Вы здесь

Застосування локальної гіпертермії в комплексному лікуванні хворих на рак молочної залози.

Автор: 
МОТУЗЮК ІГОР МИКОЛАЙОВИЧ
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2008
Артикул:
0408U002123
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2
МАТЕРІАЛИ ТА ОСНОВНІ МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ
2.1 Клінічні групи хворих на РМЗ.
Робота була виконана в межах відкритого рандомізованого контрольованого дослідження. Хворі, що були включені в дослідження пройшли подвійну сліпу рандомізацію в співвідношенні один до двох за допомогою методу "конвертів" (пацієнти самостійно обирали один з трьох конвертів, в якому знаходилась схема лікування). В дисертаційній роботі викладені результати лікування 176 хворих, у яких простежена трирічна виживаність. Програма досліджень була схвалена комісією з біоетики НМУ ім. О.О. Богомольця МОЗ України, всі хворі були сповіщені про проведення дослідження та дали свою згоду. Основну групу склали 57 хворих на РМЗ, контрольну - 119, які лікувались з вересня 2004 року по грудень 2005 року. Групи порівняння були стратифіковані за віком, стадією захворювання, гістологічним типом РМЗ, ступенем диференціювання пухлини, кількістю лімфатичних вузлів, вражених метастазами, розташуванням пухлини в молочній залозі, протоколами стандартного протипухлинного лікування.
При залученні хворих щодо дослідження ефективності ЛГ користувались наступними критеріями:
* у всіх хворих був морфологічно верифікований діагноз РМЗ;
* стадія захворювання - ІІ-А, ІІ-Б (T1-2N1M0);
* індекс Карновського вище за 70%;
* вік пацієнтки від 25 до 70 років
* задовільні клініко-лабораторні показники (гемоглобін не нище 110 г/л; лейкоцити не менше 3,0?109/л, тромбоцити не менше 150?109/л.
За критерії виключення хворих з дослідження були прийняті такі аспекти:
* зміна плану лікування відносно схеми дослідження;
* мультицентричний рак молочної залози;
* дифузні форми раку молочної залози;
* наявність синхронних та метахронних злоякісних пухлин;
* психічні захворювання, що унеможливлюють проведення комплексного лікування;
* неможливість регулярного спостереження за пацієнткою;
* захворювання шкіри в зоні дії локальної гіпертермії;
* вагітність.
Віковий склад пацієнток основної групи в середньому становив 53,2±2,3 року (р>0,05 у порівнянні з контрольною групою): 19 хворих, що становить 33,3±6,2% (р>0,05), знаходились в передменопаузальному періоді, та 38 хворих (66,7±6,2%, р>0,05) - в менопаузальному. Щодо контрольної групи, то середній вік хворих був в межах 53,3±1,6 року, в тому числі пацієнток перед менопаузою - 42 хворі та в менопаузі - 77 хворих, що становить відповідно 35,3±4,4% та 64,7±4,4%.
Що стосується вікового складу відносно стадійності процесу, то розподілення відбулося таким чином: хворих на РМЗ IIА (T1N1M0) стадії було 15, що становить 26,3±7,5% (р>0,05) від загальної кількості основної групи. З них із збереженою менструальною функцією - 4 хворих (26,7±3,9%, р>0,05) та в менопаузальному періоді - 11 хворих (73,3±3,9%, р>0,05). В контрольній групі при стадії IIА (T1N1M0) загальна кількість хворих - 30 (25,2±4,0%), серед яких 9 (30,0±8,4%) перед менопаузою і 21 (70,0±8,4%) - в менопаузі.
Кількість хворих, пролікованих при захворюванні на РМЗ IIБ стадії (T2N1M0), в основній групі складала 42 (73,7±7,5%, р>0,05), з них перед менопаузою 15 (35,7±6,5%, р>0,05) та в менопаузі - 27 (64,3±6,5%, р>0,05). В контрольній групі розподілення відбувалось наступним чином: загальна кількість спостережень становила 89 (74,8±4,0%, р>0,05), з них пацієнток перед менопаузою - 33 (37,1±5,1% ), в менопаузі - 56 (62,9±5,1%). Вікові характеристики груп наведені в таблиці 2.1.
Таблиця 2.1
Розподіл пацієнток основної і контрольної груп за віком та стадією захворювання
ПоказникКількість хворих в групі:основнаконтрольнаабс. число%абс. число%Всього хворих, з них
перед менопаузою
в менопаузі 571001191001933,3±6,2*4235,3±4,43866,7±6,2*7764,7±4,4ІІ-А (Т1N1M0) всього, з них:
перед менопаузою
в менопаузі1526,3±7,5*3025,2±4,0426,7±3,9*930,0±8,41173,3±3,9*2170,0±8,4ІІ-Б(Т2N1М0) всього, з них:
перед менопаузою
в менопаузі42
15
2773,7±7,5*
35,7±6,5*
64,3±6,5*89
33
5674,8±4,0
37,1±5,1
62,9±5,1 *- р>0,05 у порівнянні з контрольною групою

Середній вік хворих в залежності від стадії захворювання на РМЗ в основній групі стадії IIА (T1N1M0) становив 53,0±5,2 року (р>0,05), при цьому у хворих перед менопаузою - 40,3±7,3 року (р>0,05), а в менопаузальному періоді - 57,6±3,8 року (р>0,05). Вік хворих в контрольній групі становив 57,9±3,1 року, з них у пацієнток перед менопаузою - 44,2±2,9 року, а в менопаузі - 59,4±2,4 року. При розподіленні хворих IIБ стадії (T2N1M0) захворювання середні показники віку були такими: в основній групі - 53,3±2,6 року (р>0,05), в тому числі перед менопаузою - 44,5±2,8 року (р>0,05), в менопаузі - 58,0±2,1 року (р>0,05); в контрольній групі - 57,3±2,0 року, серед яких у пацієнток перед менопаузою - 42,6±2,0 року, в менопаузі - 58,7±1,3 року. Таким чином, основна та контрольна групи хворих в залежності від менструальної функції є однорідні (табл. 2.2).

Таблиця 2.2
Середній вік хворих контрольної та основної груп в залежності від стадії РМЗ
Група хворихСтадія захворюванняСередній вік хворих в групі, роківСередній вік при розподілі за стадіями, років:перед менопаузоюв менопаузівсьогоосновнаІІ-А53,2±2,3*40,3±7,3*57,6±3,8*53,0±5,2*ІІ-Б44,5±2,8*58,0±2,1*53,3±2,6*контрольнаІІ-А53,3±1,644,2±2,959,4±2,457,9±3,1ІІ-Б42,6±2,058,7±1,357,3±2,0 * -р>0,05 порівняно з контрольною групою
За гістологічним варіантом найбільш численним був інфільтруючий протоковий варіант раку молочної залози, який склав у основній групі 41 випадок, що становить 72,0±5,9% (р>0,05), а в контрольній групі - 92 випадка (77,3±3,8%). Друге місце за частотою зайняв інфільтруючий дольковий варіант РМЗ, що становив відповідно 8 випадків (14±4,6%, р>0,05) та 18 (15,1±3,3%) - в групі контролю. В групу "інші" занесено слизовий, медулярний, залозистий та неінфільтруючий внутрішньопротоковий варіанти РМЗ, які спостерігались у 8 випадках (14±