Вы здесь

Ентеральна недостатність в ранньому післяопераційному періоді у пацієнтів з гострою хірургічною патологією органів черевної порожнини.

Автор: 
Гай Олена Юріївна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2008
Артикул:
0408U002567
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

ГЛАВА 2
МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ

2.1. Клінічна характеристика обстежених хворих
Наведені результати досліджень, проведених в клініці Інституту загальної та невідкладної хірургії АМН України, яка є базою кафедри медицини невідкладних станів та анестезіології Харківського державного медичного університету. Лабораторна частина досліджень виконувалась на базі діагностичної лабораторії з імуноферментним та радіоізотопним аналізом ІЗНХ АМН України та ЦНДЛ ХДМУ.
Обстежені 78 пацєнтів, 29 з яких надійшли у зв'язку з ГШКК II-III ст., серед них - 8 хворих в стані геморагічного шоку (ГШ); 3-є хворих, які надійшли в стані ГШ, померли в РПП у зв'язку з прогресуванням явищ ПОН. 49 хворих були госпіталізовані з приводу іншої гострої хірургічної патології органів черевної порожнини з наявністю перитоніальних симптомів. Розподіл хворих за віком, статтю, стадією захворювання, нозологічними причинами виникнення ГШКК та перитоніту, а також за характером перебігу РПП наведений в таблицях 2.1.1 та 2.1.2.
Для оцінки ступеня крововтрати застосовували класифікацію Шалімова О.О. [129], з метою визначення стадії ГШ - класифікацію Рядова Г.А. [130]. Застосована клініко-морфологічна класифікація перитоніту Савчука Б.Д. [61], згідно з якою виділяють реактивну, токсичну та термінальну стадії перитоніту. Розрізняючи ці стадії за тяжкістю перебігу перитоніту, останню вважали стадією ПОН, що характеризувалась розвитком декомпенсації двох або більше систем органів. Для більш повної об'єктивізації оцінку тяжкості стану хворих проводили за системою АРАСНЕ II [131- 133].
Пацієнти, стан яких складав 10 балів за APACHE II, віднесені до групи з перебігом РПП середнього ступеня тяжкості, 10 - 20 балів - до групи з тяжким перебігом РПП, вище 20 балів - до групи з вкрай тяжким перебігом РПП (пацієнти, що померли на фоні прогресування явищ ПОН).
Таблиця 2.1.1
Загальна характеристика хворих з ГШКК
Характеристика хворихКількість осібВсього
- чоловіки
- жінки29 21 8Вік
- 17-40 років
- 41-60 років
- 61- 76 років61211Хворі з крововтратою без ГШ 21II ступінь крововтрати5III ступінь крововтрати16Хворі з ГШ8 - компенсований зворотний 3 - одужали3- померли0 - декомпенсований зворотний3 - одужали2- померли1 - декомпенсований незворотний2 - одужали0- померли2Нозологічні причини ГШКК: - виразкова хвороба шлунка, дванадцятипалої кишки24 - травма сигмовидної кишки, ускладнена перфорацією і кровотечею1 - гострі виразки шлунка, дванадцятипалої кишки1 - рак шлунка3Характер перебігу РПП (кількість балів за APACHE II) - середня тяжкість (до 10 балів)23 - тяжкий (10-20 балів)6
Клінічне обстеження хворих при надходженні, в перед- та післяопераційному періодах включало: загальний огляд [оцінка рівня свідомості, стану шкірних покровів та видимих слизових оболонок (колір, вологість, наявність розладів мікроциркуляції у вигляді мармуровості шкіри, наявності периферичних набряків, колір нігтьових лож та симптом "білої плями")]. Оцінювали функцію зовнішнього дихання (тахі-, брадіпное, ступінь участі в акті дихання допоміжної мускулатури), показники гемодинаміки загальноприйнятими методами (тонометрично - систолічний та діастолічний артеріальний тиск, показник середнього артеріального тиску, частоту та характеристики пульсової хвилі, контроль центрального венозного тиску апаратом Вальдмана), добову кількість сечі, об'єм та характер патологічних втрат.
Таблица 2.1.2
Загальна характеристика хворих з перитонітом
Характеристика хворихКількість осібВсього
- чоловіки
- жінки4935 14 Вік
- 17-40 років
- 41-60 років
- 61- 76 років19 12 18 Стадії перитоніту: - реактивна24- одужали23- померли1 - токсична21 - одужали16- померли5 - термінальна (стадія ПОН)4 - одужали0- померли4Нозологічні причини перитоніту: - обтураційна кишкова непрохідність2 - гостра сполукова тонкокишкова непрохідність7 - защемлена післяопераційна вентральна грижа1 - апендикулярний інфільтрат1 - перфорація порожнистого органа20 - деструктивні захворювання органів черевної порожнини10 - абсцеси черевної порожнини8 Характер перебігу РПП (кількість балів за APACHE II) - середня тяжкість (до 10 балів)23 - тяжкий (10-20 балів)16- вкрай тяжкий (більше 20 балів)9
Встановлювали супутню соматичну патологію. Серед супутніх захворювань у хворих похилого та старечого віку переважали ішемічна хвороба серця на фоні загального атеросклерозу, гіпертонічна хвороба, хронічні неспецифічні захворювання легенів.
Лабораторні дослідження включали аналіз крові клінічний, аналіз сечі клінічний, біохімічні показники: загальний білок та білкові фракції, альбумін-глобуліновий (А/Г) коефіцієнт, концентрація сечовини та креатиніну в крові, загальний білірубін та його фракції, показники АЛТ та АСТ, лужної фосфатази, рівень глікемії, вміст калію і натрію в крові, оцінка показників згортальної системи крові. Контроль та корекцію зазначених показників проводили в динаміці. Із додаткових інструментальних досліджень були оцінка ЕКГ та рентген-дослідження органів грудної клітини в динаміці за наявності показників.
Комплексне лікування хворих відповідало загальноприйнятій сучасній тактиці в до-, інтра- та післяопераційному періодах. Більшості хворих проводили короткочасну передопераційну підготовку, спрямовану на нормалізацію водно-електролітного обміну, усунення гіповолемії, стабілізацію життєво важливих параметрів. Усі пацієнти оперовані ургентно за життєвими показниками в умовах внутрішньовенної багатокомпонентної анестезії з міорелаксацією та штучною вентиляцією легенів.