Вы здесь

Механізми проатерогенної дії аліментарних ліпідів в умовах експерименту та у хворих на ішемічну хворобу серця.

Автор: 
Амброскіна Вікторія Валентинівна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2009
Артикул:
0409U000010
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

ЗМІСТ
ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ.ВСТУП.
РОЗДІЛ 1. ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИРозвиток уявлень про патогенез атеросклерозу. Сучасні погляди на роль ГТЕ як самостійного фактору атерогенезу і як фактору, який обумовлює розвиток комплексу порушень, що визначають патогенез атеросклерозу.
1.1. Характер порушень обміну ЛП крові, які лежать в основі патогенезу атеросклерозу
1.2. Механізми проатерогенної дії ГТЕ1.3. Роль запалення в атерогенезі
РОЗДІЛ 2. МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ.2.1. Експериментальні моделі.2.2. Клінічна характеристика хворих.2.3. Методи дослідження.2.3.1. Визначення інтенсивності системного запального процесу2.3.2. Визначення інтенсивності оксидативного стресу.2.3.3. Визначення показників ліпідного обміну2.3.4. Визначення показників обміну глюкози2.3.5. Визначення рівня атерогенності плазмиРЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
РОЗДІЛ 3. Характер метаболічних порушень, змін атерогенності плазми, активності системного запалення та оксидативного стресу у досліджених хворих
РОЗДІЛ 4. Вплив гострого ліпідного навантаження на характер обміну глюкози, ліпідів та ЛП крові, активність системного запалення та оксидативного стресу, атерогенність плазми у практично здорових досліджених та у хворих на ІХС після перенесеного ІМ
4.1. Вплив гострого ліпідного навантаження на показники метаболізму, системного запалення та атерогенності плазми у практично здорових осіб
4.2. Характер впливу гострого ліпідного навантаження на показники метаболізму ліпідів, ЛП та глюкози, системного запалення та атерогенності плазми у хворих
РОЗДІЛ 5. Характер впливу ліпідного навантаження на метаболізм глюкози, ліпідів та ліпопротеїнів крові, їх атерогенність та імуногенність, активність системного запалення та вільнорадикальних реакцій у кролів.
5.1. Вплив гострого ліпідного навантаження на процеси, що досліджуються
у контрольних кролів.
5.2. Вплив хронічного ліпідного навантаження кролів на процеси, що досліджуються.
5.3. Вплив гострого ліпідного навантаження на процеси, що вивчаються, у кролів з порушеннями обміну ліпідів, ЛП та глюкози, які були викликані знаходженням тривалий час на дієті, збагаченій ліпідами
АНАЛІЗ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕНЬВИСНОВКИ.СПИСОК