Вы здесь

Нормалізація технологічних параметрів для удосконалення рулонного офсетного друку газет і журналів

Автор: 
Назар Ірина Михайлівна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2008
Артикул:
0408U003817
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2
РОЗРОБКА МЕТОДИКИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
2.1. Вибір друкарських машин та умов друкування
2.1.1. Друкування на рулонних офсетних газетних машинах
2.1.1.1. Д р у к у в а н н я н а р у л о н н і й о ф с е т н і й м а ш и н і U
n i s e t. Тестові відбитки газет на різних паперах і при різних швидкостях
друку (7,6; 10,4; 13,4 м/с) отримували на цій машині в умовах друкарні WZ Graf
( м. Варшава, Польща). Використовували папери, частка яких в польському
газетному виробництві за даними [70, 193], складає від 23 до 27% загального
обсягу використання газетних паперів в Польщі. Характеристика властивостей цих
паперів, отримана в лабораторії фірми WZ Graf Labratorium Papernicze s.c. за
відомими методиками [153, 154, 156—159], і наведена в табл. 2.1.
Таблиця 2.1
Властивості паперів
Властивості паперів.
Методика визначення
Назва паперів
Valsa
Matt OC
Valsa
Tор O
Valsa
Lux O
Soga Top O
Soga Norm O
Soga Top Super O
Маса квадратного метра, г/мІ (PN-ISO 536:1996)
50,8
50
50,4
51,9
52,1
50,6
Непрозорість,% (PN-P-50169:1976)
81,3
84,8
86,3
79,2
82,5
81,8
Шорсткість за Бенденстеном, мл/хв (PN-P-50166-02:1993)
12
75
62
33
Стійкість до вищипування, м/с (PN-P-50401:1996)
0,69
0,2
0,42
0,69
0,93
0,49

Продовження табл. 2.1
Властивості паперів.
Методика визначення
Назва паперів
Valsa
Matt OC
Valsa
Tор O
Valsa
Lux O
Soga Top O
Soga Norm O
Soga Top Super O
Абсорбція води методом Кобба, г/мІ (PN-ISO 535:1996)
33,3
26
25,5
34
39
35
Гладкість за Бекком, с (PN-ISO 5625:1998)
27
660
370
112
185
230
Білизна, % ( PN-P-50169:1976)
64,3
68,2
69,3
65,3
60,4
66,2
Використовували фарби фірми Gebrueder Schmidt GmbH Austria (Oesterreich),
властивості яких визначені за методиками, описаними в [154. 155, 194] :
— yellow 25E 7120 (липкість — 3,5 ПаЧс; в’язкість — 7,5);
magenta 35E 7120 (липкість — 5,5 ПаЧс; в’язкість — 8,5);
cyan 45E 7120 (липкість — 5,0 ПаЧс; в’язкість — 8,0);
black 85E 7120 (липкість — 6,0 ПаЧс; в’язкість — 9,5).
Друкарські форми виготовляли із попередньо сенсибілізованих пластин позитивного
копіювання Libra Blue фірми HORSELL з товщиною 0, 3 мм.
Час їх експонування обрано за тестами UGRAFOGRA та FOGRA PMS, при чому:
— на клині сірої шкали UGRA-FOGRA поля від 1 до 3 залишались повністю вимитими,
а на 4 полі видно незначне помутніння;
— на тексті UGRA-FOGRA PMS на полі К видно мікролінії шириною 12 мм після
обробки форми.
Експонування проводили в копіювальній рамі Polygraph (Німеччина), час
експонування — 70 с.
Форми проявляли з використанням проявника Pluristabil фірми HORSELL і термічно
не обробляли.
Після проведення мінус коректури, форму висушували повітрям при температурі
35єС та гумували розчином фірми HORSELL.
Друкування проводили на машині Uniset фірми MAN Plamag Druckmaschinen.
Технічні характеристики рулонної газетної машини Uniset [78]:
Ширина задрукованої стрічки, см 70 — 96, 5
Довжина кола формного циліндра, см 109, 2 — 119, 6
Маса 1мІ паперу, г 36 — 100
Частота обертання формного циліндра, тис. об./год 30
Тип фальцювального апарата 2:3:3
Зволожувальні апарати турбо (розпилювання)
Фарбовий апарат плівкового типу
Автоматична рулонна зарядка
Наводимо також скорочений опис цієї друкарської машини. В ній за один оберт
формного циліндра з однієї стрічки друкується один примірник восьми сторінкової
газети. Офсетні та формні циліндри виготовлені з високоякісної сталі і покриті
шаром зносостійкої оксидної кераміки. Офсетні циліндри оснащені надійними
системами натяжних планок. Заміна форм виконується без використання
інструментів, що прискорює і спрощує цей процес. Приводочні штифти забезпечують
натяг друкарської форми зі збереженням точності приводки. Бокова приводка
циліндрів і приводка по діаметру регулюються електромеханічно. Восьми валиковий
фарбовий апарат плівкового типу з двома накочувальними фарбовими валиками.
Фарбовий апарат з фарбовим ножем, який розміщений внизу, відводиться від
дуктора, завдяки чому він легкодоступний для чистки. Заміна фарби проходить
всього за декілька хвилин завдяки використанню відкидного фарбового апарату зі
змінними секціями, що зручно при постійній заміні фарб. Безконтактний
турборозпилювальний зволожувальний апарат забезпечує безперервне, точне
нанесення зволожувального розчину. Дозування нанесення зволожувального розчину
виконується на всю ширину сторінки двома дозуючими діафрагмами з
електромеханічними приводом і автоматичним регулюванням синхронно зі швидкістю
машини. Машина має модульну будову. Рулонні зарядки з пристроями для
автосклеювання вбудовані в друкарські секції. Спеціально розроблені кінчики із
магнітної плівки – за декілька секунд з’єднуються з паперовим полотном. У
пристрої для зарядки і проведення паперового полотна в якості ведучого елементу
використовується ланцюг, який рухається по направляючим і транспортує папір зі
швидкістю 50 м/с від рулонної зарядки до виходу з восьми фарбової друкарської
секції. Система контролю натягу паперової стрічки – Tension Control System
(TECOSYS) — забезпечує точність її проходження, стабільність натягу по всій
машині та гарантує високу якість друку, малий об’єм макулатури і велику
виробничу надійність. Друкарські апарати побудовані за чотирициліндровою схемою
з ярусним розташуванням і вертикальним проведенням паперової стрічки.
Фальцапарат клапанного типу KFN 80 побудований за схемою 2:3:3 може бути
доповнений модулем для поздовжнього або поперечного згинів. Для приводу
складових частин машини застосовуються індивідуальні еле