Вы здесь

Методи і пристрої для достовірної ідентифікації розподілених об'єктів комп'ютеризованих систем

Автор: 
Домбровський Збишек Іванович,
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2008
Артикул:
3408U005091
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2
РОЗРОБЛЕННЯ МЕТОДУ І МОДЕЛІ ПОБУДОВИ ПРИСТРОЇВ ГЕНЕРАЦІЇ ТА ФІЛЬТРАЦІЇ
ТОНАЛЬНИХ СИГНАЛІВ ЗАСОБАМИ ЦИФРОВОЇ ТЕХНІКИ
2.1. Дослідження характеристик та вимог щодо побудови цифрових пристроїв для
генерації та фільтрації тональних сигналів для достовірної ідентифікації
об'єктів КС при їх збільшенні
Методи ЦОС, окремі теоретичні підходи щодо синтезу та побудови цифрових засобів
генерування і фільтрації сигналів досліджувались в роботах багатьох авторів
серед яких найбільше відомі: Гоноровський І.С., Голд В, Оппенгейм, Рейдер Ч..
Спеціальні питання синтезу цифрових пристроїв виявлення сигналів в
досліджуваній області ідентифікації частково розглядали Гольденберг Л.М.
Погрибной В.А., Яворський Б.І. Методи побудови ефективних цифрових пристроїв
генерування, фільтрації і виявлення тональних сигналів НЧ для достовірності
ідентифікації об'єктів КС з радіоканалом зв'язку, та їх апаратурна реалізація
розглядались у відомих роботах [41-42, 51, 60, 78,] не достатньо.
Враховуючи, що характеристики пристроїв для достовірної ідентифікації об'єктів
енергоспоживання взаємопов'язані процесами генерування, фільтрації та виявлення
(як показано в 1 розд.), тому для дослідження особливостей цифрового
опрацювання тональних сигналів ідентифікації об'єктів КС та побудови цифрових
пристроїв його реалізації пропонується використати системний підхід. Центральне
поняття цього підходу - "система" означує, що елементи підсистеми ідентифікації
об'єктів КС - цифрові пристрої завдяки відповідним зв'язкам, можуть розширяти
функції кожного елементу, як компонентів підсистеми ідентифікації об’єктів КС
[107]. Дослідження процесів та зв'язків пристроїв ЦОС ідентифікації в КС у
взаємозв'язку, уможливлює виявлення нових причинно-наслідкових факторів
забезпечення достовірності ідентифікації, які у розрізненому, непов'язаному
виді розглядаються як випадкові і несуттєві.
Системний аналіз підсистеми ідентифікації об'єктів КС зводиться до розгляду ЦОС
ідентифікації як єдиної сукупності взаємопов'язаних процесів та елементів, які
утворюють цілісність, через розподіл її на ряд завдань і проводиться у декілька
етапів.
Етапом «попереднього проектування» є формулювання положень щодо методу
підвищення достовірності виявлення об'єктів СК при їх збільшені:
а) встановлення граничних фізичних обмежень реальних цифрових пристроїв
ідентифікації розподілених об'єктів КС з радіоканалом зв’язку;
б) визначення фактору впливу вірогідності ідентифікації об’єктів КС на
характеристики цифрових пристроїв ідентифікації: генератора та фільтрів;
в) моделювання процесів і функцій окремих пристроїв та підсистеми ідентифікації
в цілому;
г) встановлення причин виникнення хибного результату обчислень в суматорі та
розроблення методу щодо його усунення.
Дослідження починають від аналізу характеристик усієї системи до функцій її
елементів та процесів. Звичайно, для дослідження роботи кожного елемента ціле
прийдеться мислено роз'єднати на частини. Потім необхідно дослідити можливі
варіанти побудови цифрових пристроїв, і вибрати той, який задовольняє вимогам
достовірності ідентифікації об'єктів КС і їх уніфікації. Після чого здійснюють
проектування засобів підсистеми ідентифікації об'єктів КС та експериментальну
перевірку фактичної достовірності.
На першому етапі (який частково виконано в 1-му розділі) визначають показники
та характеристики пристроїв, які впливають на достовірність ідентифікації
об'єктів КС, і критерії оцінки їх ефективності.
1.Вплив стабільності і точності генерування тональних частот та ширини смуги
фільтрації на кількість достовірної ідентифікації об'єктів КС
енергоспоживання.
2.Взаємозв'язок стабільності генерування тональних частот із смугою пропускання
фільтрів і відповідно достовірністю ідентифікації при збільшенні кількості
об’єктів КС енергоспоживання.
3. Наявність спільних ознак та обчислювальних операцій при ЦОС ідентифікації
для обгрунтування побудови уніфікованих цифрових пристроїв генерування і
фільтрування.
4. Негативний вплив нелінійних процесів при виконанні арифметичних операцій
додавання, які виникають в суматорі на стійкість ЦОС ідентифікації.
5. Залежність достовірності ідентифікації об'єктів в КС енергоспоживання від
рекурсивного алгоритму функціонування цифрових пристроїв.
Другий етап полягає в структуризації підсистеми ідентифікації та її
ідеалізації. При цьому виділяють складові елементи, які належать підсистемі і
її зовнішньому середовищі впливу. Підсистему розбивають на функціональні блоки
і визначають зв'язки між ними та їх потенційні характеристики. Для встановлення
можливості виконання потрібних вимог щодо підвищення достовірності
ідентифікації об'єктів КС при їх збільшенні, розглядають теоретично досяжні
значення показників ідеалізованих пристроїв, які відповідають деякій, наперед
математично сформульованій сукупності початкових умов S, шляхом розрахунку
потенціальних характеристик підсистеми ідентифікації об'єктів КС і її
елементів.
Спочатку здійснюють ідеалізацію шляхом спрощення даних початкових умов S, що
призводить до узагальнення показників якості ідентифікації об'єктів КС, які
необхідно враховувати при досліджені її достовірності та зменшення їх
кількості.
До потенційних характеристик ідентифікації об’єктів КС відносять: кількість
об’єктів m, значення рівня завад N, які впливають на потенційну вірогідність
помилки ідентифікації ,. Кожна з них дає потенційне значення лише одного з
показників якості, проте ці характеристики не є одновимірними, тому що для
знаходження потенційного значення показника помилки ідентифікації доводиться
ряд інших показників якості (середню потужність