Вы здесь

Бурякова крихітка та розробка заходів контролю її чисельності в Центральному Лісостепу України

Автор: 
Суслик Лілія Олександрівна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2008
Артикул:
0408U004057
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2
УМОВИ І МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ
2.1. Ґрунтово-кліматичні умови проведення досліджень
Уладово-Люлинецька дослідно-селекційна станція розташована в зоні достатнього
зволоження Центрального Лісостепу України. Район характеризується
слабохвилястим рельєфом, з поширенням лесових порід та переважанням у
ґрунтовому покриві глибоких малогумусних чорноземів, що залягають у комплексі з
вилугуваними та карбонатними різновидностями. Територія станції за
співвідношенням природних факторів ґрунтоутворення є типовою для даного
агрокліматичного району.
У геоморфологічному відношенні територія УЛДСС розташована в межах
північно-західної частини Придніпровського плато на водорозділі рік системи
Південний Буг – Сниводи та Постолової. Загальне положення місцевості – з
північного сходу на південний захід, висота над рівнем моря – 300-310 метрів.
Кристалічні породи залягають порівняно близько до поверхні. На них знаходяться
флювіогляціальні піски, які покриті двоярусною лесовою товщею.
Ґрунтовий покрив дослідних ділянок – чорноземи глибокі малогумусні вилугувані
середньосуглинкового механічного складу. Будова профілю глибоких малогумусних
чорноземів станції типова для всього північно-західного агрогрунтового району .
Глибина гумусного горизонту – 50-60 см, структура – пилувато-грудкувата. Вміст
гумусу – в орному горизонті (за Тюріним) – 3,9-5,2%. Реакція ґрунтового розчину
– слабо кисла та близька до нейтральної - рН сольової витяжки (КСІ) 5,9-6,6,
ступінь насичення основами – 86-91%. Вміст загального азоту (за К’єльдалем) –
0,24%, Р2О5 (за Францесоном) – 1,21-4,4 мг, К2О (за Масловою) – 9,3-12,5 мг на
100 г ґрунту.
Ґрунтові води залягають на глибині від 3 до 12 метрів.
За характером зволоження, температурним режимом та іншими показникам клімат
станції відноситься до помірно-континентального.
Зона діяльності Уладово-Люлинецької дослідно-селекційної станції, де
проводились наші дослідження характеризується помірно-теплим температурним
режимом і сприятливими умовами зволоження.
За даними багаторічних спостережень (1947-2004 рр.) середньорічна температура
повітря дорівнює 6,7°С, з коливаннями від 4,9 (1956 р.) до 8,6 °С (2001 р.).
Найбільші відхилення спостерігаються в зимові місяці, найменші - у літні.
Стійкий сніговий покрив утворюється, як правило, в середині грудня, повне
танення його відбувається між 20 лютого і 15 березня. Найбільш ранній прихід
весни і початок польових робіт припадає на середину березня, однак середні
строки співпадають з початком квітня, коли середньодобова температура досягає 5
°С і вище.
Річна сума опадів складає 596 мм з коливаннями від 338 мм (1963 р.) до 814 мм
(1997 р). За вегетаційний період їх випадає 384 мм. Найбільше їх випадає в
травні, червні, липні і серпні, що складає близько половини середньорічної
норми. У ці місяці переважають опади, що мають зливовий характер. Середня
відносна вологість повітря за вегетаційний період складає 79% [25].
Характер наростання тепла і кількість опадів у весняний період в роки
досліджень були досить різноманітними, що дало змогу вивчити поставлені
завдання у різних кліматичних умовах (табл. 2.1)
У 2001 році за вегетаційний період випало 448,2 мм атмосферних опадів, розподіл
їх був нерівномірний. Так, протягом всього вегетаційного періоду 312,4 мм
опадів випало за 20 окремих днів, що становить 69,7% всієї їх кількості за цей
період. Сума активних температур за вегетаційний період була на 300 єС вищою
проти багаторічної норми і становила 2762 єС (додаток А).
ГТК за вегетаційний період складав 1,60.
Зимовий період характеризувався вищими середньодобовими температурами в грудні,
січні та лютому відповідно 0,7, -1,4, -2,9 єС проти середніх багаторічних -2,9,
-5,7, -4,7 єС. Глибина промерзання грунту становила 14 – 32 см.
Таблиця 2.1
Метеорологічні умови весняного періоду (березень-травень) в роки проведення
досліджень, УЛДСС, 2001-2004 рр.
Показник
Показники за роками досліджень
2001
2002
2003
2004
Сума опадів, мм
155,1
78,8
109,1
74,7
Середньобагаторічна норма, мм
127,6
127,6
127,5
127,6
В % до середньобагаторічної норми, мм
121,5
61,7
85,6
58,5
Середньодобова температура повітря, °С
8,5
9,5
7,8
7,6
Середньобагаторічна температура повітря, °С
6,9
6,9
6,9
6,9
В % до середньобагаторічної температури, °С
123,2
137,7
113,0
110,1
Березень був значно теплішим (+2,7 єС) з надмірним випаданням опадів (60,4 мм
проти норми 27,4 мм). Аналогічні погодні умови склались і у квітні, особливо у
його третій декаді, коли випало 54,1 мм опадів, що становить 132,3% від
середньої багаторічної кількості за місяць. Температура повітря за цю декаду
становила 12,2 єС. Травень мав короткочасні та неінтенсивні опади. Місячна
кількість їх становила 30 мм (50% норми). Середньодобова температура повітря у
другій декаді місяця була нижчою на 0,8 єС, а третя декада на 2,4 єС була
холоднішою за першу. В цілому кліматичні умови весни сприяли росту шкідливості
бурякової крихітки у посівах цукрових буряків.
Погодні умови літа 2001 року характеризувались як нестійкі і жорсткі. Червень
виявився холодним із надмірним випаданням опадів (164,9 мм проти норми 80,1),
які мали зливовий і грозовий характер, із шквалистим вітром та градом. Липень
був спекотним із кількістю опадів, що становила 53% від норми. Дві перші декади
серпня мали аналогічні погодні умови, а на протязі третьої декади випало 33мм
опадів, що становить 81,7% місячної норми.
Осінні погодні умови проходили в температурному режимі, наближеному до середніх
багаторічних показників. Надмірно вологими були перша і друга декади вересня
(87,2 мм опадів, проти норми 52,4 мм), та недостатньо вологим виявився жовтен