Вы здесь

Гемостаз та його корекція при переломах трубчастих кісток у собак

Автор: 
Пустовіт Руслан Володимирович
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2008
Артикул:
0408U002971
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2
ВИБІР НАПРЯМІВ ДОСЛІДЖЕНЬ,
МАТЕРІАЛ ТА МЕТОДИ ВИКОНАННЯ РОБОТИ

Робота виконана протягом 2002-2007 років на кафедрі акушерства і хірургії Одеського державного аграрного університету. Дослідження системи гемостазу та фібринолізу проводили у проблемній науково-дослідній лабораторії хірургічних хвороб сільськогосподарських та домашніх тварин Білоцерківського національного аграрного університету.
Матеріалом для дослідження були собаки (табл. 2.1), які поступали на лікування у хірургічну клініку Одеського держагроуніверситету, а також ДЛВМ в Київському районі м. Одеси та приватну ветеринарну лікарню "АЙБОЛИТ" (м. Одеса). Етапи проведених досліджень відображено на рис. 2.1.
Клініко-діагностичний етап включав моніторинг хірургічної патології серед дрібних домашніх тварин, що надходили у хірургічну клініку ДЛВМ у Київському районі м. Одеси за період 2003-2005 років. У тварин проводили загальний клінічний і хірургічний огляд, дослідження гематологічних показників, за необхідності біохімічних, рентгенологічне та ультрасоно-графічне дослідження. Всього було обстежено 1680 голів, з них 712 голів собак і 968 гол. котів обох статей. Зважаючи на відсутність в Україні загальної методології моніторингу структури хвороб дрібних домашніх тварин, діагностичних критеріїв їх конкретних нозологічних форм для зведення в групи (диспансеризація), нами було фактично проаналізовано весь об'єм хірургічної роботи в зазначеній клініці. Тобто до реєстру включали і тварин, яким виконували кастрації, косметичні операції, тощо. Після встановлення діагнозу тваринам надавалось відповідне лікування. Також статистично було опрацьовано журнали амбулаторного прийому за даний період.
Структуру переломів кісток у собак вивчали серед тварин, які надходили у хірургічні клініки Одеського держагроуніверситету та державної лікарні ветеринарної медиици у Київському районі м. Одеси у перід 2003-2005 рр. (n=37) та у приватну ветеринарну лікарню "Айболит" у цьому ж районі у період з листопада 2005 до листопада 2006 року (n=26).
Таблиця 2.1
Об'єм виконаних досліджень

п/п Дослідження Кількість голів 1. Моніторинг хірургічної патології серед дрібних домашніх тварин
1680 2. Поширення та структура переломів трубчастих кісток у дрібних домашніх тварин
63 3. Клініко-рентгенологічна характеристика різних форм хірургічної патології кісток у собак:
а) переломи трубчатих кісток;
б) еозинофільний паностит;
в) неоплазія кісток (остеосаркома);
г) остеомієліт

63
7
20
3 4. Гістологічне дослідження біопсійного матеріалу при неоплазії кісток
20 5. Гематологічні показники:
1) у клінічно здорових собак
2) у собак з патологією кісток
15
30 6. Дослідження гемостазу, фібринолізу та протеолізу:
1) у клінічно здорових собак
2) у собак з патологією кісток
20
26 7. Дослідження динаміки гематологічних та гемостазологічних показників у перебігу запально-репаративного процесу при переломах трубчастих кісток
7 8. Клініко-рентгенологічне та гемостазологічне обгрунтування застосування при лікуванні переломів трубчастих кісток у собак:
1) Тіотриазоліну
2) Натрію нуклеїнату

9
7 9. Біохімічне обгрунтування застосування при лікуванні переломів трубчастих кісток у собак:
1) Тіотриазоліну
2) Натрію нуклеїнату

8
7
На цьому ж етапі за результатами клінічних, рентгенологічних та гістологічних досліджень формували групи собак з різноманітною хірургічною

патологією кісток, включаючи переломи трубчастих кісток, яка нерідко є ускладненням останніх чи їх зумовлює, або ж на певних стадіях за клініко-рентгенологічною характеристикою може бути подібною до них та здебільшого потребує оперативного лікування.
Ці групи були сформовані наступним чином: І - із закритими переломами кісток стилоподію (плечової чи стегнової, n=10), ІІ - із закритими переломами кісток зейгоподія (передпліччя чи гомілки, n=7), ІІІ - відкритими зейгоподія (n=5), IV - із незрощенням переломів зейгоподія та формуванням несправжніх суглобів (псевдоартрози, n=4), V - із еозинофільним паноститом (n=7), VІ - із остеосаркомою (12 голів із її остеопластичною формою та 8 голів - остеолітичною). На цьому і наступних етапах рентгенологічне дослідження виконували за допомогою пересувного рентгенапарату "Арман-1" або ж цифрової рентгенустановки "Вател-1?-Вет" (виробництво України). Параметри рентгенографії кісток підбирали залежно від маси тіла та вгодованості тварини, анатомо-топографічної локалізації патології кістки.
Для патоморфологічної діагностики неоплазій кісток у хворих собак під загальним чи місцевим знеболюванням проводили біопсію уражених ділянок, а гістологічні дослідження виконували в лабораторії патологічної анатомії Білоцерківського національного аграрного університету за консультативної допомоги доцента Утеченка М.В. Біопсійний матеріал фіксували 10 % розчином нейтрального формаліну, зневоднювали у спиртах, ущільнювали в парафіні й виконували гістозрізи товщиною 7-8 мкм на санному мікротомі, які потім фарбували гематоксиліном і еозином.
Діагностику гістопрепаратів проводили під світлооптичним тринокуляр-ним мікроскопом з цифровою мікроприставкою з адаптером "Canon Power Shot G 6". При цьому керувалися рекомендаціями щодо диференціальної діагностики пухлин [303-305].
Дослідження гематологічних показників є одним із обовязкових елементів визначення загального клінічного статусу хворих тварин, які в багатьох випадках мають чітке діагностично-прогностичне значення. Разом з тим травма будь-якого гене