Вы здесь

Диференційні маркери гіперплазій ендометрія в залежності від онкологічної обтяженості спадкового анамнезу

Автор: 
Цинтар Сергій Аврелович
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2008
Артикул:
0408U003530
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2
МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ
2.1. Клінічні методи обстеження хворих
Дослідження виконане в Буковинському державному медичному університеті на базі кафедри онкології, променевої діагностики та променевої терапії та кафедри акушерства, гінекології з курсом дитячої та підліткової гінекології.
Імуноферментне дослідження про- та антиоксидантних показників в ендометрії хворих проводилось на базі Інституту клітинної терапії (м. Київ).
З метою вирішення поставлених завдань під нашим наглядом знаходились 158 жінок, які розподілені на наступні групи: основна група - 118 пацієнток, із них 100 пацієнток з гіперплазією ендометрія, та 18 пацієнток з раком ендометрія; контрольну групу склали 40 пацієнток; - здорові жінки в віці від 38 до 40 років.
Обстеження, яке проведене у всіх пацієнток включено комплекс клінічних та параклінічних методів, які дозволяли говорити про загальний стан скринінгу, а також про функції окремих систем та органів. Детальна характеристика обстежуваних хворих та методів досліджень приведена в табл. 2.1.
При клінічному обстеженні вивчили скарги хворих, загальний, акушерсько-гінекологічний анамнез, стан статевої, менструальної та репродуктивної функцій, перебіг попередніх вагітностей та пологів. При виконанні аналізів крові та сечі користувалися загальноприйнятими методиками.
Ультразвукове дослідження проводилось за допомогою апарату "Aloka - SSD1700" Японія, що працює в реальному масштабі часу з визначенням стану матки (в т. ч. товщини ендометрію) та яєчників.
Всі хворі на ГЕ обстежувались у гінекологічному відділенні обласної клінічної лікарні м. Чернівці та відділення гормонозалежних пухлин Чернівецького обласного онкологічного диспансеру з обов'язковим цитологічним дослідженням мазків із цервікального каналу та шийки матки і морфологічним дослідженням зішкрібів із порожнини матки. Показом для вишкрібання слугували маткові кровотечі.
Таблиця 2.1
Методи і кількість досліджень у обстежених жінок
Кількість дослідженьЗдорові жінкиГіперплазії ендометріяАтипова гіперплазія ендометріяРак ендометріяспадково обтяженіспадково необтяженіспадково обтяженийспадково необтяженийКлінічні обстеження4010018Ультразвукова діагностика4010018Гістероскопія, зішкріб із порожнини матки2310018Визначення гормонів крові:18естрадіол1650прогестерон1650тестостерон1650ФСГ1650пролактин1650лютенізуючий гормон16Імуногістохімічне визначення в ендометрії:p 531516187810s.CD951516187810S Fas L1516187810? INF1516187810TNF?1516187810S TRAIL1516187810каспаза - 11516187810каспаза - 31516187810каспаза - 81516187810 Хворим на РЕ проведено комплексне клінічне обстеження, яке включало бімануальне дослідження, кольпоскопію (проста і розширена), морфологічне дослідження зішкрібів із стінок порожнини матки, цисто- і ректоскопію, УЗД органів малого тазу, тазових і заочеревинних лімфовузлів, печінки, підшлункової залози, щитоподібної залози, рентгеноскопію органів грудної порожнини. При необхідності використовувалась комп'ютерна томографія, фіброколоноскопія, фіброгастродуоденоскопія.
Для виключення онкологічної патології практично здорових жінок контрольної групи проводились комплексні обстеження (бімануальне, кольпоскопія, УЗД), цитологічні дослідження (цитологічні мазки з ендо- і екзоцервіксу).

2.2. Додаткові методи обстеження хворих з гіперплазіями ендометрія

2.2.1. Реєстр клініко-генеалогічної інформації. Для реєстрації даних була розроблена спеціальна анкета, яка складалася з двох частин, перша частина містила перелік питань, що відносились до пробандів. Вона включала паспортні дані пробандів, їх місце народження, трудову діяльність, побутові та професійні шкідливості, шкідливі звички, акушерський та гінекологічний анамнези, перенесені захворювання. При розробці анкети ми базувалися на відомих даних літератури відносно факторів ризику розвитку раку ендометрію [4,5]. В другій частині анкети увага приділялась родоводам пробанда, особливо таким прикметам, як: вік кожного родича та перенесеним захворюванням кожного, перш за все враховувалась онкологічна патологія і хронічні захворювання, а також факти які були причиною смерті, окрім захворювань (стихійні лиха, війна, нещасний випадок). Особливу увагу приділяли верифікації онкологічних діагнозів у родичів, наведена пробандами при опитуванні. Для цього розсилались запити в лікувальні заклади та відділи реєстрації смерті ЗАГС. Щоб направити запит для верифікації діагнозу у родичів, у пробандів встановлювали адресу їх останнього місця проживання та медичних закладів, проведене лікування. Треба відмітити, що таку інформацію вдалося отримати далеко не про кожного родича, в зв'язку з тим, що направити запит було можливо не в всіх випадках.
Так як при аналізі ми враховували тільки онкологічні захворювання у найближчих родичів (І ступінь спорідненості), відомості про них отримані від пробандів ми вважали вірогідними. Адже пробанд чітко знає, чим хворіли її мати, батько, сестра, брат, дитина.
2.2.2. Методи імуноферментного визначення апоптичних чинників І та ІІ лінії. Апоптичні чинники визначали в тканині ендометрія, (видаленому при діагностичному вишкрібанні). Дані чинники анамнезу визначені в ендометрії 15 жінок контрольної групи, 41 жінки з гіперплазіями ендометрію, 18 жінок з раком ендометрія, в залежності від онкологічної обтяженості анамнезу хворих. Відмитий від крові ендометрій в кількості 100-300 мг поміщали в 3,0 мл стерильного 0,9% NaCl та заморожували до - 30°С в морозильній камері перед транспортуванням.
В лабораторії визначені наступні показники:
- Визначення р53 ELISA (Фірма "Diaklone", Франція).
Людський р53 ELISA використовується для in-vitro кількісного визначення р53 в людській рідині, плазмі чи клітинних субстратах. Тестування розпізнає як природний, так і комбінований р53.
- Визначення SFas-L ELISA (