Вы здесь

Цитогенетична оцінка племінних ресурсів сільськогосподарських тварин

Автор: 
Шельов Андрій Володимирович
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2008
Артикул:
0408U003229
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

<p>РОЗДІЛ 2<br />Матеріал і методи досліджень<br />2.1. Матеріал досліджень<br />Матеріалом досліджень були метафазні хромосоми лімфоцитів крові ссавців, з<br />різних регіонів України, одержані з проб цільної периферійної крові. <br />Досліджувались тварини, що належать до трьох основних видів<br />сільськогосподарських тварин: <br />Велика рогата худоба (Bos taurus) 4 порід (40 голів) з різних регіонів України:<br />11 голів сірої української, КСП «Вороньків» Бориспільського р-ну Київської<br />обл., 15 голів створюваної української симентальської м`ясної, КСП «Дружба»<br />Чернігівського р-ну Чернігівської обл., 7 голів таврійського типу південної<br />м`ясної, що створюється і 7 голів червоної степової, КСП «Симферопольське»<br />Симферопольського р-ну АР Крим. Досліджене поголів’я створюваної української<br />симентальської м’ясної породи, представлене молодняком обох статей (11-телиць і<br />4 бугайці) на відгодівлі (18-20 міс.). Решта досліджених порід великої рогатої<br />худоби були представлені коровами (36-48 міс.) та телятами (до 8 міс.) обох<br />статей. Всі тварини даного виду мали середній для своїх порід рівень<br />продуктивності (надою – для молочного, приросту живої маси – для м’ясного і<br />обох показників для комбінованого напряму продуктивності). <br />Свиня свійська (Sus scrofa) 3-х порід (37 голів): 15 голів миргородської, ПЗ<br />«ім. Декабристів» Миргородського р-ну Полтавської обл., 12 голів великої білої<br />та 10 голів ландрасів української селекції, ВАТ "Терезине" Білоцерківського<br />р-ну Київської обл. Всі досліджені породи свиней були представлені свиноматками<br />після першого опоросу (15-17 місяців) з середньою для своєї породи<br />багатоплідністю та масою гнізда при відлученні. <br />Кінь свійський (Equus caballus) 2-х порід (22 особини): 17 голів української<br />верхової, ПСГП «Свєтлана» Бориспільського р-ну Київської обл. та 5 голів<br />російської ваговозної, філії «Червона Зірка» ДПАФ «Шахтар» ОП «Шахта ім. О.Ф.<br />Засядька» Костянтинівського р-ну, Донецької обл. Всі досліджені особини<br />свійських коней мали середні, для своїх порід, продуктивні якості й<br />використовувались, на момент вивчення, в якості робочих (російська ваговозна)<br />та прокатних (українська верхова) тварин. Обидві породи даного виду<br />представлені особинами обох статей, мали середні для своїх порід продуктивні<br />якості. <br />Рис. 2.1. Схема досліду<br />Загалом, було досліджено 99 особин, 6030 метафазних платівок (табл. 2.1).<br />Тварини всіх досліджених видів мали середні для своїх порід продуктивні<br />характеристики і можуть характеризувати свої породи в цілому, як<br />середньостатистичні представники. <br />Таблиця 2.1<br />Матеріал досліджень<br />Видова<br />належність<br />Породна<br />Належність<br />Кількість тварин<br />Кількість метафазних платівок<br />Місце утримання тварин<br />Велика рогата худоба<br />(Bos taurus)<br />Сіра українська<br />11<br />1020<br />КСП «Вороньків» Бориспільського р-ну Київської обл.<br />Створювана українська симентальська м'ясна<br />15<br />1216<br />КСП «Дружба» Чернігівського р-ну Чернігівської обл.<br />Таврійський тип південної м'ясної, що створюється<br />609<br />КСП «Симферопольське» Симферопольського р-ну АРК Крим<br />Червона степова<br />537<br />Свиня свійська<br />(Sus scrofa)<br />Миргородська<br />15<br />745<br />ПЗ «ім. Декабристів» Миргородського р-ну Полтавської обл.<br />Велика біла<br />12<br />570<br />ВАТ "Терезине" Білоцерківського р-ну Київської обл.<br />Ландрас<br />української селекції<br />10<br />519<br />Кінь свійський<br />(Equus caballus)<br />Українська верхова<br />17<br />526<br />ПСГП «Свєтлана» Бориспільського р-ну Київської обл.<br />Російський ваговоз<br />288<br />АФ «Шахтар» Костянтинівського р-ну Донецької обл.<br />Загалом<br />99<br />6030<br />2.1.1. Коротка характеристика видів і порід сільськогосподарських тварин, що<br />ввійшли в дослідження. <br />Надряд Копитні (Ungulata).<br />Ряд Парнокопитні (Artiodactyla).<br />Підряд Жуйні (Ruminantia).<br />Родина Порожнисторогі (Bovidae).<br />Підродина Бики (Bovinae).<br />Вид Велика рогата худоба (Bos taurus).<br />Сіра українська порода.<br />Є однією з найдревніших порід великої рогатої худоби, що веде своє походження<br />від однієї з форм дикого тура (Bos taurus primigenius). Сіра українська худоба<br />відноситься до групи довгорогої сірої степової худоби (подолянська порода).<br />Порода характеризується проявом таких цінних ознак, як стійкість до<br />екстремальних умов середовища, висока життєздатність, щільна міцна конституція,<br />легкість отелів, гарні якості молока і м’яса, висока якість шкури,<br />невибагливість до кормів [178, 179, 180]. Екстер’єр сірої української худоби<br />обумовлений тривалим відбором за робочим якостями. Масть худоби сіра з різними<br />відтінками від майже білої чи сріблястої, сіро-жовтої до темно-сірої, чорної.<br />Молочна продуктивність становить 2900-3145 кг молока за високої жирності<br />(4,45-4,52) і вмісту білка – 3,45%. Дана порода відноситься до аборигенних<br />порід України і є носієм унікальних генних комплексів [82]. Сіра українська<br />порода відіграла велику роль у створенні нових порід і типів [181, 182, 183]. <br />Українська симентальська м’ясна порода, що створюється.<br />Створюється з використанням методу чистопородного розведення маток поширеної в<br />Україні симентальської породи молочно-м’ясного напряму продуктивності, з<br />використанням м’ясних бугаїв канадської, німецької, американської та<br />австрійської селекції. Системою селекційно-племінної роботи передбачається<br />максимальне поєднання в симентальський м’ясній породі цінних якостей вихідних<br />імпортних порід: канадських сименталів – високу енергію росту, високий забійний<br />вихід; німецьких – повном’ясність туш, спокійний норов, легкість отелень;<br />австрійських – молочність, не жирність туш; американських – масивність, велику<br />живу масу; місцевих сименталів – міцність кістяку і копитного рогу, ефективне<br />використання пасовищ, пристосованість до</p>