Вы здесь

Клінічно-прогностичне значення дисбалансу стероїдних гормонів наднирників у хворих на гострі ерозивно-виразкові ураження травного каналу при поєднаній травмі

Автор: 
Федоришин Тарас Михайлович
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2008
Артикул:
0408U004775
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2 МАТЕРІАЛ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ
2.1.Загальна характеристика контингенту хворих, які увійшли в дослідження.
2.1.1. Основна група. Клінічний матеріал основної групи дослідження представляє
вибірку із 124 пацієнтів, які лікувалися з приводу травми в центрах ПТ та ШКК
клініки хірургії факультету післядипломної освіти Львівського національного
медичного університету імені Данила Галицького, що на базі КМКЛШМД м.Львова від
1999 до 2002 року. До пацієнтів із ПТ відносили потерпілих із пошкодженнями
різних двох і більше анатомічних ділянок тіла або ж із одночасним ураженням
внутрішнього органу і елемента опорно-рухового апарату. Верифікацію комбінацій
та різних клінічних форм ПТ проводили на підставі Міжнародної класифікації
хвороб 10-го перегляду (1999 р.) [38]. Важкість ПТ оцінювали за інтегральною
бальною системою оцінки пошкоджень у дорослих ISS (Baker S., 1974), динаміку
посттравматичного стану хворого – за спрощеною шкалою відхилень фізіологічних
параметрів SAPS (Le Gall R., 1984) (див. додатки). Критеріями відбору пацієнтів
основної групи були: вікові межі від 16 до 60 років, важкість пошкоджень більше
12 балів за шкалою ISS, відсутність виразкової хвороби шлунка або ДПК в
анамнезі життя. Обмеження вікового параметру було введено з метою виключення
впливу вікових змін гормонального фону, а за важкістю ПТ – для зменшення
помилок репрезентативності і виділення групи контролю із ISSПТ).
Серед відібраних пацієнтів у основній групі переважали чоловіки – 94 особи
(75,8%). Переважну більшість склали пацієнти працездатного, а пацієнтки –
репродуктивного віку (відповідно 95,1% і 80%), що підкреслює актуальність
проблеми травматизму у соціально активних групах населення. Середній вік
травмованих – 44,3±8,2 років.
Розподіл хворих за віком і статтю відображено в табл. 2.1.1.
Таблиця 2.1.1
Розподіл пацієнтів за статтю і віком
Вікові групи,
роки
Кількість хворих
Чоловіки
Жінки
16 – 30
23
31 – 40
26
41 – 50
29
51 – 60
16
Всього
94
30
За причиною отримання пацієнтами травм їх структуровано в наступні групи:
дорожньо-транспортні пригоди – 78 (62,9%), побиття – 24 (19,4%), падіння з
висоти – 19 (15,3%), вогнепальні і колоті поранення – 3 (2,4%). Серед
обстежених пацієнтів
значна частка (29,2%) була шпиталізована з різним ступенем алкогольного
сп’яніння та внаслідок кримінальної травми (28,3%). Лише третя частина
контингенту (31,3%) доставлена впродовж першої („золотої”) години після
отримання травми. Більшість хворих (69,4%) шпиталізовано бригадою швидкої
медичної допомоги, 15,6% – попутнім транспортом, 10% – звернулися самостійно,
5% – переведено з інших лікувальних установ.
В основній групі переважали (табл. 2.1.2) хворі із важким ступенем ПТ (ISS
понад 16 балів) – 93 (75%), із високою остаточною летальністю як серед
чоловіків, так і жінок (17,9% і 20% відповідно). Згідно усередненого розподілу
за шкалою SAPS (табл. 2.1.3) серед вибраних була значною (54,8%) частка
пацієнтів із високим прогнозом несприятливого висліду та заавансованою ПОН.
Домінуючою складовою синдрому ПОН за критеріями Knaus W. була: серцево-судинна
недостатність (29,4%), дихальна недостатність (20,2%), церебральна
недостатність (18,6%), печінково-ниркова недостатність (14%), недостатність
системи зсідання крові (10,1%), недостатність ШКТ (7,7%). Розгорнуті прояви
недостатності двох систем органів стверджено у 42 хворих (33,8%), трьох – у 19
(15,3%), чотирьох – у 7 пацієнтів (5,6%) з відповідними показниками
летальності. Середній бал важкості
Таблиця 2.1.2
Розподіл пацієнтів за важкістю ПТ і супровідною летальністю
Важкість ПТ,
бали ISS
Кількість хворих/з них вмерло
і летальність у групах
Чоловіки
Жінки
Середня
(12 – 16)
16/2
12,5%
15/0
0%
Важка
(понад 16)
78/14
17,9%
15/3
20%
Всього
94/16
17%
30/3
10%
Таблиця 2.1.3
Розподіл пацієнтів за прогнозом перебігу ТХ за шкалою SAPS
Прогноз летальності,
бал SAPS
Кількість хворих/з них вмерло
Реальна летальність в основній групі
10-20%
(5 – 10)
52/5
9,6%
20-30%
(11 – 15)
48/6
12,5%
30-40%
(16 – 20)
18/5
27,8%
40-50%
( > 20)
6/3
50%
політравми за шкалою ISS склав 29,3±7,2, а за шкалою SAPS 12,9±2,1, що в
загальному характеризує обстежений контингент як важку ПТ з ускладненим
перебігом травматичної хвороби.
Характеристика травмованих стосовно різних форм і домінуючих клінічних
варіантів ПТ та летальність у цих групах наведені в табл. 2.1.4.
Таблиця 2.1.4
Розподіл пацієнтів за характером ПТ і летальність у групах
Характер ПТ
(ДОМІНУЮЧА + конкурентна + супутня)
Кількість хворих/ померло
Чоловіки
Жінки
ЧМТ + зтгк
ЧМТ + зтчп
ЧМТ + ст
ЧМТ + зтчп + зтгк
ЧМТ + зтгк + зтчп + ст
5/2
7/2
5/1
6/3
4/2
2/1
3/1
летальність
32,4%
ЗТГК + зтчп
ЗТГК + чмт
ЗТГК + ст
ЗТГК + зтчп + чмт
ЗТГК + чмт + ст
6/2
6/1
летальність
8,1%
ЗТЧП + зтгк
ЗТЧП + чмт
ЗТЧП + ст
ЗТЧП + чмт + ст
ЗТЧП + зтгк + чмт + ст
6/1
4/1
3/1
1/1
летальність
11,4%
СТ + чмт
СТ + зтгк
СТ + зтчп
летальність
0%
ВТГК + втчп
ВТЧП + втгк
летальність
0%
У когорті пацієнтів основної групи з приводу травм прооперовано (таблиця 2.1.5)
у різні терміни 78 осіб, померло після оперативних втручань 14 хворих
(післяопераційна летальність 17,9%).
Загальна смертність серед усіх 124 госпіталізованих склала 15,3%. У структурі
причин смертності при ПТ згідно результатів судово-медичних розтинів чільне
місце належить ЧМТ з набряком мозку, далі розмістились геморагічний і
травматичний шоки, РДСД, гнійно-септичні ускладнення, тромбоемболія легеневої
артерії,