Вы здесь

Публіцистика та мемуаристика Г. Костюка: ідейні орієнтири та проблеми поетики

Автор: 
Сопельник Наталія Володимирівна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2009
Артикул:
3409U000008
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

ЗМІСТ
ВСТУП
Розділ 1. Постать Г. Костюка в літературознавстві і критиці 1. 1. Рецепція творчості Г. Костюка в дослідженнях "материкових" і діаспорних учених 1. 2. Теоретико-методологічна база дослідження Висновки до
розділу
Розділ 2. Політична публіцистика Г. Костюка: ідейно-стильові орієнтири 2. 1. Джерела публіцистичного стилю Г. Костюка: "Визвольно-революційні рухи та УРДП" 2. 2. Гіпертекстуальний характер монографії "Сталінізм в Україні (Ґенеза і наслідки)" 2. 3. Особливості поетики політичної публіцистики Г. Костюка: збірка "На магістралях доби" Висновки до
розділу
Розділ 3. Жанрово-тематичні особливості літературно-критичної публіцистики Г. Костюка 3. 1. Проблемні статті як репрезентанти основної тематики літературно-критичної публіцистики автора 3. 2. Відкриті листи Г. Костюка: тематика, стилістика, жанрові особливості 3. 3. Мистецтво діаспори крізь призму авторського світобачення: жанр рецензії в літературній критиці Г. Костюка 3. 4. Особливості використання хрематонімів у публіцистиці Г. Костюка Висновки до
розділу
Розділ 4. Мемуаристичний дискурс як втілення єдиного гіпертексту творчості Г. Костюка
4. 1. Щоденникова проза Г. Костюка: перед-текст чи повноправна література?
4. 2. Контекстуальні зв'язки спогадів "Зустрічі і прощання" та публіцистики Г. Костюка 4. 3. Проблема жанру в мемуарній дилогії Г. Костюка "Зустрічі і прощання" Висновки до
розділу ВИСНОВКИ СПИСОК