Вы здесь

Обґрунтування та розробка системи організації профілактичної діяльності закладів загальної практики/сімейної медицини.

Автор: 
Марчук Наталія Володимирівна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2008
Артикул:
0408U002416
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2
ПРОГРАМА, МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Дослідження складалося з 6 етапів, кожний з яких, у свою чергу, був перехідним до наступного етапу і вміщував перелік об'єктів вивчення, одиниць спостереження, обсягів і методів досліджень. Така багаторівнева структуризація дослідження забезпечувала його системність, оскільки дані кожного попереднього етапу логічно ставали основою для наступного та надавали можливість узагальнення кінцевих результатів і наукового обґрунтування пропозицій.
Об'єкт дослідження: профілактична діяльність лікарів загальної практики/сімейної медицини.
Предмет дослідження: нормативно-правова база організації профілактичної діяльності, динаміка розвитку і фактичний стан мережі та кадрового забезпечення закладів ЗПСМ, профілактичні технології в діяльності лікаря ЗПСМ.
У роботі використано комплекс класичних та сучасних методів дослідження: бібліосемантичний, структурно-логічний аналіз, медико-статистичний, аналітико-синтетичний, соціологічний, системного підходу, моделювання.
Для досягнення мети дисертаційної роботи шляхом вирішення поставлених завдань було розроблено спеціальну програму, яка забезпечувала можливість одержання досить повної і достовірної інформації для кожного з поставлених завдань з їх поетапним вирішенням (табл. 2.1).
Перший етап передбачав аналіз світового інформаційного потоку щодо сучасного стану системи профілактики, її ролі в збережені та зміцненні здоров'я населення, а також місця ПМСД в цій системі. Були використані методи структурно-логічного аналізу та бібліосемантичного дослідження. Обсяг інформаційної бази включав 205 джерел, з них 50 зарубіжних.
Таблиця 2.1
Програма дослідження та її складові

Мета дослідженняНауково обґрунтувати та розробити систему організації профілактичної діяльності лікарів загальної практики/сімейної медицини закладів первинної медико-санітарної допомогиОб'єкт дослідженняПрофілактична діяльність лікарів загальної практики/сімейної медициниПредмети дослідження (основні)Наукова інформація щодо технологій медичної профілактики та ЗПСМ (аналітичний огляд)Державні цільові програми та комплексні заходи програмного характеруНормативні документи, що регламентують діяльність ЗПСММережа, кадрове забезпечення ПМСД на засадах ЗПСМ та проведення профілактичної діяль-ності лікарями ЗПСМСпоживання та постачання профі-лактичних технологій в закладах ЗПСМОбґрунтування системи профілактичної діяльності закладів
ЗПСМ, моделювання профілактичної діяльності лікаря ЗПСММетоди дослідженняСтруктурного аналізу, бібліосемантичний Структурно-логічного аналізу, аналітико-синтетичнийСистемного підходу, структурно-логічного аналізуМедико-статистичного аналізу, структурно-логічного аналізуСтруктурно-логічного аналізу, соціологічний Системного підходу, моделюванняЗавдання дослідженняПідготувати аналітичний огляд наукової інформації з питань медичної профілактикиВивчити структурну організацію та нормативно-правове забезпечення профілактичної діяльності в галузіДослідити профілактичний компонент в нормативному забезпеченні діяльності лікаря ЗПСМДослідити стан впровадження ЗПСМ та ефективність профілактичної діяльності фахівців ЗПСМВивчити ефективність споживання та постачання профілактичних технологій в закладах ЗПСМОбґрунтувати систему організації та розробити модель профілактичної діяльності лікаря ЗПСМ Обсяги дослідження205 первинних джерел наукових документів 28 програм та заходів
9 нормативних документів573 форми моніторингу закладів ЗПСМ за 2003-2005 рокиАнкети соціологічних досліджень: 388 анкет пацієнтів та 354 анкети лікарів ЗПСМ Розробка системи організації та моделі профілактичної роботи закладів ЗПСМОтримані результати (основні)Науковий оглядКваліметричні та семантичні ознаки профілактичного компоненту державних цільових та комплексних програмКваліметричні та семантичні ознаки профілактичної діяльності лікаря ЗПСМСучасний стан впровадження ЗПСМ та проведення профілактичної діяльності лікарями ЗПСМЕфективність здіснення профілактичної діяльності в закладах ЗПСМСистема організації профілактичної діяльності закладів ЗПСМ та функціональна модель профілактичної діяльності лікаря ЗПСМ
На другому етапі було вивчено організаційно-функціональну структуру профілактичної діяльності в галузі. Досліджено нормативні документи, що регламентують діяльність структур медичної галузі: Положення про Міністерство охорони здоров'я, Положення про управління охорони здоров'я, Положення про центр здоров'я та інші. Використано аналітичний метод та метод структурно-логічного аналізу.
Проведено аналіз державних цільових програм та комплексних заходів програмного характеру на предмет їх профілактичної спрямованості за допомогою методу структурно-логічного аналізу та аналітико-синтетичного методу. Досліджено 28 документів: 23 ДЦП та 5 КЗПХ (додаток А). Оскільки на момент аналізу первинного матеріалу термін дії ряду програм закінчився і було затверджено нову редакцію групи таких однотипних програм, для подальшого аналізу відібрано останню діючу програму. Наприклад, починаючи з 1992 року затверджувалось 4 ДЦП щодо профілактики СНІДу, для аналізу відібрано останню діючу Програму профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2001-2003 роки, затверджену постановою КМУ від 11.07.2001 № 790.
Таким чином, для подальшого аналізу відібрано 19 ДЦП та 4 КЗПХ, яким, для зручності представлення результатів дослідження, нами присвоєні умовні скорочення (табл. 2.2).
Дослідження ДЦП та КЗПХ включало в себе вивчення кваліметричних та семантичних компонентів профілактичної направленості. Було проаналізовано кожну програму за таким алгоритмом:
- визначення загальної кількості заходів;
- визначення кількості профілактичних заходів;
- підрахунок частки профілактичних заходів серед усіх заходів програми;
- після проведення кваліметричної оцінки здійснено семантичну оцінку всіх профілактичних заходів щодо їх змісту;
- проведено ранжирування заходів на гр