Вы здесь

Ідентифікація та її вияв у особистісній проблемі суб'єкта

Автор: 
Раджабова Сабіна Шаїдівна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2009
Артикул:
0409U000037
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

ЗМІСТ
ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ДОСЛІДЖЕННЯ ФЕНОМЕНУ ІДЕНТИФІКАЦІЇ У ПСИХОЛОГІЧНІЙ НАУЦІ
1.1. Сутність поняття ідентифікації .
1.2. Вплив ідентифікації на формування психіки суб'єкта
1.3. Феномен ідентифікації у контексті взаємодії суб'єкта у соціумі
1.4. Методи вивчення феномену ідентифікації в контексті різних психологічних теорій
1.5. Сутність ідентифікації в ракурсі психодинамічної теорії
Висновки до першого
розділу
РОЗДІЛ 2. ЕМПІРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ГЛИБИННО-ПСИХОЛОГІЧНОГО ВПЛИВУ ІДЕНТИФІКАЦІЇ НА ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТІСНОЇ ПРОБЛЕМИ СУБ'ЄКТА (НА МАТЕРІАЛІ АСПН)
2.1. Особливості пізнання феномену ідентифікації у процесі глибинно-психологічної корекції за методом АСПН
2.2. Глибинно-психологічна сутність особистісної проблеми та її вияв у поведінці суб'єкта
2.3. Едіпова залежність та її зв'язок з ідентифікацією
2.4. Вибірковість ідентифікації суб'єкта з первинними лібідними об'єктами
2.5. Взаємозв'язок ідентифікації із феноменом об'єктних відношень
Висновки до другого
розділу
РОЗДІЛ 3. АНАЛІЗ ЕМПІРИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ ГЛИБИННО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ КОРЕКЦІЇ В КОНТЕКСТІ ВЗАЄМОЗВ'ЯЗКУ ІДЕНТИФІКАЦІЇ З ОСОБИСТІСНОЮ ПРОБЛЕМОЮ СУБ'ЄКТА
3.1. Дослідження впливу ідентифікації на формування особистісної проблеми суб'єкта засобом психоаналітичної роботи з предметною моделлю
3.2. Пізнання особливостей вияву ідентифікації у особистісній проблемі суб'єкта на матеріалі психоаналітичної роботи з неавторським малюнком.
3.3. Вияв ідентифікації у особистісній проблемі суб'єкта у процесі психоаналізу комплексу тематичних малюнків.
3.4. Результативність проходження майбутніми психологами-практиками психокорекції за методом АСПН у ракурсі вияву впливу ідентифікації на формування особистісної проблеми суб'єкта .
3.5. Узагальнені методичні рекомендації психологу-практику
Висновки до третього
розділу
ВИСНОВКИ
ДОДАТКИ
СПИСОК