Вы здесь

Робота та несуча здатність косостиснутих залізобетонних елементів за малоциклових навантажень

Автор: 
Гомон Святослав Святославович
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2008
Артикул:
0408U004662
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2
ВИГОТОВЛЕННЯ ДОСЛІДНИХ ЗРАЗКІВ, ПОСЛІДОВНІСТЬ ТА МЕТОДИКА ЇХ ВИПРОБУВАНЬ
2.1. Мета та об’єм експериментальних досліджень
Для реалізації поставленої мети та вказаних задач, було передбачено
виготовлення дослідних зразків наступних груп: бетонних призм та кубів,
арматурних коротишів та залізобетонних колон. Випробування всіх вищезазначених
експериментальних зразків були підпорядковані одному: виявленню впливу різних
режимів малоциклового навантаження на роботу як косостиснутих залізобетонних
елементів в цілому, так і самого бетону зокрема.
Задля контролю міцнісних та деформативних характеристик бетону і арматури в
досліджуваних зразках колон передбачено виготовлення: бетонних кубів розмірами
15х15х15 см, бетонних призм розмірами 10х10х60 см та арматурних стержнів
довжиною 50 см. Мета та об’єм експериментальних досліджень зразків кожної групи
наведені в табл.2.1.
Таблиця 2.1.
Мета та об’єм експериментальних досліджень
№п/п
Назва
та розміри зразків
Кількість,
шт.
Мета випробувань
Куби
15х15х15 см
Кубова міцність бетону у віці 28 діб та на момент випробування зразків колон
Призми
10х10х60 см
12
Призмова міцність бетону у віці 28 діб та на момент випробування зразків колон,
діаграми деформування бетону за дії короткочасних статичних
Продовження таблиці 2.1.
навантажень, дослідно-кореляційні залежності поздовжніх та поперечних відносних
деформацій, їх початковий модуль пружності та січний модуль
пружно-пластичності
Призми
10х10х60 см
15
Міцність бетону та початковий модуль пружності бетону після малоциклової дії
статичних навантажень, діаграми деформування бетону за малоциклових статичних
навантажень, дослідно-кореляційні залежності поздовжніх та поперечних відносних
деформацій, їх січний модуль пружності на вітках циклічного завантаження
(розвантаження)
Колони
11х16х300 см
Несуча здатність колон , діаграми деформування бетону та арматури за дії
короткочасних статичних навантажень, прогини, положення нейтральної лінії
Колони
11х16х300 см
Несуча здатність колон після дії малоцикловох статичних навантажень, діаграми
деформування бетону та арматури за дії малоциклових статичних навантажень,
поциклова зміна прогинів та положення нейтральної лінії
Розподіл основних експериментальних зразків за режимом випробувань приведений
на рис.2.1. Для зразків залізобетонних колон вибрані наступні режими
завантаження (рис. 2.2.):
1) випробування трьох колон КК для визначення короткочасної несучої здатності
Nс;
2) випробування трьох колон КМ(0,3-0,6) короткочасним малоцикловим
навантаженням в режимах від Nсс = 0,3 Nс на нижньому рівні до Nсс= 0,6 Nс на
верхньому рівні протягом десяти циклів за витримки на обох рівнях по 5-10 хв;
3) випробування трьох колон КМ(0,3-0,8) короткочасним малоцикловим
навантаженням в режимах від Nсс = 0,3 Nс на нижньому рівні до Nсс=0,8Nс на
верхньому рівні протягом десяти циклів за витримки на обох рівнях по 5-10 хв;
4) випробування трьох колон КМ(0,3-0,6;0,3-0,8) короткочасним малоцикловим
навантаженням в режимах від Nсс = 0,3 Nс на нижньому рівні до Nсс= 0,6 Nс на

Рис 2.1. Розподіл основних зразків за режимом випробувань

верхньому рівні протягом десяти циклів та в режимах від Nсс = 0,3 Nс на
нижньому рівні до Nсс= 0,8 Nс на верхньому рівні протягом наступних десяти
циклів за витримки на обох рівнях по 5-10 хв.
Для випробування допоміжних зразків були вибрані такі ж самі режими навантажень
як і для основних зразків:
короткочасні випробування трьох кубів у віці 28 діб та трьох кубів у віці
260...280 діб;
короткочасні випробування шести бетонних призм ПК у віці 28 діб та шести призм
у віці 260…280 діб;
випробування п’яти призм ПМ(0,3-0,6) короткочасним малоцикловим навантаженням в
режимі напружень від уb = 0,3Rb на нижньому рівні до уb = 0,6Rb на верхньому
рівні протягом десяти циклів з витримкою 5-10 хв на кожному з рівнів;
випробування п’яти призм ПМ(0,3-0,8) короткочасним малоцикловим навантаженням в
режимі напружень від уb = 0,3Rb на нижньому рівні до уb = 0,8Rb на верхньому
рівні протягом десяти циклів з витримкою 5-10 хв на кожному з рівнів;
випробування п’яти призм ПМ(0,3-0,6;0,3-0,8) короткочасним малоцикловим
навантаженням в режимі напружень від уb = 0,3Rb на нижньому рівні до уb = 0,6Rb
на верхньому рівні протягом десяти циклів та від уb = 0,3Rb на нижньому рівні
до уb = 0,8Rb на верхньому рівні протягом наступних десяти циклів з витримкою
5-10 хв на кожному з вказаних рівнів.
Таким чином, повний об’єм випробування дослідних зразків короткочасним та
малоцикловим навантаженням складає: 6 бетонних кубів, 27 бетонних призм та 12
залізобетонних колон.

2.2. Конструкція, матеріали та особливості виготовлення дослідних
зразків

Для експериментальних досліджень виготовлялися зразки трьох основних видів:
залізобетонні колони, бетонні куби та призми.
Всі зразки колон при розмірах поперечного перерізу 16х11 см були обмежені
довжиною в 290 см із-за конструкції силових установок та допоміжного
обладнання. Вони мали однакове симетричне армування: поздовжню робочу арматуру
– чотири стержні діаметром 12 мм з класу А 400 (ІІІ); поперечну арматуру –
стержні діаметром 4 мм класу Вр-І з кроком 150 мм. Плоскі арматурні каркаси
колон об’єднувалися у просторові за допомогою таких же стержнів. Прикінцеві
ділянки просторових каркасів були посилені плоскими сітками непрямого армування
з стержнів класу Вр-І діаметром 4 мм. Конструкція та схема армування основних
дослідних зразків показані на рис.2.3.
Колони та допоміжні