Вы здесь

Лікувальна ефективність гомеопатичних засобів у немовлят з підвищеною збудливістю внаслідок гіпоксично - ішемічних уражень нервової системи

Автор: 
Секер Тетяна Михайлівна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2008
Артикул:
3408U002375
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2
МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою дослідження є встановлення доцільності застосування дегідратуючих та заспокійливих гомеопатичних засобів для лікування немовлят з підвищеною збудливістю внаслідок гіпоксично - ішемічних уражень нервової системи в залежності від ступеня тяжкості.
2.1. Клінічна характеристика хворих.
Робота проводилась на базі дитячої поліклініки № 4 Шевченківського району м. Києва та в Інституті травматології та ортопедії АМН України (відділення реабілітації, лабораторії нейроортопедії та проблем болю, біохімії). Обстежено 2445 дітей віком до 1 року. У 660 (27%) немовлят була визначена підвищена збудливість внаслідок гіпоксично - ішемічних ураженнях нервової системи. Групу порівняння склали 35 здорових немовлят. Згідно останній класифікації гіпоксично - ішемічних уражень нервової системи [51], у цих немовлят визначали функціональні порушення центральної нервової системи та дифузні ішемічні ураження головного мозку. Всі ці немовлята були доношені, але матері мали ускладнення вагітності (пізній гестоз, загроза переривання вагітності, серцево - судинні захворювання) або ускладнення під час пологів (слабкість родової діяльності, передчасні пологи, оповивання пуповини). Внаслідок цього діти перенесли внутрішньоутробну гіпоксію або асфіксію під час пологів. Всі обстежені діти методом рандомізації були розподілені на три групи. В I групу включено 151 дитина (22,9%), які отримували лікування тільки фармакологічними (традиційними) засобами, в II групі 297 немовлят (45%) отримували тільки гомеопатичні препарати, в III - сумісно, гомеопатичні та фармакологічні засоби - 212 немовлят (32,8%). IV групу (порівняння) склали 35 здорових немовлят.
Дані про показники підвищеної збудливості та кількість пролікованих хворих представлено в табл. 2.1.
Таблиця 2.1
Розподіл обстежених немовлят з гіпоксично - ішемічними ураженнями нервової системи в залежності від характеру порушень та виду терапії
Показники підвищеної збудливості немовлятКількість дітей, які отримували лікуванняфармакологічне
I групагомеопатичне
II групагомеопатичне +
фармакологічне
III групаЛіквородинамичні порушення, n = 2135340 120Підвищена
нервово - рефлекторна збудливість, n = 27560215-Астено-невротичні розлади, n = 11624-92Вегето-вісцеральні дисфункції, n = 561442-
Всі діти в II групі отримували загально прийняті гомеопатичні лікарські засоби, які батьки отримували в аптеках м. Києва за адресами: гомеопатична аптека № 12, Русанівський бульвар, 3; аптечний кіоск аптеки № 12, вул. Чорновола, 12 (зараз по вулиці Коперніка, 27); гомеопатична аптека, вул. Гоголівська, 37/2. В III групі діти отримували сумісно гомеопатичні та фармакологічні засоби.
Для оцінки ефективності гомеопатичних засобів використовували інструментальні (нейросонографія - НСГ та електроенцефалоскопія - ЕХО-ЕС) та біохімічні методи дослідження (визначення катехоламінів в сечі та рівня іонів Са, К, Na в крові у немовлят).
Оцінка ефективності використання лікувальних засобів проводилась за допомогою вивчення психологічного стану немовлят, поведінкових і неврологічних ознак з обов'язковим урахуванням гестаційного віку і ступеня зрілості дитини [11, 27, 87].
Перед початком огляду новонародженого збирали анамнез вагітності, пологів та життя дитини, проводили гомеопатичне опитування, метою якого було визначення конституціонального типу немовляти (новонародженого) і відповідно до цього застосовували індивідуальний підбор гомеопатичного засобу [5, 11, 44, 105]. В підборі гомеопатичного препарату враховували оцінку постаті дитини з урахуванням біографічного анамнезу та клінічних симптомів.
Проводилась оцінка психологічного стану немовлят шляхом опитування батьків та спостереження за реакціями нервової системи на різні подразнення та оцінка неврологічного стану немовлят [7, 21, 37, 52, 62].
До складу обстежених не входили діти з руховими порушеннями, затримкою психічного, предмовного та рухового розвитку, із судомами. Кількість дітей, які були проліковані, представлено в табл. 2.2.
Таблиця 2.2
Кількість пролікованих немовлят в залежності від віку та статі
(дані до початку лікування)
СиндромСтатьВік, місяціВсього2 тижня - 4 місяці4 - 66 - 99 - 12Ліквородина-мічні порушенняхлопчики9310--213дівчата9515--Підвищена
нервово - рефлекторна
збудливістьхлопчики140---275дівчата135---Астено - невротичні розладихлопчики-2228-116дівчата-2630-Вегето - вісцеральні порушенняхлопчики8810-56дівчата81210-
Ефективність гомеопатичних засобів оцінювалась даними клінічних спостережень, нейросонографічного обстеження (НСГ), ехоенцефалоскопії (ЕХО-ЕС), біохімічічних досліджень. Дані представлено в табл. 2.3.
Таблиця 2.3
Методи оцінки ефективності фармакологічних та гомеопатичних засобів при підвищеній збудливості немовлят
ПоказникиОцінка неврологічного стануНСГЕХО-ЕСВизначення
КАВизн.Са2+, К+, Na+Оцінка психологічного стануЛіквородина-мічні порушення2138635--213Підвищена
нервово - рефлекторна
збудливість275--35-275Астено - невротичні розлади116---30116Вегето - вісцеральні порушення56---556
З метою виявлення підвищеної збудливості спочатку проводили аналіз неврологічного стану дитини.
Неврологічний стан складається з опису пози дитини, кольору шкіри, загальномозкових симптомів, рухової сфери, черепно-мозкової іннервації, стану лікворної системи, рефлексів новонароджених. Загальномозкові симптоми включають: реакцію на огляд, силу, характер та тривалість крику, стан черепно - мозкових нервів. Рухова сфера визначає м'язовий тонус, спонтанні та пасивні рухи, міміку, сінкінезії та гіперкінези.
Неврологічне обстеження проводили згідно загальноприйнятої методики обстеження немовлят [87].
Після оцінки неврологічного статусу при наявності ліквородинамічних порушень внаслідок перенесеної внутрішньоутробної г