Вы здесь

Диференційоване застосування блокуючого інтрамедулярного остеосинтезу при лікуванні хворих із діафізарними переломами стегнової кістки

Автор: 
Луцишин Вадим Григорович
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2009
Артикул:
0409U000042
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

ЗМІСТ
ЗМІСТПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ Вступ
РОЗДІЛ
СУЧАСНІ УЯВЛЕННЯ ПРО МІСЦЕ БЛОКУЮЧОГО ІНТРАМЕДУЛЯРНОГО ОСТЕОСИНТЕЗУ В ЛІКУВАННІ ПЕРЕЛОМІВ СТЕГНОВОЇ КІСТКИ (огляд літератури)1. ЗАГАЛЬНА ПОСТАНОВКА ПИТАННЯ1. ОБҐРУНТУВАННЯ ВИБОРУ НАПРЯМКУ ДОСЛІДЖЕНЬ ? ВИВЧЕННЯ СТАНУ ОПЕРОВАНОЇ КІНЦІВКИ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ БЛОКУЮЧОГО ІНТРАМЕДУЛЯРНОГО ОСТЕОСИНТЕЗУ ПРИ ПЕРЕЛОМАХ СТЕГНОВОЇ КІСТКИ
РОЗДІЛ Матеріали та методики досліджень2.Загальна характеристика обстежених хворих2.1. Оцінка результатів лікування2.Методи променевої діагностики2.Методики функціональної діагностики 2.3.1.Ультрасонографічні та допплерографічні дослідження2.3.Реовазографія 2.3.Денситометричне дослідження2. Статистичні дослідження
РОЗДІЛ СТАН КРОВОПОСТАЧАННЯ ОПЕРОВАНОЇ КІНЦІВКИ, СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН КІСТКОВОЇ ТКАНИНИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ РЕПАРАТИВНОГО ОСТЕОГЕНЕЗУ ПРИ ЛІКУВАННІ ХВОРИХ ІЗ ПЕРЕЛОМАМИ СТЕГНОВОЇ КІСТКИ ЗА ДОПОМОГОЮ БЛОКУЮЧОГО ІНТРАМЕДУЛЯРНОГО ОСТЕОСИНТЕЗУ3. Характеристика стану кровопостачання оперованої кінцівки при застосуванні БІОС у хворих із діафізарними переломами стегнової кістки за допомогою сонографічних, допплерографічних та реовазографічних досліджень3. Стан кісткової тканини у хворих з діафізарними переломами стегнової кістки після блокуючого інтрамедулярного та накісткового остеосинтезу за даними ультразвукової денситометрії3.Особливості перебігу репаративного остеогенезу після блокуючого інтрамедулярного остеосинтезу кісткових уламків при діафізарних переломах стегнової кістки
РОЗДІЛ АЛГОРИТМ ЗАСТОСУВАННЯ БЛОКУЮЧОГО ІНТРАМЕДУЛЯРНОГО ОСТЕОСИНТЕЗУ ПРИ ЛІКУВАННІ ХВОРИХ З ДІАФІЗАРНИМИ ПЕРЕЛОМАМИ СТЕГНОВОЇ КІСТКИ 4.Особливості технології оперативних втручань при лікуванні хворих із переломами стегнової кістки4.Післяопераційне ведення хворих
РОЗДІЛ Порівняльний аналіз ефективності лікування при застосуванні блокуючого інтрамедулярного остеосинтезу, черезкісткового та накісткового остеосинтезу у хворих із переломами стегнової кістки
Розділ Узагальнення результатів досліджень
ВИСНОВКИ
СПИСОК