Вы здесь

Комбіноване лікування хворих на рак тіла матки з передопераційною радіохіміотерапією

Автор: 
Слободянюк Ольга Володимирівна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2008
Артикул:
0408U003491
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2
МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ

2.1. Клінічна характеристика хворих на рак тіла матки
В основу даного дослідження покладені власні клінічні спостереження 290 хворих на РТМ Т1b-2aN0M0 віком 42 - 74 роки, які перебували на лікуванні у відділенні гінекологічної радіоонкології Державної установи "Інститут медичної радіології ім. С.П. Григор'єва АМН України".
Досліджувану групу склали 187 хворих на РТМ Т1b-2aN0М0, лікованих комбінованим методом з проведенням передопераційного курсу дистанційної гамма-терапії (ДГТ) на ділянку таза. Залежно від схеми проведеного лікування хворі даної групи були розподілені на 4 групи:
I група - 67 хворих з передопераційним курсом ДГТ СОД 20 Гр;
II група - 30 пацієнток з радіомодифікацією 5-Fu (СД - 2,5 г) передопераційного курсу ДГТ в СОД 20 Гр;
III група - 60 хворих з передопераційним курсом ДГТ в СОД 30 Гр;
IV група - 30 пацієнток з радіомодифікацією 5-Fu (СД - 3,75 г) передопераційного курсу ДГТ в СОД 30 Гр.
V (контрольну) групу склали 103 хворі на РТМ Т1b-2aN0M0, проліковані традиційним комбінованим методом (операція з подальшим курсом променевої терапії в СОД - 40-46 Гр).
Розподіл хворих на РТМ за віком у групах, що вивчалися, наведено на рис. 2.1. і 2.2.
Рис. 2.1. Розподіл хворих на РТМ досліджуваної групи за віком
Рис. 2.2. Розподіл хворих на РТМ контрольної групи за віком
Як видно з даних, наведених в табл. 2.1, у більшості хворих як у досліджуваній, так і контрольній групі, вік становив 51 - 70 років (44,8 ± 6,1; 50,0 ± 9,1; 50,0 ± 6,5; 46,7 ± 9,1 та 36,9 ± 4,8 % відповідно групам порівняння).
Таблиця 2.1
Розподіл хворих на РТМ по групах залежно від віку
Вік
хворихДосліджувана групаКонтрольна
групаІ ІІ ІІІ IV Vабс.%абс.%абс.%абс.%абс.%40-5022,9±2,013,3±3,346,7±3,2413,3±6,21211,7±3,251-602943,3±6,11550,0±9,13050,0±6,51136,7±8,83836,9±4,861-703044,8±6,11136,7±8,92033,3±6,11446,7±9,13735,9±4,7Понад 7068,9±3,5310,0±5,5610,0±3,913,3±3,31615,5±3,6Всього 67100301006010030100103100 Стадію захворювання встановлювали відповідно редакції Міжнародної класифікації TNM (6-те видання, 2002 р.) після проведення клінічного, морфологічного дослідження видаленого під час хірургічного втручання макропрепарату, проведення ревізії черевної порожнини [32, 83, 174].
Розподіл хворих на РТМ залежно від стадії захворювання наведено на рис. 2.3.

Рис. 2.3. Розподіл хворих на РТМ залежно від стадії захворювання
Розподіл хворих на РТМ по групах залежно від стадії захворювання подано в табл. 2.2.

Таблиця 2.2
Розподіл хворих на РТМ по групах
залежно від стадії захворювання
Стадія захворюванняДосліджувана група Контрольна групаІ ІІ ІІІ IV Vабс.%абс.%абс.%абс.%абс.%T1bN0M04059,7±5,92066,7±8,63761,7±6,31756,7±9,04947,6±4,9T1сN0M069,0±3,513,3±3,358,3±3,613,3±3,31413,6±3,4T2aN0M02131,3±5,7930,0±8,41830,0±5,91240,0±8,94038,8±4,8Всього хворих67100,030100,060100,030100,0103100,0
З наведених у табл. 2.2 даних видно, що основна кількість хворих як з досліджуваної, так і контрольної групи мали стадію захворювання T1bN0M0 (41,9±6,0; 43,4±9,0; 38,3±6,3; 46,7 ±9,1; 39,8±4,8 % відповідно групам порівняння).
В усіх хворих злоякісна пухлина тіла матки була встановлена морфологічно.
Розподіл хворих на РТМ залежно від гістологічної структури пухлини подано на рис. 2.4.

Рис. 2.4. Розподіл хворих на РТМ залежно від гістологічної структури пухлини

Було встановлено (табл. 2.3), що в більшості хворих на РТМ як контрольної, так і досліджуваної груп мала місце помірнодиференційована аденокарцинома ендометрія (43,3 ± 6,0; 56,7 ± 9,0; 50,0 ± 6,4; 50,0 ± 9,1 і 62,1 ± 4,8 % відповідно досліджуваним групам).
Таблиця 2.3
Розподіл хворих РТМ залежно від гістологічної структури пухлини
Гістологічна структура пухлиниДосліджувана групаКонтрольна групаІ ІІ ІІІ IV Vабс.%абс.%абс.%абс.%абс.%Високодиференц.
аденокарцинома1319,4±4,8516,6±6,8915,0±4,6516,6±6,81312,6±3,3Помірнодиференц. аденокарцинома2943,3±6,01756,7±9,03050,0±6,41550,0±9,16462,1±4,8Низькодиференц.
аденокарцинома1826,9±5,4413,3±6,21728,3±5,8620,0±7,32625,3±4,3Світлоклітинна
аденокарцинома45,9±2,926,7±4,611,7±1,7----Аденоакантома34,5±2,526,7±4,635,0±2,826,7±4,6--Недиференц. аденокарцинома------26,7±4,6--Всього хворих67100,030100,060100,030100,0103100,0
Розподіл хворих на РТМ залежно від форми зростання пухлини наведено на рис. 2.5.
Рис. 2.5. Розподіл хворих на РТМ залежно від форми зростання пухлини
В обох групах (табл. 2.4) найчастіше виявляли ендофітну форму зростання пухлини ендометрія (70,1 ± 5,6; 73,3 ± 8,1; 76,7 ± 7,7; 76,7 ± 7,7 і 63,1 ± 4,9 % відповідно групам порівняння).
Таблиця 2.4
Розподіл хворих на РТМ залежно від форми зростання пухлини
Форма зростання пухлиниДосліджувана групаКонтрольна
групаІ ІІ ІІІ IV Vабс.%абс.%абс.%абс.%абс.%Ендофітна4770,1±5,62273,3±8,14473,3±5,72376,7±7,76563,1±4,9Екзофітна2029,9±5,6826,7±8,11626,7±5,7723,3±7,73836,9±4,9Всього хворих67100301006010030100103100

У більшості обстежених пацієнтів виявлено супутню патологію, приміром, у деяких пацієнток діагностували два і більш захворювань
(табл. 2.5).

Таблиця 2.5
Супутні захворювання у хворих на РТМ T1-2N0M0
Супутні захворюванняГрупа хворихдосліджуванаконтрольнаабс. %абс. %Ішемічна хвороба серця6434,2 ± 3,54745,6 ± 4,9Гіпертонічна хвороба10053,4 ± 3,68279,6 ± 3,9Атеросклероз2412,8 ± 2,42120,4 ± 3,9Тромбофлебіт вен н/кінцівок2211,8 ± 2,41716,5 ± 3,6Захворювання нирок94,8 ± 1,676,8 ± 2,5Захворювання печінки158,0 ± 1,9109,7 ± 2,9Захворювання легенів126,4 ± 1,854,8 ± 2,1Захворювання ШКТ2111,2 ± 2,31413,6 ± 3,4Ожирі