Вы здесь

Психологічні особливості мотивації підприємницької діяльності.

Автор: 
Худякова Наталія Юріївна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2008
Артикул:
0408U003674
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2
ЕМПІРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ МОТИВАЦІЇ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

У другому розділі розкрито методику та організацію емпіричного етапу дослідження, а також викладено основні його результати. Проведено аналіз основних мотивів підприємницької діяльності, представлено ієрархію мотивів. Визначено структуру мотивації підприємницької діяльності. Виявлено основні типи підприємців за мотивацією підприємницької діяльності. Також проаналізовано динаміку мотивів підприємництва в процесі розвитку діяльності.

2.1. Мета, завдання, методика та емпіричного дослідження

Як уже зазначалось раніше, другий етап дослідження був спрямований на вивчення структури мотивації підприємницької діяльності та зв'язку мотивації із успішністю підприємницької діяльності.
Відповідно, даний етап був спрямований на вирішення таких завдань дослідження:
1. З'ясувати зміст, структуру, типи мотивації підприємницької діяльності та її динаміку в процесі розвитку підприємницької діяльності.
2. Виявити зв'язок мотивації підприємницької діяльності із успішністю підприємця (успішністю власне підприємницької діяльності та особистісним успіхом підприємця).
3. Виявити зв'язок мотивації підприємницької діяльності із організаційними (сфера підприємницької діяльності) та соціально-демографічними (стать підприємця, вік підприємця) чинниками.
Емпіричне дослідження проводилось упродовж 2003 - 2005 років. Воно проходило в декілька етапів.
Перший етап емпіричного дослідження було проведено протягом 2003 р. В ньому прийняло участь 25 підприємців м. Києва та Київської області - власників приватних підприємств малого та середнього бізнесу. На даному етапі було здійснено перевірку достовірності розробленої нами теоретичної моделі мотивації підприємницької діяльності та визначено спектр мотивів підприємництва.
Наступні три етапи емпіричного дослідження було здійснено протягом 2004 - 2005 років у приватних підприємствах м. Києва і Київської області, що належали до трьох основних сфер підприємницької діяльності (виробництво, продаж товарів, надання послуг) або до їх поєднання. Усього в дослідженні взяли участь 144 підприємці - власники приватних підприємств.
На другому етапі емпіричного дослідження було вивчено структуру мотивації підприємницької діяльності.
Завданням третього етапу емпіричного дослідження було дослідження зв'язку мотивації підприємницької діяльності із успішністю підприємців.
Четвертий етап емпіричного дослідження був спрямований на дослідження особливостей зв'язку мотивації підприємницької діяльності із організаційними (сфера підприємницької діяльності) та соціально-демографічними (стать підприємця, вік підприємця) чинниками.
Вибірка дослідження. Вибірка була сформована таким чином, щоб охопити підприємців з трьох основних сфер підприємницької діяльності, різних за віком та статтю. Сферою діяльності 12,5% респондентів було виробництво, діяльність 22,2% респондентів полягала у продажі товарів, діяльністю 38,9% респондентів було надання послуг. Діяльність інших 26,4% підприємців було спрямовано одночасно в двох або більше рівноправних напрямках.
Респонденти належали до чотирьох вікових груп: 22,3% респондентів були віком до 30 років; вік 40,3% респондентів становив 31- 40 років; вік 29,1% респондентів становив 41- 50 років; 8,3% респондентів були за віком старші 50 років.
В дослідженні прийняли участь підприємці-чоловіки (72,2%) і підприємці-жінки (27,8 %).
Всі респонденти на час проведення дослідження завершили етап приходу до підприємництва. Бізнес їх був таким, що знаходився на стадії стабілізації, що випливає із тривалості досвіду підприємництва респондентів та тривалості функціонування їх основних приватних підприємств. Підприємці мали досвід підприємницької діяльності від 3 до 12 років. Термін діяльності приватних підприємств, власниками яких були підприємці на час дослідження, складав не менше 2 років.
В ході теоретичного аналізу проблеми мотивації підприємницької діяльності нами було виявлено доцільність дослідження мотивації на двох основних етапах підприємницької діяльності - етапі приходу до підприємництва та етапі стабілізації діяльності. Тому експериментальне дослідження було спрямовано на вивчення мотивів на етапі приходу до підприємництва і мотивів підприємництва на етапі стабілізації діяльності. Цей підхід надав можливість дослідити мотивацію діяльності в її розвитку.
Мотиви підприємництва на етапі стабілізації підприємницької діяльності нами досліджувалися як такі, що діяли на даному етапі підприємницького шляху респондентів, тобто, на момент опитування підприємців. Мотиви приходу до підприємництва виявлялися шляхом ретроспективного аналізу респондентами свого вибору підприємницької діяльності. При використанні такого способу вивчення мотивації нас цікавили не стільки самі по собі мотиви приходу до підприємництва (які досить важко виявити таким способом з огляду на особливості процесів збереження інформації в пам'яті і процесів пригадування), скільки трансформації в мотивації в процесі розвитку підприємницької діяльності, що відзначалися самими респондентами.
Для проведення емпіричного дослідження ми розробили комплекс методів та методик, які дали змогу всебічно вивчити мотивацію підприємницької діяльності та її зв'язок із успішністю підприємця (табл. 2.1). Було використано методи спостереження, опитування, тестування.

Таблиця 2.1
Основні складові емпіричного дослідження та методики,
які використовувались для їх вивчення
№ з/пЗміст дослідженняМетодичний матеріал Літературні джерелаМетодики дослідження мотивації підприємницької діяльності1.Спектр мотивів підприємницької діяльності Напівструкту-роване інтерв'юАвторська розробка
2.Ієрархія мотивів та структура мотивації:
1. ієрархія мотивів підприємницької діяльності;
2. структура мотивації підприємницької діяльності;
3. динаміка мотивації в процесі розвитку підприємницької діяльності;