Вы здесь

Оптимізація технології цементного ендопротезування кульшового суглоба

Автор: 
Васильчишин Ярослав Миколайович
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2009
Артикул:
0409U000041
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

ЗМІСТ
ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ
ВСТУП
РОЗДІЛ 1. СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ЦЕМЕНТНОГО ЕНДОПРОТЕЗУВАННЯ КУЛЬШОВОГО СУГЛОБА (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ)
1. Еволюція ендопротезування кульшового суглоба
1. Класифікація ендопротезів кульшового суглоба
1. Напружено-деформований стан системи "ендопротез-кістка" при різних ступенях їх контакту
РОЗДІЛ 2. МАТЕРІАЛ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ
2. Вимірювання геометричних параметрів проксимального кінця стегна
2. Технологія ендопротезування кульшового суглоба розробленою конструкцією
2. Технологія малоінвазивної імплантації ендопротеза кульшового суглоба
2. Матеріали ендопротезів автора, їх механічні та структурні властивості
2. Обладнання та методики для дослідження мікропереміщень та фретингостійкості контактуючих пар
2. Загальна характеристика клінічного матеріалу
2. Методи вивчення віддалених результатів
РОЗДІЛ 3. РОЗРАХУНКОВО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ БІОМЕХАНІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ЕНДОПРОТЕЗІВ КУЛЬШОВОГО СУГЛОБА
3. Методика визначення міцності нахиленої частини ніжки ендопротеза
3. Методика визначення геометричних параметрів перерізів ніжки ендопротеза
3. Методика розрахунку напружень при навантаженнях стиску та згину в матеріалі ніжки ендопротеза
3. Методика оцінки складного опору при одночасній дії стиску та згину на напружений стан матеріала ніжки ендопротеза
3. Оцінка впливу зміни розмірів для різних модифікацій ендопротезів на величину сумарних напружень
3. Методика автоматизованого проектування та аналізу міцності корпусу ендопротеза шийки стегнової кістки
3. Явища мікроруху, зношування, необхідні умови для зменшення величини тертя
3.7. Явища мікроруху в системі "ендопротез-кістка"
3.7. Класифікація та опис зношування
3.7. Вибір матеріалів
3. Пошук альтернативних матеріалів для конструкцій ендопротезів
3. Методика цементної фіксації ендопротезів автора
3. Відносна рухомість і зносостійкість матеріалів ендопротезів в умовах використання запропонованих конструкцій
3. Методика математичного моделювання НДС матеріалу ніжки ендопротеза кульшового суглоба за допомогою МСЕ
3 Застосування МСЕ для вирішення контактних задач із тертям
3 Методика моделювання динамічних контактних задач
3 Розвиток дефектів у ендопротезі кульшового суглоба та його моделювання МСЕ
РОЗДІЛ 4. РЕЗУЛЬТАТИ ЕНДОПРОТЕЗУВАННЯ КУЛЬШОВОГО СУГЛОБА ЗАПРОПОНОВАНОЮ КОНСТРУКЦІЄЮ
4. Результати ендопротезування за Harris Hip Score
4. Клінічні приклади ендопротезування запропонованою конструкцією
РОЗДІЛ 5. АНАЛІЗ І УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕНЬ
ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
ВИСНОВКИ
СПИСОК