Вы здесь

Розвиток фондового ринку України як чинник підвищення рівня економічної безпеки держави

Автор: 
Собкевич Оксана Володимирівна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2008
Артикул:
0408U002937
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2
ДОСЛІДЖЕННЯ УМОВ І ЕКОНОМІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ РОЗВИТКУ ФОНДОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ

2.1. Аналіз тенденцій розвитку світового фондового ринку
Умови функціонування фондового ринку України значною мірою залежать від зовнішніх впливів, тому у роботі поставлено завдання щодо виявлення тенденцій розвитку світового фондового ринку. До того ж важливе значення в умовах формування українського фондового ринку має залучення міжнародного досвіду фондових операцій.
Вивчення тенденцій розвитку світового фондового ринку та впливу його на фінансову сферу України здійснено із застосуванням методів порівняльного економічного аналізу, факторного аналізу, кореляційно-регресійного аналізу.
Завдяки проведеному дослідженню, що охоплює період 1999 - 2006 рр., доведено, що розвиток світового фондового ринку характеризується наступними основними тенденціями: зростання капіталізації та обсягів торгівлі цінними паперами; збереження вищої дохідності акцій порівняно з облігаціями; переважна роль банків у зовнішньому фінансуванні на фінансових ринках континентальної Європи та Японії та їх менше значення в США, Канаді, Великобританії, зростання потреби у похідних фінансових інструментах; зростання ролі інституційних інвесторів; початок укрупнення фондових бірж за рахунок злиття.
За розрахунками, проведеними у роботі на основі даних Дослідного центру McKinsey Global Institute, виявлено, що у 2005 р. загальний обсяг світових активів зріс порівняно з 1980 р. з 12 трлн. дол. США до 140 трлн. дол. США. (більше ніж у 11 разів) і перевищив світовий ВВП у 3,1 рази. У структурі фінансових активів майже в усі роки переважали акції (рис. 2.1). Протягом 1995 - 2005 рр. частка акцій у загальному обсязі збільшилась з 28% до 31%, корпоративних облігацій - з 23% до 25%, натомість, частка державних облігацій та банківських депозитів зменшилась відповідно з 20% до 17% та з 29% до 27%. Такий розподіл свідчить, по -перше, про те, що у структурі фінансового ринку фондовий сегмент зростає більш динамічніше, ніж банківський; по - друге, про більшу інвестиційну привабливість акцій і корпоративних облігацій у порівнянні з банківськими депозитами та державними облігаціями.
Аналіз свідчать про істотне зниження на міжнародному фінансовому ринку ролі комерційних банків і відповідне посилення ролі ринкових інституцій, таких як фінансові посередники.
Рис. 2.1. Динаміка міжнародних фінансових активів, трлн. дол. США [191]
У додатку А представлена регіональна структура фінансових активів, з якої видно, що 77% обсягу фінансових активів світу формується у США, Європі, Великобританії, Японії, країнах Азії (насамперед, у Китаї). Тенденцією останніх років є зростання ролі США та Європи та скорочення частки Японії і Південно - Східної Азії та стрімкого підвищення частки Китаю. Сегментом, що динамічно розвивається, можна вважати Індію та країни Центральної і Східної Європи, міжнародні активи яких перевищують 1 трлн. дол. США. Завдяки глобалізаційним процесам та значному зростанню обсягів і частки як державних, так і корпоративних боргових зобов'язань міжнародний фінансовий ринок стає глибшим, прозорішим і ліквіднішим. Основними інструментами міжнародного фінансового ринку є акції, облігації та депозити [101, C. 22].
Узагальнюючим індикатором, що характеризує ступінь розвитку фондового ринку, може бути капіталізація ринку акцій (сумарна ринкова вартість компаній, включених у лістинг). Капіталізація світового ринку акцій зросла у 2006 р. на 22% (до 50636 млрд. дол. з 41410 млрд. дол. у 2005 р.). Найшвидшими темпами за капіталізацією зростають фондові ринки Азіатсько-Тихоокеанського регіону - у порівнянні з 1999 р. темп приросту капіталізації фондових ринків країн цього регіону становив 73,9% (у Європі та Африці - 57,7%, у Північній та Південній Америці - 26,1%) (рис. 2.2).
Рис. 2.2. Динаміка зміни капіталізації фондових ринків світу, млрд. дол. США [191, С. 28]
Як видно, на протязі 1999-2002 рр. спостерігалось падіння капіталізації фондових ринків світу. У січні 2000 р. індекс Dow Jones досяг рекордного за всю історію значення - 11582, на початку березня того ж року свої рекорди поставили і інші світові індекси. У березні 2000 р. з інтервалом у декілька тижнів виникли два сильних падіння біржі Nasdaq, яка торгує акціями високотехнологічних фірм. У кінці 2000 р. з'явились усі ознаки біржової кризи: курси акцій стрімко падали, на біржі панувала паніка і тривали тотальні розпродажі акцій.
Причина у тому, що з початку 90-х рр. економіка США знаходилась на підйомі та мала надзвичайні темпи зростання. Однак навесні 2000 р. спеціалісти усе частіше почали говорити про "перегрів" американської економіки: більшість акцій були переоцінені, курс долара відносно інших валют був занадто високим. Специфікою економічного розвитку США з початку минулого століття було постійне домінування фондового ринку, що фактично регулювало економічний розвиток. Цінні папери стали основою активів майже всіх фінансових інститутів країни. Під час зростання ринку банки й окремі фінансові інститути випускали вторинні, третинні та інші цінні папери, що не тільки створювали мультиплікаційний ефект, а й вимагали для обслуговування свого обороту додаткові обсяги готівки. У свою чергу, надлишки коштів, які оберталися, стимулювали зростання фондового ринку, що створював фіктивні активи, які зменшують інфляційний тиск на ринок [97].
Найбільшими за капіталізацією є фондові біржі США. На них у 2006 р. припадало 38,1% капіталізації світового фондового ринку. Лідерами за капіталізацією є Нью-Йоркська фондова біржа (15,4 трлн. дол. США), Токійська фондова біржа (4,6 трлн. дол. США), NASDAQ (3,9 трлн. дол. США), Лондонська фондова біржа (3,8 трлн. дол. США.), Euronext, що включає біржі Бельгії, Франції, Нідерландів, Португалії (3,7 трлн. дол. США). Розміри капіталізації світових фондових ринків представлені у додатку Б, з якого видно, що ринок акцій США визначає розвиток світового ринку акцій.
Обсяги торгівлі а