Вы здесь

Ендопротезування колінного суглоба у хворих на ревматоїдний артрит

Автор: 
Черняк Валерій Петрович
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2008
Артикул:
0408U003300
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2
МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ
2.1. Загальна характеристика хворих
В основу роботи покладено аналіз результатів ендопротезування колінного суглоба у хворих на ревматоїдний артрит, яке було проведено з 2002 року в відділі захворювань суглобів у дорослих ДУ "Інститут травматології та ортопедії АМН України" та в травматологічному відділенні обласної клінічної лікарні м. Черкаси. За цей час виконано 104 ендопротезування колінного суглоба у 78 хворих на ревматоїдний артрит. Зокрема, у 26 хворих ендопротезування колінного суглоба виконано з обох боків. Ендопротезування колінного суглоба виконували на пізній стадії захворювання (ІІ стадія ІІ-ІІІ фаза та ІІІ стадія за класифікацією Є.Т. Скляренко, В.І. Стецули, що відповідає ІV стадії ревматоїдного артриту за класифікацією Штейнброкера). З ІІ стадією захворювання було 69 і з ІІІ стадією - 9 хворих. Зокрема жінок - 66, і чоловіків - 12. Вік хворих коливався від 22 до 70 років і становив в середньому 48,33 ±12,94 років. У 4 хворих у минулому вже були виконані операції біологічної артропластики колінного суглоба, причому в 2-х хворих - на обох колінних суглобах. Синовектомії колінного суглоба в анамнезі відмічено у 6 хворих, з них - на обох колінних суглобах - у 2-х хворих. Час, що минув від операції біологічної артропластики колінного суглоба до ендопротезування, становив від одного до 8 років, а від синовектомії до ендопротезування колінного суглоба - від двох до 10 років. У 19 хворих було виконано ендопротезування кульшових суглобів, причому у 5 хворих проведено ендопротезування обох кульшових суглобів, в т. ч. у двох хворих - виконані операції ендопротезування ліктьових суглобів.
У клініці хворим проводили клінічні, лабораторні та рентгенологічні обстеження. В ортопедичному статусі визначали стан усіх кінцівок, наявність контрактур та порушення осі кінцівок.
Так, при обстеженні хворих було виявлено наявність згинальної контрактури в колінному суглобі в 65 (62,50 %) випадках (від 5 до 10 0 у 21 (20,19 %) хворого, від 11 до 20 0 - у 15 (14,42 %), від 21 до 30 0 - у 13 (12,50 %), від 31 до 40 0 - у 7 (6,73 %) і більше 41 0 - у 9 (8,65 %) хворих). Анкілози в колінних суглобах були наявними в 7 хворих, у 3-х із них - обох колінних суглобів.
Порушення осі кінцівки відмічено у 45 (43,27 %) випадках. Вальгусна деформація гомілки виявлена в 25 (24,04 %) випадках (від 10 до 15 0 - у 14, від 16 до 20 0 - у 6, більше 20 0 - у 5 випадках). Варусна деформація осі кінцівки виявлена у 20 (19,23 %) випадках (від 10 до 15 0 у 13-и, від 16 до 20 0 - у 5 і більше 20 0 - у 5 випадках).
Слід відмітити, що варусна деформація кінцівки формувалася, як правило, у хворих, яким у минулому виконувались операції біологічної артропластики колінного суглоба.
Протези фірми Stryкer (Scorpio) застосовані в 61, Biomet - у 29 і Zimmer (Nex Gen) - у 11 випадках.
Насьогодні запропоновано досить багато методів оцінки стану колінного суглоба та результатів оперативного лікування. Нами застосовано найбільш розповсюджену уніфіковану 100-бальну шкалу оцінки функції колінного суглоба, запропоновану Joseph J., Kaufman E. E. [125]. Цю шкалу використовують для вивчення функціонального стану колінного суглоба до оперативного втручання та після операції. Шкала включає оцінку наступних показників: біль (50 балів), функцію колінного суглоба (24 бали), амплітуду руху в колінному суглобі (14 балів), осьову деформацію кінцівки (5 балів), м'язову силу (3 бали), стабільність суглоба (4 бали) (табл. 2.1).

Таблиця 2.1
Шкала оцінки функції колінного суглоба [125]
Біль (50 балів)Під час ходьби:- болю нема35- незначний біль30- значний біль10- хода неможлива через біль0У стані спокою:- болю нема15- біль незначний10- біль помірний5- біль сильний0Функція колінного суглоба (24 бали)Ходьба на відстань:- необмежена6- за межі квартири, але обмежена4- тільки в квартирі1- не в змозі ходити0Ходьба сходами:- без обмеження до верху і вниз6- з допомогою опори на поручень4- з великими труднощами0Підйом зі стільця: - вільно, без додаткової опори6- самостійно з допомогою опори на сторонній предмет4- зі складнощами, з допомогою опори на сторонній предмет3- з допомогою іншої людини1 Продовження таблиці 2.1
- не може піднятися взагалі0Додаткова опора під час ходьби:- без додаткової опори6- іноді застосовує палицю5- милицю, або палицю постійно3- на милицях, або не в змозі ходити1Амплітуда рухів (14 балів)Активні і пасивні рухи, по 7 балів:- 110 градусів і більше7- 100 - 109 градусів6- 90 - 99 градусів5- 70 - 89 градусів3- менше 70 градусів0Деформація кінцівки (5 балів)- 0 - 5 градусів5- 6 - 15 градусів3- 16 градусів і більше0Сила м'язів (3 бали)- не можна подолати опору чотириголового м'яза3- можна подолати опір чотириголового м'яза2 - активні рухи по всій можливій амплітуді без додаткового опору1- активні рухи відсутні по всій можливій амплітуді0Нестабільність бокових зв'язок (3 бали)- фронтальна нестабільність відсутня3- незначна (до 5 градусів)2- помірна (6 - 15 градусів)1- значна (16 градусів)0 Продовження таблиці 2.1
Передньо-задня нестабільність- стабільний суглоб1- нестабільний суглоб0Загальна кількість балів100
За відсутності патологічних змін колінний суглоб оцінюється в 100 балів, за наявності патологічних змін у колінному суглобі кількість балів зменшується. Результат вважається добрим, коли кількість балів сягає від 100 до 80, задовільним - від 79 до 60 балів і незадовільним - від 59 і менше. Цю шкалу можна співставити з загальноприйнятою системою оцінки результатів (добре, задовільно, незадовільно) [61]:
- добрий результат - біль хворий не відчуває як у спокої, так і при навантаженні, може бути незначний біль при тривалій ході: кінцівка опоро здатна; можлива ходьба без додаткової опори, або з опорою на палицю під час тривалої ходьби, накульгування відсутнє, ось кінцівки правильна,