Вы здесь

Психологічні чинники і динаміка формування стосунків міжособистісної залежності у жінок

Автор: 
Фролова Євгенія Валеріївна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2008
Артикул:
3408U002182
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2.
ОРГАНІЗАЦІЯ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ

2.1. Характеристика досліджуваної вибірки

Дослідницьку вибірку склали жінки у віці від 12,5 до 25 років, які не мають в поведінці патернів адиктивної поведінки (алкоголізм, наркоманія і т.п.). Загальний об'єм вибірки 450 осіб, характеристики вибірок наведено у таблиці 2.1.
Таблиця 2.1
Характеристики експериментальних вибірок
Експериментальні вибіркиВікові підгрупиХарактеристики вибіркиКількість
осібСтатьВікЗагальна вибірка450жіноча12,5-25 років1. Психометрична
вибіркапідлітки150жіноча12,5-14 роківдорослі150жіноча18-22 роки2. Залежніпідлітки39жіноча12,5-13,5 роківдорослі36жіноча20-25 років3. Незалежніпідлітки36жіноча12,5-13,5 роківдорослі39жіноча20-25 років
Група 1 - 300 осіб: підлітки жіночої статі (150 осіб) і дорослі жінки (150 осіб); досліджувані даної групи брали участь на етапі психометричної оцінки опитувальника Б. Уайнхолда.
Група 2 - 75 осіб: залежні підлітки (39 осіб, 12,5-13,5 років), залежні дорослі жінки (36 осіб, 20-25 років). Далі в тексті групу 2 умовно буде позначено як "залежні".
Група 3 (контрольна) - 75 осіб: підлітки жіночої статі (36 осіб, 12,5-13,5 років) і дорослі жінки (39 осіб, 20-25 років) без ознак міжособистісної залежності. Далі в тексті групу 3 умовно буде позначено як "незалежні".
Вибірку залежних підлітків і дорослих жінок було складено на основі отриманих результатів тестування за допомогою опитувальника Б. Уайнхолда. Нами було обчислено порогове діагностичне число як інформаційну міру j Кульбака, що дорівнює 45 сирим балам для дорослої вибірки і 47 сирим балам для підлітків. До групи залежних досліджуваних було віднесено жінок та дівчат, які мали результат за опитувальником Б. Уайнхолда вище вказаного порогового значення; тих, хто мав бал, менший 45 або 47 відповідно, було віднесено до групи незалежних досліджуваних. Основна і контрольна групи були порівняні за віком, рівнем освіти і сімейним станом.
Вибір дівчаток-підлітків зумовлений тим, що міжособистісна залежність має достатньо ранній дебют і починається згідно з МКЗ-10 (F60.7 [14]) в старшому дитячому або підлітковому віці. В підлітковому віці найвірогідніше формування дебютних форм міжособистісної залежності.
Основним критерієм добору до другої вікової підгрупи (18-25 років) було те, що вона належить до перехідного періоду становлення сексуальності [214], коли відсутній постійний партнер. Всі жінки цієї групи є рівними за соціальним статусом (студентки) і сімейним станом (незаміжні, не мають дітей). Разом з тим, дівчата мають досвід любовних взаємин, в яких стосунки залежності переходять з установлювального рівня до поведінкового (етап утопічних адиктивних фантазій).

2.2. Методи дослідження

При проведенні дослідження було використано наступні групи методів: методи діагностики міжособистісної залежності (опитувальник Б. Уайнхолда, напівструктуроване діагностичне інтерв'ю з використанням критеріїв токсичної любові P. Mellody, метод експертних оцінок), методи діагностики особливостей емоційної сфери (шкала диференційних емоцій К. Ізарда, Торонтська алекситимічна шкала), статеворольові шкали (АСL-шкала А.В. Heilbrun, 5-а шкала ММРI, шкала Dur-Moll в методиці L. Szondi), проективні методи (малюнок "Чоловіка і жінки" Н.М. Романової, аналіз ранніх спогадів W.R.Rule, "Зачарована сім'я" M. Kos, G. Biermann). Нижче наведено харктеристику використаних методик.
1. Опитувальник Б. Уайнхолда, направлений на діагностику міжособистісної залежності. Опитувальник Б. Уайнхолда [8, с. 24] складається з 20 пунктів, які містять опис патернів поведінки і емоційних полягань, що характеризують міжособистісну залежність. Досліджуваний оцінює кожне твердження від "ніколи" до "майже завжди". За набраними балами досліджувані вибірки дихотомічно розділялися на "залежних" і "незалежних". Опитувальник наведено у додатку А.
Автором методики пропонуються наступні нормативні показники міжособистісної залежності:
60-80 балів - дуже високий ступінь залежних моделей;
40-59 балів - високий ступінь залежних моделей;
30-39 балів - середній ступінь залежних моделей;
20-29 балів - дуже низький ступінь залежних моделей / високий ступінь
контрзалежних моделей
У ході проведення процедури нормалізації опитувальника Б. Уайнхолда і встановлення нормативних показників для української популяції нами було обчислено порогове діагностичне число, що дорівнює 45 сирим балам для дорослої вибірки і 47 сирим балам для підлітків, яке було підраховане як інформаційна міра j Кульбака. Вибірки залежних і незалежних досліджуваних було складено на основі порогового діагностичного числа.
2. Напівструктуроване діагностичне інтерв'ю для діагностики стосунків любовної залежності. У якості критеріїв залежності для нього були узяті специфічні ознаки залежної любові, виділені на підставі аналізу робіт P. Mellody [25, 87]:
1. прагнення до зближення з партнером (часте нав'язливе);
2. партнер любові є щонайвищим авторитетом;
3. очікування від партнера безумовного ухвалення, безумовного позитивного відношення до себе;
4. присвячення непропорційно великої кількості часу і турбування партнеру, від якого залежить, цінує партнера більше, ніж себе;
5. відсутність відчуття власної цінності, мало піклується про себе;
6. комплекс "рятівника" - переконання в тому, що партнер позбавить від всіх важких ситуацій і проблем.
Вираженість кожного критерію залежності оцінювалося за 4-ри бальною шкалою лайкертівського типу: 1 бал - ознака відсутня; 2 бали - ознака виражена мінімально; 3 бали - ознака виражена; 4 бали - ознака сильно виражена. При вираженості кожної ознаки не менше 3-х балів передбачалося, що респондентка знаходиться у стосунках любовної залежності. Дана методика використовувалася як допоміжний інструментарій для оцінці стосунків міжособистісної залежності у дорослих жінок.
3. Метод експертн