Вы здесь

Перетравність і використання поживних та мінеральних речовин у те-лят при згодовуванні білково­жиро--мінеральної добавки (БЖМД)

Автор: 
Даньків Вікторія Ярославівна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2008
Артикул:
0408U004732
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2
ЗАГАЛЬНА МЕТОДИКА І ОСНОВНІ МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ
2.1. Схеми і постановка науково-господарських дослідів
Експериментальні дослідження виконувались протягом 2003-2005 ро­ків в
агрофірмах ТзОВ: “Дружба” (с.Вороблевичі), "Ролів" (с.Ролів) та “Літинське”
(с.Літиня) Дрогобицького району Львівської області.
Об'єктом досліджень були клінічно здорові бугайці симентальської породи
молочного періоду вирощування (з 21- до 120-денного віку) підібраних за
принципом аналогів.
Від народження до 21-денного віку телята вирощувались індивідуаль­но, годівля
материнським молозивом і молоком. З 21- до 120-денного віку телят утримували в
клітках (по 5 голів в кожній), годівля була груповою з годівниць, крім молока
яке випоювалось індивідуально із відра.
При виборі схеми годівлі телят за основу було взято рекомендації по вирощуванню
молодняку з добовими приростами живої маси 800 г [17, 79, 86, 166].
До постановки телят на дослід аналізували корми за вмістом поживних речовин і
їх мінеральним складом та проводили балансування раціонів дослідних груп за
рахунок високобілкових, жиромістких компонентів рослинного походження, а також
солей дефіцитних макро- і мікро­елементів. Повний вміст в кормах макро- і
мікроелементів таких як Са, Р, Си, Со визначали в лабораторних умовах згідно
методик, а J – за даними довідника для кормів зони Передгір’я [115, 116, 145].
Згідно схеми проведено три науково-господарські досліди, по питаннях
оптимізації умов годівлі телят до 4-місячного віку, враховуючи їх потреби в
поживних речовинах, шляхом використання місцевої високобілкової, жиромісткої
сировини та добавки до норм солей дефіцитних мінеральних елементів (табл.
2.1).
Таблиця 2.1
Схема науково-господарських дослідів
Дослід і його тривалість
Групи і к-сть тварин
Вік тварин
Структура і характер годівлі, %
Перший
100 днів
І контрольна
10 голів
З 21-до 120 денного віку
ОР (Основний раціон): молоко незбиране – 22,05; молоко збиране – 15,92;
сіно-12,24; зелені корми – 3,93, стартерний комбікорм – 45,86.
Склад комбікорму: пшениця – 40%, ячмінь – 30%, овес – 10%, соняшникова макуха –
19%, сіль кухонна – 0,5%, крейда – 0,5%
ІІ дослідна
10 голів
ОР. В стартерному комбікормі І групи соняшникову макуху замінено на БЖМД-1, яка
перед введенням в комбікорм була запарена сухою парою.
ІІІ дослідна
10 голів
ОР. Умови годівлі ІІ групи. БЖМД-1 перед введенням в комбікорм була
проекструдована на екструдері ПЕК 125 х 8-75 (температура 130-150оС, тиск – 30
атм.)
Другий
100 днів
І контрольна
10 голів
З 21-до 120 денного віку
ОР. Умови годівлі контрольної групи 1 досліду
ІІ дослідна
10 голів
ОР. В стартерному комбікормі групи 19% соняшникової макухи замінено ріпаковою.
ІІІ дослідна
10 голів
ОР. В стартерному комбікормі І групи 19% соняшникової макухи замінено на
БЖМД-2, яка перед введенням в комбікорм була проекструдована
Третій
100 днів
І контрольна
25 голів
З 21-до 120 денного віку
ОР (Основний раціон): молоко незбиране, молоко збиране, сіно, зелені корми,
стартерний комбікорм. Склад комбікорму: пшениця – 40%, ячмінь – 30%, овес –
10%, соняшникова макуха – 19%, мінеральні добавки – 1%
ІІ дослідна
25 голів
ОР. Умови годівлі І групи. В стартерному комбікормі 19% соняшникової макухи
замінено на БЖМД-1, яка перед введенням в комбікорм була проекструдована.
Метою досліджень була розробка і впровадження через стартерні комбікорми
балансуючої білково-жиро-мінеральної добавки (БЖМД), ви-готовленої із зерна
кормових бобів, гороху, озимого ріпаку безерукових сортів "00" з добавкою до
них солей дефіцитних макро- і мікроелементів, а також заміна соняшникової
макухи ріпаковою. Склад та поживність БЖМД наведено в табл. 2.2.
Таблиця 2.2
Склад і поживність БЖМД
Склад і поживність
БЖМД-1 (дослід 1)
БЖМД-2 (дослід 2)
Корми бобові
50
60
Горох
20
20
Оз.ріпак безерукових сортів «00»
25
15
Мінеральні добавки
Кормові одиниці
1,29
1,23
МДж/кг
11,32
11,00
Перетравний протеїн, г
184
194
Дослідні партії стартерних комбікормів і БЖМД для телят виготовляли вручну. В
дослідах використовувались корми, які вирощувались в господарстві. В склад БЖМД
входили такі основні сорти високобілкових і жиромістких культур регіону:
кормові боби (сорт Хоростківський), горох (сорт Уладівський) і озимий ріпак
(сорт Тисменицький).
2.2. Умови проведення дослідів
Перед проведенням всіх досліджень тривали зрівняльні періоди, тривалі­стю 20
днів, протягом яких бугайців утримували в індивідуальних клітках. Годівля в цей
період була тільки материнським молозивом і молоком.
Дослідження проводились згідно схеми наведеної в табл. 2.1.
Перший дослід проводився з 23.02 до 23.06 в 2003 р., в ТзОВ “Дружба”
Дрогобицького району Львівської області. Дослідний період тривав 100 днів.
Бугайців розділили на три групи (по 10 голів в кожній). Протягом дослідного
періоду бугайцям всіх груп згодовували однакову кількість кормів, а саме:
незбиране молоко ­­- 210 л, збиране молоко - 350 л, стартерний комбікорм - 116
кг, зелені корми (влітку), силос (взимку) - 70 кг і сіно - 71 кг (табл. 2.3).
Міжгрупова різниця у всіх дослідах була тільки в складі стартерних комбікормів.
Комбікорм І (контрольної) групи містив 80% дерті зерна злакових (пшениці - 40%,
ячменю - 30%, вівса - 10%), 19% соняшникової макухи та 1% мінеральної добавки
(по 0,5% кухонної солі та крейди).
В дослідних групах (ІІ,Ш) в комбікорм замість соняшникової макухи вводили
аналогічну кількість БЖМД-1. Відмінність у дослід­них групах полягала тільки в
технологічній (температурній) обробці компонентів БЖМД-1. В ІІ дослідній групі
БЖМД-1 перед введенням у стартерний комбікорм запарювали сухою парою на ЗКП-1,
а в Ш екструдували на