики єврорегіону "Буг", а також стратегії розвитку єврорегіону "Буг" [344].
Проект реалізувала група близько 30 осіб, з них 15 професорів з люблінських вищих навчальних закладів, а також з наукових інститутів з Варшави. У роботі групи бр